DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Premda tarife općenito izražavaju ovisnost volumena 0 prsnom promjeru,
visine su direktno ili indirektno kod konstrukcije tarifa uzete u
obzir. Ovisno o metodi izrade jednoulaznih tablica koriste se standardne visinske
krivulje i dvoulazne tablice drvnih masa odnosno nizovi oblikovisina
ili normalni nizovi drvnogromadnih linija.


Ove ćemo tarife konstruirati pomoću standardnih visinskih krivulja i
dvoulaznih tablica. U tu svrhu smo najprije konstruirali standardne visinske
krivulje hrasta lužnjaka.


2. SAKUPLJANJE PODATAKA NA TERENU — U staništu šume hrasta lužnjaka
s običnim grabom (Carpino betuli — Quercetum roboris Anić 1959)
na području Šumarije Lipovljani i Šumarije Novska izvršili smo izmjeru
visina. Visine su mjerena na oborenim stablima u sastojinama starosti 20,
30, 50, 90 i 110 god. Svakom primjernom stablu određena je i visina prije
5 i 10 god. kao i odgovarajući prsni promjer.
Prema postojećoj evidenciji (Gospodarske osnove) u ovim sastojinama
provođena je umjereno visoka proreda.


U najstarijoj primjernoj sastojini — 110 — godišnjoj sastojini hrasta
lužnjaka započeta je oplodna sječa. Svi podaci su izmjereni 1972. god. (PRANJIĆ,
1975).


3. KONSTRUKCIJA STANDARDNIH VISINSKIH KRIVULJA. Za svaku
sastojinu izvršili smo računsko izjednačenje sastojinskih visinskih krivulja.
Za izjednačenje visinskih krivulja koristili smo Mihajlovu funkciju u logarskom
obliku.
In (h — 1,30) = In a + bd~i


Prema našim ranijim istraživanjima ove funkcija dobro izražava karakteristike
visinskih krivulja hrasta lužnjaka (PRANJIĆ, 1970).


Izradili smo visinske krivulje u momentu snimanja prije 5 i prije 10
god. Ovdje smo učinili pretpostavku da nam naša primjerna stabla odnosno
njihove visine prije 5 i prije 10 god. reprezentiraju visinu krivulju 5 i 10
godina mlađe sastojine. Dobiveni parametri kao i standardne devijacije oko
linije izjednačenje prikazani su tabelarno (Tabela 1).


Da bi konstruirali standardne visinske krivulje, izvršili smo izjednačenje
regresijske konstante a naših visinskih krivulja sa srednjom visinom
dominatnog i kodominantnog dijela sastojina. Istraživanja su pokazala da
postoji vrlo jaka linearna veza između parametra a spomenute funkcije
izjednačenja i srednje sastojinske visine. Pravac izjednačenja glasi


a = 1,25 h


Isti postupak je primijenjen i na regresijski konfecijent b Mihajlove
funkcije izjednačenja. Pravac izjednačenja glasi


ß = 0,4 (h — 5).


Prema tome standardne visinske krivulje imaju jednadžbu;


350