DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 131     <-- 131 -->        PDF

ZAŠTITA ZDRAVLJA


POVIŠENJE MAKSIMALNO DOPUŠTENE KOLIČINE 2, 4, 5 — T
U GLJIVAMA U SR NJEMAČKOJ


Poznalo je da je jedno vrijeme u javnosti postojala misao da herbicidi na
bazi 2, 4, 5 — T, a koji se koriste u šumarstvu, uzrokuju teratološke pojave.
Stoga je bio velik pokret da se uopće i potpuno zabrane. Detaljna su pak istraživanja
pokazala da tom teratogenom djelovanju nije uzrok sam 2, 4, 5 — T
(= triklor-fenoksi-oetena kiselina) nego jedan spoj zvan »dioksin« (TCDD) koji
u preparatima na bazi 2, 4, 5 — T dolazi kao onečišćenje. Utvrđeno je da samo oni
preparati (herbicidi) na bazi 2, 4, 5 — T posjeduju teratogeno djelovanje koji
sadrže mnogo dioksina. Zbog toga u inozemstvu nije došlo do zabrane 2, 4, 5 — T
herbicida, ali je zakonski uvjetovano da sadržaj dioksina ne smije prijeći određenu
količinu 0,1 ppm. Tako se ti herbicidi i dalje upotrebljavaju u šumarstvu, uz
ograničenje da se bez dozvole ne smiju aplicirati avionima.


I nas u pogledu upotrebe 2, 4, 5 — T herbicida (ima ih priznatih nekoliko
TORMONA 80, ARBOKAN EA — 80, SITOSAN SC) postoje određena ograničenja,
pa smatramo da je podatak koji se ovdje iznosi interesantan.


U inozemstvu se, kao i u nas, najviše troši za uništavanje kupine te sprječavanja
ili uništavanja izboja iz panja.


U vez; s primjenom tog herbicida u šumarstvu, nestručna je javnost često
preko nestručnih novina obavještavana o trovanju ljudi koji su sabirali ili jeli
šumske plodine ili gljive sabrane u tretiranim šumama. Te su glasine već i zbog
toga pretjerane, što se u praksi u šumarstvu herbicidima (dakle ne samo s 2, 4,
5 — T) tretira 0,05 — 0,1 °/o površine, od toga su dobar dio šumski rasadnici.


Najviše je bilo alarmantnih članaka (s bombastičnim naslovima: »Otrov u
gljivama«, »Selo udovica«), da su gljive koje amateri-gljivari skupljaju u šumama
koje su tretirane s 2, 4, 5 — T preparatima u jakoj mjeri »zatrovane«. To je
pitanje, u novije vrijeme-, detaljno ispitalo nekoliko stručnjaka (radovi su objavljeni
u »Nachrichtenblatt des deutschen Pflanzenschutzdienstes«). U vezi s tim,
a i ranijim istraživanjima, njemački zdravstveni ured (Bundesgesundheitsamt)
povisio je maksimalnu dopuštenu količinu 2, 4, 5 — T u gljivama. Dok ostale
živežne namirnice biljnog porijekla smiju sadržavati najviše do 0,05 mg/kg, za
svježe je gljive dopušteno 2,0 mg/kg, dakle znatno više. Prema obavijesti Saveznog
ureda za zdravstvo ni ta količina od 2 mg/ha ne predstavlja riziko.


Istraživanja su pokazala da u tretiranim šumama varira reziduum 2, 4, 5 — T
u gljivama (uz upotrebu 2 — 3 1 preparata/ha u 800 l/ha vode) nakon 3,7 i 11
dana, s tim da su i gljive kadkad direktno prskanjem pogođene, od 0 pa do najviše
1,74 mg/ha. Kod saprofitskih gljiva koje rastu na površini tla nađeno je 0,17 —
1,74 mg/kg, a kod mednjače (Armillaria mellea) i ostalih koje dolaze na panjevima
do 0,17 mg/kg. Ta istraživanja potvrđuju ranije rezultate u Švedskoj. Prema
mišljenju navedenog Zavoda kod gljiva, nova povišena količina 2 mg/kg ne
predstavlja ni onda riziko ako bi neka osoba kroz čitav život dnevno konzumirala


397