DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 96     <-- 96 -->        PDF

njima. No to i ne bi moralo značiti, da
mora i zadovoljiti, jer bi obrada, izlaganja,
mogla biti manje ili više nejasna.
To, međutim, kod Ing. Derete nije
slučaj. Tekst je jasno napisan i popraćen,
kako je uvodno već navedeno, brojnim
crtežima ne samo u crnobijeloj tehnici
nego su pojedine ilustracije i u bojama
tako da i svaki nestrojar, pa i početnik,
može »pročitati« što pojedina slika odnosno
crtež sadrži.


Poglavlje o »pružanju prve pomoći« ne
odnosi se samo na ozljede koje mogu
nastati u radu s motornom pilom, nego
i u svim drugim slučajevima, jer su obrađena
i poremećenje disanja, nesvjestice,
rada srca, gušenja i krvarenja. Ni tu
nisu izostale ilustracije te se tako čovjek
u tren oka može podsjetiti, kako se npr.
obavlja (vanjska) masaža srca, kako povija
ozljeđena noga, ruka ili rame (17
primjera) itd.


Poglavlje »poznavanja korištenja šuma
« nesumljivo je prvenstveno namijenjena
polaznicima i najkraćih tečajeva o


Ing Dragutin Hanzl: Šumarstvo u Zborniku
»POŽEGA 1227-1977«, Slavonska Požega,
1977, (4 separata).


Kako je poznato, grad je Slavonska Požega
1977. godine proslavio je 90-godišnjicu
svog postojanja. U okviru te proslave
izdan je i zbornik »POŽEGA 1227 —
1977«. U tom Zborniku velikog oktav
formata Ing. Dragutin Hanzl obradio
je šumarstvo i lovstvo u četiri
priloga:


Prirodna bogatstva Požeške kotline (str.
320-325),
Povijesni razvoj šumarstva i prerade dr


veta u Požeškoj kotlini (str. 334-340),
Šumarstvo i drvna industrija (str. 369 —
375) i


Lov i lovstvo Požeške kotline (str. 543


— 544).
U prvom prilogu — o prirodnim bogatstvima,
autor je prikazao »šume i
šumsko bogatstvo« te rudna bogatstva i
energetske izvore«. Pretežni dio obrađuje
šume, jer »rudna bogatstva na područje
općine Slavonska Požega nisu sistematski
istražena« dok na tom području »nema
ni jednog energetskog izvora osim bivše
hidrocentrale u Kuzmici«. Prema tome
prirodna bogatstva Požeške kotline su
šume. Pod šumom je površina od 50 365
ha, od kojih je 47112 ha u društvenom
vlasništvu, a 2 653 ha, ili 4,8% ukupnih


motornoj pili u cilju informiranja o
najnužnijoj stručnoj terminologiji iz šumskog
gospodarstva, upoznavanje drveća
te o šumskim drvnim sortimentima. U
poglavlju o »razvoju oruđa i strojeva za
sječu stabala i izradu šumskih sortimenata
« s druge strane, vjerujem, da će
naći zanimljivih podataka i svaki šumarski
stručnjak, jer tu možemo pročitati
ne samo o takvom oruđu npr. iz raznih
perioda (kamenog doba i dr.) nego i to,
da je Leonardo da Vinci, dakle prije
cea 500 godina, izumio mehaniziranu
okvirnu pilu itd.


Završavajući ovaj kratki prikaz mora
se odati priznanje Ing. B. Dereti kao
autoru, a SIZ-u odgoja i usmjerenog
obrazovanja šumarstva i drvne industrije
SR Hrvatske kao izdavaču, da je naša
šumarska literatura obogaćena ovim dijelom!
Na nama je pak da ne ostane na
skladištu nego da se nađe i na svakom
radilištu i da u slučaju potrebe bude
ostvaren cilj pisca — pomoći čovjeku!


Oskar Piškorić


šuma, u individualnom posjedu. Drvna
masa privatnih šuma procjenjena je na
140 000 m:>, dakle ni 60 m3 prosječno po
ha, ali »posljednjih godina pojedini vlasnici
zemljišta sade bagrem, johu i četinjače,
i to nakon sječe na šumskim površinama,
ali se podižu i novi šumski
nasadi na napuštenom poljoprivrednom
zemljištu«*)


Šume društvenog sektora ili Šumskog
gospodarstva u Požegi, sastoje se od
40% hrasta, 35% bukve i 7V« četinjača,
a po starosti 62,63/» ih je u dobi do 60
godina. Prosječna drvna masa od 120 m3
po ha dovoljno pokazuje, da sa s takvim
stanjem ne može zadovoljiti šumsko gospodarstvo.
Čak na 16 000 ha na dobrim
staništima su sastojine loše strukture
(i prirasta) te se smatraju prijelaznim
sastojinama.


U drugom prilogu, kako i sam naslov
kaže, iznijet je pregled ove grane narodne
privrede podijeljen u tri razdoblja:
razdoblje od početka korištenja šuma do
sredine 19. stoljeća, razdoblje od sredine


19. st. do završetka drugog svjetskog
rata te razdoblje u vrijeme drugog svjetskog
rata. Drugo razdoblje obrađeno je
po kategorijama vlasnika šuma tj. zemljišne
zajednice, imovne općine, veliki
*) Povećanje šumskog fonda u individual


nom vlasništvu u velikom dijelu Hrvatske


registrirani smo i u SL 1979. g. str. 563.