DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 133     <-- 133 -->        PDF

IN MEMORIAM


ANTE RADOVCIĆ
dipl. inž. šumarstva


Dana 4. travnja 1979. godine preminuo
je u Splitu drug RADOVCIĆ ANTE, diplomirani
inžinjer šumarstva i nosioc »Partizanske
spomenice 1941«. Njegovom preranom
smrću Savez inžinjera i tehničara,
šumarska struka, posebno šumarstvo
Dalmacije, izgubili su jednog od svojih
najzaslužnijih članova, upornog borca za
unapređenje struke, uvijek aktivnog i
stvaralački nadahnutog radnika, a nadasve
dobrog i plemenitog čovjeka kojega
su resile samo na j pozitivni je ljudske osobine,
posebno radinost, skromnost i poštenje.


Ante Radovčić rođen je 12. travnja 1921.
godine u Splitu gdje je pohađao osnovnu
školu i realnu gimnaziju. Nakon mature
1939. godine upisao je studij šumarstva
na Poljoprivredno šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Istovremeno se uključuje u
napredni studentski pokret, postaje član
SK.OJ—a i životno se opredjeljuje za put


borbe radničke klase, istinsku slobodu i
prava čovjeka, kojim idealima je kao dosljedan,
nepokolebljiv i uvjereni komunista
služio do kraja života.


U tim burnim predratnim danima ističe
se kao aktivni borac protiv rastuće
fašističke opasnosti te sudjeluje u mnogim
akcijama koje je organizirala Komunistička
partija i napredna studentska
omladina, pa je 1940. godine i hapšen.


27. marta 1941. godine prekida studij i
odazivajući se pozivu KPJ dolazi u Split
te od prvog dana okupacije stavlja, bez
rezerve i dileme, sve svoje fizičke i umne
snage u službu revolucije i Partije, koja
ga odmah i prima u svoje redove. Kao
ilegalac djeluje u Splitu sve do oslobođenja
grada. Organizator je i rukovodilac
studentskog sektora SKOJ—a, zatim sesekretar
partijske ćelije, član rajonskog
i mjesnog komiteta Partije, tajnik Narodno
oslobodilačkog odbora i urednik lista
»G 1 a s S p 1 a t a« u okupiranom
Splitu. Pored toga obavlja niz drugih dužnosti
i zadataka vezanih za revolucionarnu
aktivnost. Za vrijeme okupacije bio
je dva puta hapšen.
Nakon oslobođenja rodnog grada obavija
u njemu, a kasnije u Dubrovniku
razne odgovorne funkcije. U rujnu 1946.
godine, čim su mu prilike dopustile, nastavlja
studij šumarstva, ali i dalje ostaje
vrlo aktivan društveno politički radnik.
Predsjednik je studentske omladinske
organizacije i sekretar partijske oganizacije
na svom fakultetu, zatim član Sveučilišnog
komiteta partije, tajnik Sveučilišnog
odbora Narodne studentske omladine
i glavni i odgovorni urednik Stu dentsko
g lista«. Kao delegat sveučilišne
partijske organizacije prisustvovao
je V. kongresu KPJ u lipnju 1948.
godine. Pored sve te društvene aktivnosti
istakao se je i kao primjeran student, te


399