DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 51     <-- 51 -->        PDF

»


ZOLOVICH et al. (1972) određuju u lišajskim algama lišaja Evernia
Majske kiseline i benzenske derivate. MILLBAUK (1972) ispituje metabolizam
dušika i lišaja. KUZIEL (1972) određuje klorofil a i b kod vrsta
Usnea, Parmelia, Cetraria i Ramalina. PUCKETT et al. (1973) ispituju redoslijed
iskorištavanja kationa željeza, bakra, niklja, olova, kobalta i cinka.


HITCH i STEWART (1973) ispituju kod 36 vrsta lišaja metaboličku
aktivnost, njihovo korištenje etilena i acetilena, te fiksaciju dušika u lišaju,
koji se primarno veže na modro-zelene alge, a sekundarno na gljivice u
količinu od 0,8 — 2,2% (izraženo kao čisti dušik). LeBLANC et al. (1971)
dokazuju da fluorovodik iz tvornice aluminija oštećuje klorofil i izaziva
uginuće lišaja i mahovina i promjeru od 15 — 40 km. H i L 1 (1972) dokazuje
da 0,2 — 0,4 milimola S02 inhibira iskorištavanje ugljika kod lišaja.
KREUZER (1972) dokazuje da su lišaji bioindikatori za zagađenje okoline


Glavni odvodni kanal Zagreb — Ivanja Rijeka s označenim mjestom
na mostu na kojem se nalaze korasti lišaji.