DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 137     <-- 137 -->        PDF

IVAN PAVŠA
dipl. inž. šumarstva


Dana 14.11.1978. umro je i sahranjen u
Varaždinu dugogodišnjji i zaslužni član
kolektiva Šumskog gospodarstva Varaždin
IVAN PAVŠA, dipl. inž. šumarstva.


Rođen je 3.1.1918. u Banja Luci. Šumarski
fakultet završio je u Zagrebu. Poslije
službovanja na Mljetu (1946. god.), zatim
u Muću, Puli, Novom Vinodolu i Jablancu,
dolazi 1953. za upravitelja Šumarije
u Varaždinu. Osnivanjem Šumarskog gospodarstva
Varaždin, postao je tehnički
rukovodilac, a kasnije referent za uzga


janje šuma na kojoj dužnosti ostaje
sve do soje smrti.


Dolaskom u Varaždin razvija plodan
stručni rad, te u zapuštene i degradirane
šume ovog kraja unaša vrijedne vrste
drveća. Našavši velike površine dravskih
šuma obraslih malo vrijednim sastojinaraa
bijele topole i vrbe, velikim podržavanjem
i entuzijazmom počeo je unašanjem
kvalitetnih, najprije domaćih, a
zatim talijanskih klonova. Prve plantaže
i intenzivne kulture njegovo su djelo.


U panjače graba u^aša četinjače, te je
na daleko poznat njegov pionirski rad
s borovcem u Zelendvoru, zatim velike
površine nasada četinjača (ariš, duglazija,
smreka) u Maruševcu i drugdje.


Uvijek pun ideja, vječno je tražio nove
oblike rada, a sve u interesu poboljšanja
šumskog fonda. Svoje veliko znanje i
iskustvo nesebično je prenosio na mlađe
kolege, te odgojio brojne mlade stručnjake
koji su ga cijenili i poštivali.


Za rad i zasluge u unapređenju šumarstva
odlikovan je 1976.povodom 130
obljetnice ´osnivanja Hrvatsko — slavonskog
šumarskog društva i 100 godišnjice
neprekidnog izlaženja Šumarskog lista
zlatnom medaljom.


Zato će nam svima ostati u trajnoj
uspomeni i hvala mu na svemu!


V.H.