DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 99     <-- 99 -->        PDF

IV Kakvo značenje imaju pojedini
hemijski elementi u ishrani šumskog
drveća


1.
Azot
a)
azot u zemljištu — vezivanje azota


iz vazduha, azot iz organskih materija
b) azot u biljkama
c) znaci nedostatka azota
d) delovanje i uticaj azota


2.
Fosfor
a) fosfor u zemljištu
b) fosfor u biljkama
c) znaci nedostatka fosfora
d) delovanje i uticaj fosfora


3.
Kalij um
a) kalijum u zemljištu
b) kalijum u biljkama
c) znaci nedostatka kalijuma
d) delovanje i uticaj kalijuma


4.
Kalcijum
a) kalcijum u zemljištu
b) kalcijum u biljkama
c) znaci nedostatka kalcijuma
d) delovanje i uticaj kalcijuma


5.
Magnezijum
a) magnezijum u zemljištu
b) magnezijum u biljkama
c) znaci nedostatka magnezij uma
d) delovanje i uticaj magnezijuma


6.
Sumpor
7.
Mikroelementi
B)
Potreba đubrenja šumskog staništa


I.
Kako ustanoviti potrebu đubrenja
šumskih staništa
C)
Mineralna đubriva


I.
Da li su mineralna đubriva veštačka


II.
Koja mineralna đubriva poznajemo
1.
Azotna — i sve vrste azotnih
đubriva
Fosforna đubriva i sve vrste
fosfornih đubriva


3.
Kalij umova đubriva i sve vrste
kalijumovih đubriva
4.
Kalcijumova đubriva i sve vrste
kalcijumovih đubriva
5.
Složena đubriva
PK i NPK đubriva
D) Organska đubriva


II deo: Tehnika izvođenja đubrenja u
šumarstvu


A) Postupak sa đubrivom
B) Bubrenje u šumskim rasadnicima
C) Bubrenje pri pošumljavanju
D) Bubrenje letvenjaka i srednjedobnih


šuma
E) Zahtev glavnih vrsta drveća prema
hranljivim materijama.


I.
Kako reaguju četinarskc vrste na
đubrenje
II.
Kako reaguju lišćarske vrste na
đubrenje
F) Đubrenje plantažnih šuma topola i
vrba
G) Đubrenje novogodišnjeg drveća


III deo: Delovanje mera đubrenja u šu
marstvu


A) Uticaj na zemljište
B) Uticaj na zdravstveno stanje i otpornost
šumskog drveća
C) Uticaj na primanje i uspeh podmlađivanja
B) Uticaj na produkciju materijala šumskog
drveća


IV deo: Ekonomičnost đubrenja u šumarstvu


U cijeloj knjizi nalazi se dosta crno-
belih fotografija, kao i fotografija u boji
koje pokazuju znake nedostataka pojedinih
hemijskih elemenata, a ima dosta
i drugih podataka i grafikona.


Kako se iz sadržaja vidi knjiga »Đubrenje
šumskog drveća« popunjava prazninu
u ovoj oblasti stručne literature
i dobro će doći kako proizvođačima đubriva,
tako i potrošačima jer će iz nje
saznati zašto treba đubriti šumsko drveće,
kako treba đubriti i niz drugih pitanja
vezanih za ovu materiju.


Ona će dobro doći na prvom mestu
šumarskim stručnjacima u radnim organizacijama
koji se bave unapređenjem
šumske proizvodnje, naučnim radnicima
iz ove oblasti, a mogu je koristiti i
studenti šumarskih fakulteta kroz predmet
šumske kulture, šumske melioracije,
šumski rasadnici, pedologija i ishrana
bilja.


Knjiga se može dobiti kod Jugoslavenskog
poljoprivredno šumarskog centra u
Beogradu (Bulevar Revolucije 84/11) po
ceni od 300 din. za organizacije i 100
din. za pojedince.


Ing. Božidar Marinković


225