DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 85     <-- 85 -->        PDF

0.4 (li — 5)
cl


h — 1,30 = 1,25 h c


Zbog prostora nismo ovdje prikazali tabelarno standardne visinske krivulje
već samo u obliku jednadžbe i grafički (Graf. 1).


i 1 1 1 ,| 1 1 1 1


50 d cm 80


Grafikon 1. Standardne visinske krivulje hrasta lužnjaka


4. Konstrukcija tarifnih nizova — Jednoulazne tablice smo konstruirali pomoću
izrađenih standardnih visinskih krivulja i dvoulaznih tablica drvnih
masa hrasta lužnjaka (ŠPIRANEC, 1975). Špirančeve dvoulazne tablice za
hrast lužnjak su konstruirane računski i njihova jednadžba glasi
2,048384 0,892124


v = 0,00004968 d h


Ove tablice daju volumen s granama do uključivo 3 cm na tanjem kraju
pa prema tome i naše tarife volumena imaju ista ograničenja. Na ovaj način
možemo konstruirati tarifni niz za svaku srednju visinu dominantnih stabala
određene zajednice. Pomoću elektronskog računara Sveučilišnog računskog
centra Zagreb, mi smo izradili i tabelirali 30 — tarifnih nizova, koji
nose brojeve od 10 do 39 (Tabela 2, 3). Srednja sastojinska visina dominantnih
stabala određuje broj tarifnog niza.


351