DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Dr. RADOSLAV ĆURIĆ
dipl. inž. šumarstva


9. decembra 1978. godine iznenada je
preminuo Dr Radoslav Ćurić, dipl.inž.,
savjetnik u Republičkom Zavodu za planiranje
i ekonomska istraživanja u Sarajevu.
Sahrana posmrtnih ostataka obavljena
je na Novom gradskom groblju u Sarajevu.
Od preminulog Dr Ćurćića oprostili
su se predstavnici Instituta za istraživanije
i projektiranje u šumarstvu, SIT-a
šumarstva i industrije za preradu drveta
Bosne i Hercegovine, Mjesne zajednice i
boračke organizacije.


Dr Ćurić se rodio 1927. godine u Ljubomiru
nedaleko Trebinja, gdje je završio
osnovnu školu. Vihor II svjetskog rata
zatiče ga kao učenika gimnazije u Trebinju
kada je prekinuo redovno školovanje.
Poslije oslobođenja zemlje završio je gimnaziju
u Trebinju, a zatim šumarski i
prirodno—matematski fakultet u Sarajevu.
Doktorsku tezu uspješno je odbranio
1976. godine u Beogradu.


Najveći dio svog kratkog ali plodnog
radnog vijeka proveo je na poslovima


uređivanja i uzgoja šuma. Objavio je velik
broj naučnih i stručnih radova i time
dao značajan doprinos unapređivanju
struke.


Posijednih godina radio je na veoma
složenim problemima planiranja i korištenja
šumskog prostora kao značajnog
elementa ukupnog privrednog i društvenog
razvoja. Na ovoj dužnosti, gdje je
uložio velike napore u razvoju jedne nove
i savremene discipline, zatekla ga je
prerana smrt.


Ćurić bio je uvijek u središtu društveno—
političke aktivnosti u svojoj sredini.
Takav je bio još od najmlađih dana
kada je 1943. godine u surovim danima
rata postao član SKOJ—a i učesnik NOB
—e, nešto kasnije i član KPJ odnosno
SKJ čiji je član ostao sve do svoje smrti.


U posij eratnim naporima na obnovi i
izgradnji zemlje dao je značajan doprinos
kao aktivni omladinac i rukovodilac. Učestvovao
je 1947. godne na izgradnji omladinske
pruge Samac—Sarajevo i 1948. godine
na izgradnji novog Beograda, gdje
je proglašen za udarnika.


Svakom poslu prilazio je veoma temeljito.
Bio je vrlo radin i posjedovao ogromnu
energiju. Koristio je svaki trenutak
da što više uradi i što brže obavi povjerene
mu poslove. Uvijek mu je nedostajalo
vremena. Prosto je želio da što
više uradio kao da je predosjećao da će
otići brzo, iznenada, u najboljim i najzrelijim
godinama.


Iako je znao da ga je napala podmukla
bolest nije ga to obezhrabrilo ni jednog
momenta. Radio je do posljednjeg časa,
sve do pred samu smrt.


Raditi s Dr Ćurićem bilo je naporno ali
ne i teško. Za Radu nije postojalo radno
vrijeme. Sagorjeo je na poslu, jer je smatrao
da mu je život satkan od rada i stalne
aktivnosti. Takav je ostao sve do svoje
smrti.


Smrću Dr Rade Ćurćića šumarstvo je
osiromašilo za jednu veliku ličnost koja


405
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 140     <-- 140 -->        PDF

je u svom kratkom vijeku dala značajan
Ćurić će ostati u trajnom sjećanju svima
onim koji su ga poznavali i s njim sara


doprinos u razvoju naše struke.
živali, u analima poslijeratnog šumarZbog
toga svega što je doprinjeo razvostva
Bosne i Hercegovine će bez sumnje


ju naše struke i opštem progresu, kolega
zauzeti istaknuto mjesto.


