DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 97     <-- 97 -->        PDF

privatni šumski posjed i gradske šume
Požege. Iskorišćivanje šuma i drvna industrija
obrađena je kao cjelina.


U trećem prilogu obrađeno je šumarstvo
i drvna industrija u suvremenoj
Jugoslaviji. Prikazane su promjene organizacije
u šumarstvu, opseg iskorišćivanja,
otvaranje šuma (»... od 1957. do
danas sagrađeno je 231 km tvrdih šumskih
puteva, 23 km mekanih... a pružena
je pomoć i u gradnji seoskih tvrdih
putova koji prolaze kroz šumu ili idu do
nje«). Od ostalih podataka navodimo one
o osobnom dohotku, koji su, i to realni,
u šumarstvu iznosili 1965. god. prosječno
949.— din. a 1970. a 1289 din., a u
drvnoj industriji 684.— odnosno 742.—
dinara, sve neto.


U čevrtom prilogu, o lovu i lovstvu,
autor nas podsjeća, da se u (starom)
grbu Slavonije nalazi kuna te da je
krzno kune u srednjem vijeku bila zamjena
za novac, pa je služilo i za plaćanje
poreza, koji se i nazivao »kunovina«.
Bilježimo i »zanimljivi zaključak županijske
skupštine iz 1751. god. da se obustav-


BIBLIOGRAFIJA O EKONOMSKOJ
HISTORIJI JUGOSLAVIJE


Zagreb 1978. — Tisak i oprema:
Izdavački zavod JAZU, Gundulićeva 24


Bibliografiju je izdala Komisija za
ekonomsku historiju Jugoslavije i Redakcija
»Acta historico-ekonomika Jugoslaviae
«. Na 229 stranica knjiga sadrži:


Napomena uz Bibliografiju
I Rudarstvo
II Šumarstvo
III Stočarstvo
IV Naselja, selo-grad, stanovništvo i
migracije
V Ribarstvo
VI Sol i solane
VII Pomorstvo
VIII Zadrugarstvo
IX Saobraćaj
X Trgovina
XI Novac, banke, krediti, cijene i
mjere
XII Domaća radinost, cehovi, obrt, manufaktura
i industrija


lja lov na fazane za tri godine, jer ih
sve više nestaje«. Iz suvremenog lovstva
izdvajamo podatak, da je 1966. godine
cijelo područje požeške općine podijeljeno
na 16 lovišta i podijeljeno na 15 lovačkih
društava te Šumskom gospodarstvu
Požega. Na završetku autor naglašava
važnost lova kao sportske djelatnosti,
ali i za općenarodnu obranu, jer
»lovci su organizirana cjelina koja je
vična fizičkim naporima, a izvježbana u
rukovanju oružjem i gađanju«.


Mislim da nije potrebno posebno naglašavati
vrijednost i ovih radova za
upoznavanje povijesti hrvatskog šumarstva.
Veličina pojedinih priloga podređena
je karakteru publikacije — zborniku o
svim pojavama i zbivanjima u »zlatnoj«
tj. Požeškoj dolini i općini, pa su i rukopisi,
kako mi reče autor, znatno kraćeni
uredničkom olovkom. No zato postoje
mogućnosti, da se već sakupljena građa
i opširnije objavi to više, što je Ing.
Hanzl dugogodišnji radnik u šumarstvu
svog rodnog kraja!


Oskar Piškorić


XIII Poljoprivreda
XIV Opća djela i specijalni prilozi o
različitim historij sko-ekonomskim
i društvenim pitanjima
Index autora


Bibliografiju mi je uručio Dr Ivan
Erceg , koordinator i urednik, uz zamolbu
da s njom upoznam šumarsku
javnost.


Bibliografija je namjenjena našim
znanstvenim radnicima u njihovom svagdašnjem
radu, a zahvaljujući engleskom
prijevodu pruža solidnu osnovu i stranim
znanstvenicima da se upoznaju s
jugoslavenskim dostignućima u ekonomskoj
historiji.


Knjiga obuhvaća bibliografske jedinice
nastale na području Jugoslavije u razdoblju
od 1945. do 1976. godine i nekoliko
bibliografskih jedinica za 1977. godinu
na ukupno 214 stranica. Šumarstvo
se nalazi na str. 9-13. i obuhvaća 63
bibliografske jedinice.


Smatram da će objavljena bibliografija
biti koristan priručnik za sve koji se
bave proučavanjem ekonomske historije
Jugoslavije bilo koje od 14 obrađenih
oblasti.


S. Orlić
223