DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 109     <-- 109 -->        PDF

AKTUALNO


STANJE I RAZVOJ ŠUMARSTVA SFR JUGOSLAVIJE U FUNKCIJI
PODMIRENJA POTREBA U DRVETU I OSTALIH KORISTI OD ŠUMA


Savezni komitet za poljoprivredu i Opšte udruženje šumarstva i industrije
za preradu drveta, celuloze i papira Jugoslavije, s datumom »Beograd, maja
1978. godine«, objavili su studiju pod gornjim naslovom. Iz te studije objavljujemo
sadržaj te pretežni dio teksta »zaključnih razmatranja«.


STUDIJA SADRŽI:


1. Stanje šumskog fonda (prirodne šume, stanje plantaža i zasada drveća
brzog rasta, stanje i proizvodnja šuma Jugosalvije u odnosu na evropske zemlje)
2. Podizanje i gajenje šuma
3. Iskorišćivanje šuma
4. Sadašnje stanje šumskog fonda kao baza za razvitak industrije za preradu
drveta
5. Pravci razvoja reprodukcije drveta po republikama i pokrajinama
6. Rešenja reprodukcije drveta u zemljama Evrope (mere za izvršenje proste
reprodukcije drveta, mere za izvršenje proširene reprodukcije drveta)
7. Ekonomski položaj šumarstva
8. Ocena izvršenja reprodukcije drveta do 1980. g.
9. Perspektivne potrebe i moguća proizvodnja drveta u SFRJ (prirodne šume,
plantaže topola, kulture i zasadi četinara, bilans reprodukcije drveta)
10. Tehnika, tehnologija i sredstva za izravnanje bilansa proizvodnje i potrošnje
drveta (nove metode gazdovanja i uslovi za njihovu primenu u prirodnim
šumama, podizanje plantaža i zasada sa vrstama brzog rasta, bilans sredstava
za zahvate u prirodnim šumama, podizanje plantaža i zasada i kultura)
11. Opšte korisne funkcije šuma i proširena reprodukcija (značaj šuma u
zaštiti zemljiša od erozije, značaj šuma kao rezervoara vode za gradove, rekreaktivna
vrednost šume, značaj šuma za obezbeđivanje vazduha za gradska i industrijska
naselja)
12. Sprovođenje Zakona o udruženom radu u šumarstvu
13. Zaključna razmatranja.«
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA dana su u 10. točaka:


»1. Proizvodni pokazatelji u šumarstvu u protekle dve godine ostvareni su
iznad planirane stope, dok je produktinost rada izražena preko fizičkih pokazatelja
bila iznad nivoa inustrije. Međutim, ostvareni stepen efikasnosti privre


375