DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 82     <-- 82 -->        PDF

područjima. U najvećem dijelu bio-rezervata sličnih Velebitu u svijetu rukovodioci
su šumarski inženjeri i biolozi. Smatram da bi u našim uslovima
najviše odgovaralo da bio-rezervatom rukovodi šumar koji ima smisla
i volje da se bavi naučnim istraživanjima. Također je važno tehničko osoblje:
čuvari, vodiči i dr. Ono će se regrutirati najčešće iz redova lugara te
vremenom prekvalificirali za rad u parku prirode i biorezervatu.


U svijetu sve više dolazi do izražaja tendencija da se šume osim za
proizvodnju drvne mase koriste u druge svrhe, prvenstveno za rekreaciju.
Tako je na pr. u SR Njemačkoj preko 30% svih šumskih površina obuhvaćeno
parkovima prirode. Slično je u Francuskoj i Engleskoj. U SAD sve
državne šume imaju višestruku namjenu (multiple use) tj. za drvo, vodu,
pašu, rekreaciju, divljač. Kod nas, u SR Hrvatskoj, za sada je nacionalnim
parkovima obuhvaćeno svega 2,5% teritorije. Proglašenjem Velebita parkom
prirode te Petrove Gore, Šamaricc, dio Plješivice, Biokova memorijalnim
parkovima ta će se površina znatno proširiti. Zbog toga će park prirode
i Biorezervat Velebit kao i nabrojeni memorijalni parkovi biti škole za
prekvalifikaciju jednog broja šumarskog i lugarskog osoblja.


SUMMARY


BIOSPHERE RESERVATIONS AND THEIR RELATION TO FORESTRY


On the ocasion of the declaration of Velebit mountain as biosphere reservation
the author presents characteristics of such a reservation and its relation
to other categories of nature protection. The second part deals with the role of
forest expert in maintenance of thus protected nature parts.


»Prvijenac s područja zaštite prirode u Šumarskom listu datira iz, 1882.
god. u saopćenju A. DANHELOVSKOGA o posebno lijepom stablu hrasta
lužnjaka u Budinačkoj šumi kod Donjeg Miholjca. Tom je prilikom uredništvo
ŠL uputilo i poziv da se u buduće šalju izještaji o takvim ili sličnim
posebnostima, u cilju objavljvanju u društvenom glasilu«.


(POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
1946 — 1976 kroz stranice Šumarskog lista,
Izdao SITHID Hrvatske, Zagreb, 1976,
str. 327)