DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 98     <-- 98 -->        PDF

PRIJEVODI
Dr. H. BAULE i CL. FRIECKER: BUBRENJE ŠUMSKOG DRVEĆA u pre


vodu I. Vukorepa i I. Povšera.


marski centar, Beograd, 1978.


Jugoslavenski poljoprivredno šumarski
centar — Služba šumske proizvodnje
kroz svoje programe putem akcija radi
već duži niz godina na unapređenju
šumske proizvodnje. U tu svrhu održana
su mnogobrojna savjetovanja i simpozijumi
iz oblasti šumskog sjemenarstva,
rasadničke proizvodnje podizanja i obnove
šuma, iskorišćivanja i zaštite šuma,
izgradnje šumskih puteva i uvođenja mehanizacije
u sve faze šumskih radova.


Pored toga u okviru svoje izdavačke
delatnosti kroz publikaciju »Dokumentacija
za tehniku i tehnologiju u šumarstvu
« izdato je do 1978. godine 77 knjiga
iz raznih oblasti šumarstva, a sve sa
ciljem da se naše šumarstvo unapredi.
Sve ove knjige veoma su tražene od
šumarskih organizacija i šumarskih stručnjaka
pa se oseća potreba da se nastavi
sa štampanjem publikacija.


Proizvodnja drveta u postojećim šumama
ne može zadovoljiti potrebe u drvu,
na prvom mestu zbog nepovoljne
strukture naših šuma, ali iskustva nauke
i prakse pokazuju da se proizvodnja drveta
u šumama može povećati. Za to
postoji više načina i metoda a jedan
od tih je upotrebe đubriva u šumarstvu.
Na primeni đubriva u šumarstvu
dosta se radi u više zemalja.
Danas vrše đubrenja na hiljade hektara
u Finskoj, Švedskoj.Nemačkoj, Norveškoj,
Japanu i drugim zemljama kako u
prirodnim tako i veštački podignutim
šumama.


Zadnjih 10 godina i kod nas se đubrivo
primjenjuje ne samo u rasadnicima i veštačkim
kulturama, već i u prirodnim
šumama, iako na manjim površinama.


Međutim, konstatuje se da postoji potreba
da se upotreba đubriva u šumarstvu
proširi kako u šumskim rasadnicima
i veštačkim kulturama lišćara i četinara,
tako i u prirodnim šumama.


U svrhu iznošenja dosadašnjih iskustava
upotrebe đubriva u šumarstvu održan
je Simpozijum o primeni
đubriva u šumarstvu 197 8. godine,
na području SR Hrvatske gde su
izneti dosadašnji rezultati i iskustva u
primeni đubriva u više Republika i Pokrajina.
Učesnici su tom prilikom obišliIzdao Jugoslavenski poljoprivredno-šušume
Šumskog gospodarstva Nova Gradiška
— Šumarije Lipovljani, gde se više
od 10 godina primjenjuje đubrivo, uz
kontrolu i uputstva profesora Šumarskog
fakulteta Zagreb, o čemu postoje pismeni
referati koji se mogu dobiti kod Jugoslavenskog
poljoprivrednog šumarskog
centra Beograd.


U vreme održavanja Simpozijuma o
primeni đubriva u šumarstvu, štampali
smo kao 78 knjigu »Bubrenje šumskog
drveća« od Dr Huberta Baule i Claude
Frickera — poznatih stručnjaka iz Zapadne
Nemačke i Francuske, koju su preveli
sa nemačkog Dr Ivan Vukorep i Ing.
Ivan Povšer. Ova knjiga do sada je štampana
na više jezika, a sadrži:


Uvod


A) Potreba đubrenja u šumarstvu


I U kakvom su odnosu proizvodnjapotrošnja drveta
II Kako je moguće povećati proizvodnju
drveta


B) Razvoj đubrenja u šumama


I Od kada i kakvi su rezultati postignuti
đubrenjem šuma
II Zašto đubrenje u šumama dobiva tek
danas svoj značaj.


