DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 113     <-- 113 -->        PDF

tačnosti. Nužan stepen tačnosti je potreban i zbog dugoročnosti proizvodnje u
šumarstvu, jer rezultati se ostvaruju tek posle relativno dugo vremenskog perioda
što obavezuje na dugoročnije planiranje i striktno pridržavanje osnovnih
planskih zadataka. Zavođenjem nacionalne inventure šuma treba resiti društveim
dogovorom između republika i pokrajina, ili samoupravnim sporazumevanjem
OOUR-a šumarstva.


10. Imajući u vidu da postoje određene materijalne pretpostavke, da je šumarstvo
proizvođač sirovina za industriju za preradu drveta, zatim ova proizvodnja
preko polufinalne i finalne prerade drveta doprinosi trajnijem povećanju
deviznih sredstava, pored toga, ovom proizvodnjom se povećava zaposlenost
aktivnog stanovišta na područjima sa niskim stepenom zaposlenosti, a dovoljno
su poznate mnogostruke opšte korisne funkcije šuma, to bi bilo nužno
da se u sledećem srednjoročnom planskom periodu šumarstvo uvrsti u delatnost
od posebnog interesa za razvoj zemlje, pogotovo što je odredbama članova
85 — 86 Ustava SFR Jugoslavije šuma proglašena za dobro od opšteg interesa
i to sa stanovišta privređivanja, zaštite čovekove okoline, narodne odbrane, zdravlja,
rekreacije, turizma i drugih opštekorisnih funkcija šuma.
O. Piškorić
IZ DRUGIH REPUBLIKA


PROBLEMATIKA PILANARSTVA U SR SLOVENIJI — TEMA
SAVJETOVANJA NA SKUPŠTINI ZITGL SR SLOVENIJE


1.
»Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva SR Slovenije« održala
je 20. travnja, og. godišnju skupštinu, u okviru koje je održano i savjetovanje


o »Pravcima razvoja pilanarstva u Sloveniji« (Smeri razvoja žagarstva na Slovenskem).
Na skupštini su bili delegati svih društava, koja su bilo samo šumarska,
bilo samo drvara bilo zajednička — šumara i drvaraca, a ukupni broj učesnika
iznosio je oko 120. Skupštini i savjetovanju prisustovao je i delegat
SITŠD Hrvatske ing. Oskar Piškorić. U raspravama, bilo u društvenom dijelu,
bilo u okviru tema savjetovanja aktivno je sudjelovalo preko 20 učesnika.
Za savjetovanje bilo je priređeno 8 referata, koji su prethodno objavljeni
i u posebnoj publikaciji pod naslovom »Smeri razvoja žagarstva na
Slovenskom«* , što je s jedne strane omogućilo autorima referata kraće
izlaganje materije, a s druge strane sudionicima u raspravi, da smišljenije
i potpunije u njoj učestvuju.


1) Nalazi se i u knjižnici Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.


379