BIBLIOGRAFIJA
VAŽNIJIH PUBLIKACIJA Dr R. ĆURIĆA


1. Taksacioni elementi nekih kultura
crnog i bijelog bora na području Sjeverne
Bosne, NŠ 7—8/1963.
2. Prilog poznavanju sastojina munike
(P. Heldreichil ssp. leucodermis) na području
BiH, NŠ 3—4/1967.
3. Neka nova nalazišta zanovjeti, tilovine
(Pramentacea) u Hercegovini, NŠ 11—
—12/1965.
4. Sadašnje stanje i značaj namjenskog
korišćenja podignutih šumskih kultura
na području ogoljenog krša, NŠ
11—12/1972.
5. Novi sistemi gazdovanja šumama i
mogućnosti poboljšanja ishrambene baze
u srnećim lovištima brdsko planinskog
dijela BiH, NŠ 10—12/1973.
6. O sastojinama subalpinske bukve na
nekim planinama u Zapadnoj Bosni, NŠ
10—12/1969.
7. Postignuti prinosi u nasadima topole
na raznim terenima u BiH NŠ, 3—4/1968.
8. Prinosne mogućnosti kulture crnog
bora na serpentinskom području u centralnoj
Bosni, NŠ 3—4/1963.
9. Raspostranjenje zanovjeti — tilovine
(Pramentacea) u Hercegovini, ŠL 5—6/
1968.
10. Ekološko—ekonomski aspekt uzgoja
koza i problemi kozarstva kod nas, NŠ
1—3/1973.
11. Dvanaest godina na uzgoju šuma u
BiH, NŠ 7—8/1968.
12. O planu uzgojnih radova u ŠP osnovama
i problemi njegovog izvršenja, NŠ
4—6/1974.
13. Nova nalazišta planinskog javora na
Jahorini kod Sarajeva NŠ 9—10/1961.
14. Postignuti prinosi u kulturama crnog
bora na području zapadne Bosne ŠGL
10—12/1964.
15. Raspostranjenje ,ekologija i ekonomski
značaj zanovijeti — tilovine P. rarnetacea,
u Hercegovini s Dr. Nadeždinom,
ŠL 7—8/1976.
16. Nalazišta planinskog javora na S—I
padinama Golije SR Crna Gora, ŠL 7—8/
1964.
17. Prilog poznavanju korišćenja lisnika
kao stočne hrane u području Hercegovine,
ŠGL. 7/1971.
18. Plemeniti lišćari, njihovo učešće i potreba
povećanja učešća u visokim šumama,
NŠ 11—12/1967.
19. Marginalijena temu »Čovjek i šuma u
Jugoslaviji« PR 2/75.
20. Još jednom o temi » Kuda ide naše
šumarstvo« NŠ 11—12/1971.
21. Osvrt na podizanje poljop. zaštitnih
pojaseva na Rilićkom polju — Kupres,
NŠ 11—12.1968.
22. Naše vrste javora, PR 1/1973.
23. Primjer usklađenosti načina gazdovanja
niskim šumama sa postavljenm proizvodnim
ciljem, NŠ 1—2/1966.
24. O načinu izvođenja i finansiranja šum.
uzg. radovana na kršu, NŠ 8—10/1972.
25. Radovi i prva iskustva na izvođenju
konzerviranje u degradiranih šumama
kod GG Kočevje SR Slovenija, NŠ 9—10´
1970.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 141     <-- 141 -->        PDF

