DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ŠUMARSTVO I ENERGIJA


Od dr. H. B aul e a primio sam materijale i izvještaj s kongresa »POLJOPRIVREDA
I ENERGIJA«, koji je održan 6-8. studenog 1978. g. u Miinchenu.
Dr. Baule dobro je poznat našoj stručnoj šumarskoj javnosti po knjizi »Die
Düngung von Waldbäumen« koja je prošle godine prevedena i na
naš jezik. Smatrao sam vrlo korisnim dati prikaz izvještaja dr. Baulea sa
spomenutog kongresa, jer je na istom tretirana problematika koja i kod nas postoji
i postaje sve aktualnija. Pitanje obskrbe energijom, kako poljoprivrede
tako i šumarstva, vrlo je značajno u doba energetske krize.


Problem primjene sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva također je
zanimljiv, ne samo s obzirom na zaštitu čovjekovog okoliša, već i u pogledu
utroška energije. Vani, a i u našoj zemlji» čuju se mišljenja da bi u doba
energetske krize šumarstvo trebalo skoro potpuno prepustiti mineralna gnojiva
poljoprivredni i time uštedjeti dio dragocjene energije koja je uložena u njihovu
proizvodnju.


Podneseni referati i diskusija pokazali su da je energetska strana ovog
problema upravo obrnuta. Većina učesnika je istakla da štednja energije ne
smije biti u prvom planu nego treba voditi računa o tome da se energetski
potencijali što racionalnije iskoriste.


Kongres je obrađivao tri kruga tema:


— Uvođenje i promet energije u području biljne proizvodnje, stočarstvu i
prehrambenoj industriji;
— Osnove uštede strane energije i otvaranje alternativnih izvora;
— Problemi opskrbe energijom agrarnog kompleksa u budućnosti.
U uvodnom izlaganju sekretar N üs sei iznio je podatak, da je poljoprivreda
u SR Njemačkoj udvostručila prinose u posljednjih 30 godina. Ovakav rezultat
sigurno se ne bi mogao ostvariti bez strane energije. Poljoprivreda i šumarstvo
troše samo 3-4 Vo ukupne energije koja je potrebna privredi. Iz tog razloga
ove grane ne mogu ostati same u traženju mogućnosti uštede. Tako npr. jedan
automobil srednje klase potroši u toku godine isto toliko energije koliko je
potrebno za uzgoj 2 ha žitarica, a urodom se može prehraniti oko 30 ljudi.


Sekretar Roh r također je naglasio da je prehrana glavni problem čovječanstva.
Govoreći o energiji on je rekao:»Pitanje energije ima danas po svojoj
vrijednosti slično visoko mjesto kao i prehrana svijeta!«.


Kulturne biljke koriste u današnje vrijeme samo oko l10/« raspoložive sunčeve
energije. Rohr je bio vrlo kritičan prema onima koji su protiv moderne biljne
proizvodnje. On je ustvrdio da globalnog »Natrag k prirodi« ne može biti. Tako
bi npr. polovina agrikulturnih površina bila potrebna za proizvodnju hrane ko


205