DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 80     <-- 80 -->        PDF

njima za vuču. Bez primjene mineralnih gnojiva mogla bi se danas postići samo
trećina sadašnjih prinosa žitarica. U tom bi slučaju prehrambeni slom bio
neizbježan.


Istraživanja mogućnosti korištenja izvora energije kao što su to npr. sunčeva
energija, bio-alkohol, bio-plin, bio-toplina treba što više intenzivirati.


Za nas su od posebnog značaja referati koji su se bavili pitanjima šumarstva.


Dr. Patza k je ukazao na povoljan položaj šuma u komparaciji s drugim
ekosistemima s obzirom na biološku primarnu produkciju i kretanje energije.
Šume u SR Njemačkoj zauzimaju oko 1/3 površine na kojoj se odvija biološka
produkcija. Te šume isporučuju 2/5 ukupne netto primarne proizvodnje u ekvivalentima
energije. Ukupno učešće energije po jedinici proizvedene drvne tvari
odgovara približno 1/3 ekvivalenta proizvedene oblovine. To znači da u slučaju
oblog drveta odnos »Input-Output« iznosi 1:3,3, što je vrlo povoljno. Potrošnja
energije u šumarstvu ne iznosi niti 1% primarne energije SR Njemačke. Prema
Patzaku za šumarstvo postoji teoretska mogućnost potpune samoopskrbe energijom.
Dosada neupotrebljavani šumski otpaci koji u proizvodnji drveta ostaju u
šumi, čak uzimajući u obzir sva ograničenja iskorišćivanja, odgovaraju po
ekvivalentu energije procijenjenoj ukupnoj potrošnji energije. Na kraju svog
izlaganja Patzak je naglasio: »Šumarstvo nije samo dobar prijatelj prirode
nego je ono i vrlo povoljna privredna grana u pogledu energije«.


Učesnici kongresa ukazali su uz to da se danas dosta razmišlja o osniva nju
»energetskih šuma«. Tako bi npr. Švedska već u današnje vrijeme
mogla zadovoljiti pomoću ovih šuma ukupne svoje potrebe za energijom. Za to
bi bila potrebna površina od 93.000 km-´.


U odabranim topolicima i jošićima može se postići biomasa od 30 t po
hektaru. To približno odgovara iskorišćivanju brutto-energije od 135.000 kws u
komparaciji sa 8.400 kws kod tradicionalnog šumarstva. Ove bi se šume morale
vrlo intenzivno gnojiti. Kod johe koja fiksira atmosferski dušik prvenstveno dolazi
u obzir primjena fosfora i kalija. Pri tome treba istaći, da se kod proizvodnje
fosfornih i kalijevih gnojiva troši daleko manje energije nego kod proizvodnje
dušičnih gnojiva.


Finci Huikari i Karisto utvrdili su u svojim ispitivanjima da se
energija, koju sadrži nafta, može indirektno 20 puta povećati, ako se upotrijebi
za proizvodnju mineralnih gnojiva, a ona zatim primjene u šumarstvu. Ovi su
istraživači ustanovili da energetska vrijednost otpadaka drveta, koji ostaju svake
pojedine godine u finskim šumama, odgovara vrijednosti od 7 milijuna tona
nafte.


Do sličnog podatka došao je i Strehle r u SR Njemačkoj. U ovoj zemlji
ima godišnje 5 milijuna tona viška slame i 10-15 mil. tona otpadaka drveta.
Po svom potencijalu energije to odgovara 4,5-6 milijuna tona lož-ulja. Već je u
promet stavljeno oko 15.000 kotlova koji koriste slamu i drvne otpatke.


U diskusijama je naglašeno da je korištenje sunčane energije povezano s
rješavanjem problema njenog uskladištenja. Izvori energije moraju se tretirati
sa svih aspekata upotrebe i transformiranja energije. Ne smije se ograničiti na
njihovu gorivu vrijednost.