DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 68     <-- 68 -->        PDF

problema imali i da ćemo imati i dalje velike štete zbog nedostatka prethodnih
naučnih istraživanja, kao i zbog nedostatka specijalista šumarske struke iz
drugih disciplina. U svakodnevnom praktičnom radu sve ovo možemo izbeći ako
savladamo današnju usitnjenost šumsko-privrednih organizacija i izborimo se
za ekonomsko-tehničku povezanost preduzeća za gazdovanje šumama u veće
radne odnosno složene organizacije. Na taj način ćemo omogućiti popravljanje
kadrovske strukture i daleko lakše nabaviti i racionalnije koristiti skupocenu
opremu za radove u šumarstvu. Za naučno istraživački rad, obrazovanje i stručno
usavršavanje, danas u SFRJ postoje 12 naučnih instituta, 6 šumarskih fakulteta
i 17 srednjih šumarskih škola, dok smo po oslobođenju imali samo 2 fakulteta
i 2 srednje škole. Ovaj kadrovski i materijalni potencijal može se bolje
i potpunije koristiti uz dugoročne naučne programe rada, uz savremenije nastavne
planove i programe, uz stabilnije izvore finansiranja i daleko čvršće i
trajnije povezivanje sa praksom na bazi dugoročnih programa saradnje. U
dugoročne programe saradnje ugrađivati interese svake radne organizacije, a samim
tim su ugrađeni i interesi društvene zajednice, Dogovorima i sporazumevanjem
mogu se iznaći optimalna rešenja jer za to postoje svi preduslovi i neodložne
potrebe.


Drugovi i drugarice!


Za ovako kratko vreme teško je reći sve ono što šuma znači za savremeno
industrijsko društvo. O tome je u posleratnom periodu dosta rečeno i napisano
pa moramo učiniti da to stigne do svakog čoveka u gradu i selu. Naš
narod u celini mora shvatiti šta znači šuma za sadašnje i buduće generacije, da
bez njihovog aktivnog učešća ne možemo stvoriti nove i postojeće šume popraviti
odnosno zaštititi. Šuma je biljna zajednica — domaćin mnogih živih organizama
— od najsitnijih mikroorganizama do krupne jelenske divljači i orlova.
U šumi je ponikao i razvio se čovek. Prvi stan i hranu ona mu je pružila, ona
ga je čuvala od neprijatelja i pružila materinsku toplinu od prirodnih nepogoda.
U životu i razvoju naše društvene zajednice šuma je imala neprocenjivu
ulogu, koja iz dana u dan raste sa skokovitim razvojem tehnike i tehnologije.
Sve se više u tehnološke procese uvlači automatika i elektronika, sve se više
primenjuju tekovine nuklearnog doba, sve će više biti slobodnog vremena, sve
će više biti potrebno kutaka i prostora za odmor i razonodu za psiho-fizičku
rekreaciju. Šuma sa svojim prirodnim čarima punim uzavrelog života pružiće
nam te mogućnosti. O šumi, o vrednosti šumske vegetacije za čoveka, o neracionalnom
korišćenju tog vitalnog prirodnog resursa govori i pisana istorija o razvoju
ljudskog društva za savremena dostignuća bioloških nauka i to potvrđuje.


Rajica Đekić
dipl. inž. šum. Beograd