DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 83     <-- 83 -->        PDF

STANDARDNE VISINSKE KRIVULJE I JEDNOULAZNE TABLICE


HRASTA LUŽNJAKA


Doc. dr ANKICA PRANJIĆ, dipl. inž. šum.


Katedra za dendrometriju Šumarskog fakulteta,
ZAGREB, Simunska cesta br. 25.


SAŽETAK. U ovom radu prikazana je konstrukcija jednoulaznih
tablica hrasta lužnjaka, koje uglavnom obuhvaćaju specifične
karakteristike visinskih krivulja hrasta lužnjaka u zajednici
šume hrasta lužnjaka s običnim grabom, (op)


1. UVOD. Jednoulazne tablice — tarife — daju volumen srednjeg stabla
u ovisnosti od prsnog promjera (opsega, temeljnice). U jednodobnim sastojinama
primijenjujemo uglavnom dvije vrste jednoulaznih tablica, ovisno
o lome što nam tablice
prikazuju.
Tarife mogu prikazivati ovisnost volumena srednjeg sastojinskog stabla
o srednje sastojinskom prsnom promjeru (opsegu, temeljenici). Ova vrsta
tarifa nam služi za dobivanje ukupnog volumena sastojine po jedinici površine.
Primjenom ovih tarifa ne možemo dobiti raspored sastojinske drvne
mase po debljinskim stupnjevima.
U ovu grupu jednolaznih tablica spadaju Krennove tarife, kao i tablice
starijeg ili novijeg datuma, koje su izrađene na pretpostavci da stabla iste
vrste drveta, određenog debljinskog stupnja, datog boniteta teže istoj visini
i istom obličnom broju. U jednodobnim sastojinama ove se pretpostavke
mogu primijeniti na srednje sastojinska stabla, sastojina jednakog ili sličnog
načina gospodarenja.


Druga vrsta jednoulaznih tablica prikazuje ovisnost volumena srednjeg
stabla pojedinog debljinskog stupnja o prsnom promjeru. Pomoću tablice
ove vrste dobijemo distribuciju volumena po debljinskim stupnjevima.


Kod konstrukcije tablica ove vrste trebamo uzeti u obzir da su visinske
krivulje jednodobnih sastojina određene zajednice prolaznog karaktera
te da odražavaju momentalno stanje sastojine. Prema tome kod izrade jednoulaznih
tablica ove vrste trebamo uzeti u obzir promjene visinskih krivulja
kao i obličnih brojeva.


Od tablica starijeg datuma u ovu grupa tarifa mogli bi s obzirom na
metodu konstrukcije svrstati Lear-ove tarifne nizove oblikovisina.


U ovom radu ćemo prikazati konstrukciju jednoulaznih tablica hrasta
lužnjaka, koje uglavnom obuhvaćaju specifične karakteristike visinskih krivulja
hrasta lužnjaka, na staništu šume hrasta lužnjaka s običnim grabom.