26. Proširenje i potreba povećanja učešća
smrče u šumama Zap. Bosne NŠ 1—2/
1972.
27. 0 prirodnom rasprostranjenju i učešću
jele u šumama Zapadne Bosne, NŠ
7—8/1971.
28. Mogućnost podizanja drvoreda pored
rijeke Bosne, TOP 27/1962.
29. Neka zapažanja o sadašnjem stanju
požarišta na Romaniji, NŠ 11—12T962.
30. Uzgoj topole u izrazito nepovoljnim
uslovima Kupresa, NŠ 6—7/1969.
31. POROSTY borovice belokorke V. Bosne
i Hercegovine, Lesn. 12/1971.
32. Šume i šumarstvo Norveške, NŠ 11—12
1970.
33. O arelima nekih vrsta našeg endemnog
drveća, PR 9/1969.
34. Dosadašnja praksa i uvođenje novog
metoda uređenja šuma u šumarstvu BiH,
NŠ 1—3/1975
36. Mogućnost podizanja nasada na neisšumskih
kultura, NŠ 11—12/1963.
36. Mogćnost podizanja nasada na neiskorišćenim
priobalnim terenima uz obale
rijeke, Š Gl. 9—10/1965.
37. Zaštita sredine u Zakonu o prostornom
uređenju BiH, NŠ 1—3/1975.
38. Simpozij o primjeni đubriva u šumarstvu,
NŠ 5—6 1971.
39. VI Kongres Jugoslavenskog društva
za proučavanje zemlje, NŠ 8—10/1972.
40. Jugoslavenski simpozij o borbi protiv
korova u brdsko—planinskim područjima,
NŠ 10—12/1973.
41. Dugoročni program pošumljivanja
degradiranih šuma i goleti SR BiH, ŠL
5—6/1976.
42. Simpozij o suvremenom uređivanju
šuma u uslovima mehanizacija svih faza
radova, ŠL 10—12/1977.
43. Savjetovanje o ulozi i značaju hidrometeorologije
u proizvodnji hrane i sirovina,
ŠL 4—5/1978.
44. Vrednovanje općekorisnih funkcija
šuma na primjeru šumskih kultura, ŠL
8—10/1978.
NŠ = Narodni šumar, ŠL= Šumarski list,
ŠGI= Šumarski glasnik, Pr= Priroda,
HOR = Hortikultura, TOP = topola,
Lesn = Lesnisty (CSSR).


A. Bišćević
S. Šehović


ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 142     <-- 142 -->        PDF

Predlažem vam da za potrebe stručnih radnika vaše radne organizacije naručite
DRVNO-INDUSTRIJSKI PRIRUČNIK, koji je izdala Tehnička knjiga-
Zagreb.


Ovaj džepni priručnik, iako je izdan 1967 g., neophodno je potreban svakom
stručnjaku drvne industrije i šumarstva, formata 11,0 x 17,0 cm, povezan u
plastične korice, uredili su dr. I. Horvat i dr. J. Krpan, kao i niz drugih vrsnih
stručnjaka Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Priručnik je tiskan na biblijskom papiru, obasiže 1.216 stranica i veoma je
lijepo i pregledno opremljen. Sadržaj obuhvata građu: MATEMATIKE, SISTEME
MJERNIH JEDINICA I STANDARDNE BROJEVE, MEHANIKU, NAUKU O ČVRSTOĆI
I TOPLINI, ELEKTRONIKU, ENERGETSKA POSTROJENJA, STROJEVE
ZA OBRADU DRVA, TEHNOLOGIJU DRVA, TRANSPORT, EKSPLOATACIJU ŠUMA,
PILANSKU PRERADU DRVA, FURNIRE, PLOČE, SUŠENJE DRVA I PARENJE
i t. d.


Prodajna cijena mu je 120.— din./komad s otpremom i poštarinom!


Isporučuje:
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
ZAGREB — Trg I. Mažuranića 11


€r ODMAH ISPORUČUJEMO!


Prema Pravilniku o izradi šumsko-privrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa uređivanja šuma (NN — br. 13/76. od 7. IV 1976. g.:


Obrazac ŠGO 15: Evidencija izvršenih sječa
a) glavnog prihoda
b) predhodnog prihoda


ŠGC 16: Biološka reprodukcija i zaštita šuma


a) jednostavna biološka reprodukcija
b) proširena biološka reprodukcija


Isporučuje:
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
ZAGREB — Trg I. Mažuranića 11