DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 54     <-- 54 -->        PDF

je nakon 24 do 48 sati i kod 37° C do pojave plina. Primjećeno je da lišaji
ne gube čvrstoću i boju talusa (osim nekih vrsta Cetraria i Usnea) za vrijeme
pokusa.


Povećanjem koncentracije fenola (Tabele 2 i 3) produžuje se vrijeme
potpune biorazgradnje fenola.


Tabela 1. Biološka razgradnja fenola od 100 mg/1 pomoću mikroflore lišaja na
20 i 28« C kroz 4 dana. Početna pH vrijednost 6,7 — 7,6.


Phenol biodecomposition (100 mg/l) by microflora of lichen at 20 and 28«C in
4 days. The initial pH 6,8 — 7,6.


%> biološke razgradnje fenola
% phenol biodecomposition


Vrsta lišaja 20» C 280 c
Lichen species minimum-maksimum minimum-maksimum


Cetraria spp. 83 95 90 99,6
Collema spp. 95 99 92 99,9
Evernia spp. 71 85 78 90,0
Parmelia spp. 83 96 87 99,0
Peltigera spp. 54 90 80 99,0
Petrusaria spp. 81 97 90 99,9
Physitia spp. 79 95 90 99,6
Sticta spp. 64 86 71 99,6
Usnea spp. 68 90 84 99,0
Vulpina spp. 57 90 92 99,5
Verrucaria spp. 84 91 83 96,0
Lichen imperfecti 70 98 82 99,6
Lecanora spp. 87 99 90 99,9


Naročituthoria.
aktivnost pokazala je mikroflora kod roda Physitia i Xan-
Od upotrijebljenihuzorka (tabela 2).
količina biomase lišaja praktično je raditi sa 2 g
460