DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 82     <-- 82 -->        PDF

IZ DRUGIH REPUBLIKA


ŠUMARSTVO I NJEGOVO MJESTO U PRIVREDNOJ STRUKTURI ROŽAJA


UVOD


Od ukupne površine ovog područja, koje iznosi 43 159 ha, na šume i šumsko
zemljište otpada 20 491 ha ili 47,5,;l/o, na poljoprivredne površine 19 466 ha ili 45,1%,
a na neplodne i ostale površine 3 202 ha ili 7,4% (1)- Na osnovu toga se može
zaključiti da je područje dosta pošumljeno, jer šume i šumske asocijacije zauzimaju
najveći dio prostora općine (47,5it>/<> ukupne površine čine šume i šumske
asocijacije).


Ovakva struktura površina područja Rožaja od davnina je determinirala
bavljenje stanovništva poljoprivredom (gajenje planinskih poljoprivrednih kultura
i stočarstvo), a kapitalističkom eksploatacijom između dva svjetska rata
otpočinje potpunija valorizacija šumskih bogatstava, čime i praktično započinje
razvitak šumarstva i drvne industrije koja u sadašnjoj fazi razvitka čini osnovu
razvoja i skoro najvažniji faktor budućeg društveno-gospodarskog razvitka općine
Rožaje (4,156).


STANJE I STRUKTURA ŠUMA


Stanje šuma na ovom području je različito u pojedinim rajonima ovog
jedinstvenog IBARSKOG ŠUMSKOG PRIVREDNOG PODRUČJA a uvjetovano je
najvećim dijelom društveno-gospodarskim razvojem kroz dugovremeni period,
a zatim klimatskim, geološkim, petrografskim i drugim uvjetima. Druga grupa
uvjeta na ovom području (prirodni uvjeti) je veoma povoljna za uzgoj šumske
vegetacije (8,32), dok su antropogeni utjecaji u najvećoj mjeri utjecali na današnju
sliku i stanje šumskog bogatstva.


Šume i šumske asocijacije su različito distribuirane na ovom području. Tako
je planinsko područje na desnoj, u odnosu na područje brda na lijevoj strani
rijeke Ibra, bogatije šumom visokog kvaliteta (si. 1). Kako je područje brda na
lijevoj strani Ibra bilo znatno povoljnije za naseljavanje i poljoprivredu aktivnost
znatne površine šuma su iskrčene (4,80).


Ekološki uvjeti na ovom području pogodovali su i pogoduju naročito razvoju
četinarskih vrsta, pa su zato četinari zastupljeni sa 78,la/», a lišćari s 21,9%, što je
u suglasnosti sa prirodnim uvjetima (7,576). Od četinara najviše je zastupljena
smreka s 49V», a zatim jela s 46%, molika s 4% i bijeli bor s l!»/o (7,576). Od
lišćarskih vrsta najviše je bukve sa 94°/o (5).


Osobito je važno istaći veoma povoljnu strukturu šumskih površina po
vrstama uzgoja (vidi tabl. 1).