Prvi deo: Osnove đubrenja u šumama


A) Pedagoške i fiziološke osnove ishrane
šumskog drveća
I Kako procjenjujemo tipove zemljišta


1.
Karbonatna zemljišta, 2. humusno-
silikatna, 3. smeđa i podzolasto
smeđa zemljišta, 4.
podzoli, 5. gleji i psudoglej,
6. tresetna zemljišta.
II Kakav
značaj ima humus u ishrani
šumskog drveća


1.
Postanak humusa, 2. Sirovi humus
3. korišćenje listinca, melioracija.
III Koje
su fiziološke zakonitosti odlučujuće
za ishranu šumskog drveća
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 99     <-- 99 -->        PDF

IV Kakvo značenje imaju pojedini
hemijski elementi u ishrani šumskog
drveća


1.
Azot
a)
azot u zemljištu — vezivanje azota


iz vazduha, azot iz organskih materija
b) azot u biljkama
c) znaci nedostatka azota
d) delovanje i uticaj azota


2.
Fosfor
a) fosfor u zemljištu
b) fosfor u biljkama
c) znaci nedostatka fosfora
d) delovanje i uticaj fosfora


3.
Kalij um
a) kalijum u zemljištu
b) kalijum u biljkama
c) znaci nedostatka kalijuma
d) delovanje i uticaj kalijuma


4.
Kalcijum
a) kalcijum u zemljištu
b) kalcijum u biljkama
c) znaci nedostatka kalcijuma
d) delovanje i uticaj kalcijuma


5.
Magnezijum
a) magnezijum u zemljištu
b) magnezijum u biljkama
c) znaci nedostatka magnezij uma
d) delovanje i uticaj magnezijuma


6.
Sumpor
7.
Mikroelementi
B)
Potreba đubrenja šumskog staništa


I.
Kako ustanoviti potrebu đubrenja
šumskih staništa
C)
Mineralna đubriva


I.
Da li su mineralna đubriva veštačka


II.
Koja mineralna đubriva poznajemo
1.
Azotna — i sve vrste azotnih
đubriva
Fosforna đubriva i sve vrste
fosfornih đubriva


3.
Kalij umova đubriva i sve vrste
kalijumovih đubriva
4.
Kalcijumova đubriva i sve vrste
kalcijumovih đubriva
5.
Složena đubriva
PK i NPK đubriva
D) Organska đubriva


II deo: Tehnika izvođenja đubrenja u
šumarstvu


A) Postupak sa đubrivom
B) Bubrenje u šumskim rasadnicima
C) Bubrenje pri pošumljavanju
D) Bubrenje letvenjaka i srednjedobnih


šuma
E) Zahtev glavnih vrsta drveća prema
hranljivim materijama.


I.
Kako reaguju četinarskc vrste na
đubrenje
II.
Kako reaguju lišćarske vrste na
đubrenje
F) Đubrenje plantažnih šuma topola i
vrba
G) Đubrenje novogodišnjeg drveća


III deo: Delovanje mera đubrenja u šu
marstvu


A) Uticaj na zemljište
B) Uticaj na zdravstveno stanje i otpornost
šumskog drveća
C) Uticaj na primanje i uspeh podmlađivanja
B) Uticaj na produkciju materijala šumskog
drveća


IV deo: Ekonomičnost đubrenja u šumarstvu


U cijeloj knjizi nalazi se dosta crno-
belih fotografija, kao i fotografija u boji
koje pokazuju znake nedostataka pojedinih
hemijskih elemenata, a ima dosta
i drugih podataka i grafikona.


Kako se iz sadržaja vidi knjiga »Đubrenje
šumskog drveća« popunjava prazninu
u ovoj oblasti stručne literature
i dobro će doći kako proizvođačima đubriva,
tako i potrošačima jer će iz nje
saznati zašto treba đubriti šumsko drveće,
kako treba đubriti i niz drugih pitanja
vezanih za ovu materiju.


Ona će dobro doći na prvom mestu
šumarskim stručnjacima u radnim organizacijama
koji se bave unapređenjem
šumske proizvodnje, naučnim radnicima
iz ove oblasti, a mogu je koristiti i
studenti šumarskih fakulteta kroz predmet
šumske kulture, šumske melioracije,
šumski rasadnici, pedologija i ishrana
bilja.


Knjiga se može dobiti kod Jugoslavenskog
poljoprivredno šumarskog centra u
Beogradu (Bulevar Revolucije 84/11) po
ceni od 300 din. za organizacije i 100
din. za pojedince.


Ing. Božidar Marinković


225