DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Na otocima, na kojima je proglašeno i više objekata zaštićenim sa različitim
namjenama, do danas nije ništa učinjeno u cilju održavanja, a da se o
unapređenju i nego govori. Stoga su ti objekti sve zapušteniji i prijeti opasnost da
uslijed sve jačeg ekspanzije turizma postanu plijenom požara — kao što je to
i slučaj jednog od najljepših šumskih kompleksa zadarske regije odnosno arhipelaga
— uvale »Telaščica« na Dugom otoku, gdje je 1978. godine izgorjelo 150 ha
veoma vrijedne 60-godišnje borove šume s neprocjenjivom štetom.


Stoga je krajnji čas da se angažiraju sve društvene snage (društveno-političke,
društvene organizacije i udruženi rad i sve službe u okviru tih organizacija)
na poduzimanju mjera za održavanje, očuvanje i unapređenje a u svrhu
postizanja optimalnih uvjeta za opću korist društva, a to tim više što na području
užeg i šireg zadarskog područja ima još niz objekata i predjela vrijedne
šumske vegetacije, i ne samo šumske (maslinjaci na otocima i dr.) koje treba
zaštititi radi stvaranja što veće ekosfere.


Posebnu kategoriju vegetacije predstavlja zadarski arhipelag (uključiv i
otok Pašman spojen mostom s otokom Ugljanom). To je jedinstveno područje
ne samo u ovom području nego i na cijelom Jadranskom moru. Skupina od
desetak većih (nasljenih) i niza manjih otoka i otočića uglavnom se nalazi pod
zelenim pokrovom koji predstavlja degradirana makija, vrijedna makija, šume
crnike i borovih kultura i s razmjerno manjim površinama golog krša (najviše
na malim otocima ili na ranijim požarištima), te s kompleksima maslinjaka
(Dugi otok, Ugljan, Pašman i dr.) Provedbom potpune elektrifikacije nakon oslobođenja,
uvođenjem plina u kućanstva i smanjenjem stočnog fonda, vegetacija
je u povoljnim klimatskim uvjetima preuzela maha tako da danas na tim otocima
postoje veliki kompleksi guste makije gotovo neprohodne, sve većih površina
mladih borovih šuma nastalih prirodnim pošumljavanjem iz sjemena, a
neuređenih i zaraslih, tj. neprorjeđenih, dok maslinjaci uslijed sve manjeg broja
radnog stanovništva sve više propadaju.


U takvom stanju otočka vegetacija ne može poslužiti osnovnoj svrsi tj. rekreaciji
ili turističkoj namjeni.


U cilju zaštite prirode i čovjekove okoline na tom jedinstvenom području,
koje zajedno s otokom Pašmanom obuhvaća cea 20.000 ha sa šumskom i ostalom
vegetacijom, pretežno (90°/o) je u privatnom-građanskom vlasništvu, poduzimane su
po Oslobođenju također akcije oko proglašenje pojednih objekata ili kompleksa
zaštićenim kako od strane Republike (Republičkog zavoda za zaštitu prirode)
tako i od strane Općine Zadar. Do danas posebno su zaštićeni ovi objekti prirode:rezervat prirodnih predjela:
Sjevero zapadni dio Dugog otoka uključiv i plažu »Saharun«

specijalni botanički rezervat:
Maslinik — Saljsko polje na Dugom otoku,

memorijalni prirodni spomenik:
Partizanski logor — »Crvene rupe« na Dugom otoku.
U 1978. godini Skupština općine Zadar proglasila je otočić Galovac kod
Preka na otoku Ugljanu park šumom, a otok Ošljak značajnim krajolikom.


476