DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Na području nadšumarije Bad Schandau (revir Ostrau, šumski predjel Schwarzes
Loch) prikazani su sječa, izrada i privlačenje smreke starosti 98 god. (vis.
28 m, prsni promjer 33 cm, drvna masa stabla 0*97 m´´), na nagibu 30" sa
blokovima stijena gdje je moguća upotreba traktora.


Sječa i kresanje grana obavlja se motornom pilom »Partner«, izvlačenje
specijalnim traktorom LKT 80 (ČSSR) sa prilagođenim vitlom RHW 76 (vlastiti
proizvod. Za prijevoz služi kamion za prijevoz duge oblovine W50/FA i prikolica
FN (proizvod Nj DR).


U istoj nadšumariji na Steinbruchweg prikazana je upotreba žičare SKR-1
za izvlačenje debala uzbrdo. Dužina nosivog užeta je 300 m (0 16 mm), vučnog
užeta 350 m (0 10 mm), a povratnog 600 m (0 8 mm).


Dnevni učinak izvlačenja uz sudjelovanje 4 radnika je 20-30 ma. Postavljanje
žičare sa 4 radnika traje 8-12 sati. Za odvoz se koristi kamion W50/FA sa
prikolicom FW-1.


Uvidom na terenu te u razgovoru sa stručnjacima na terenu stekao se utisak
da se naročita pažnja posvećuje mehanizaciji radova, te da postoji nastojanje
da se postojeći strojevi proizvodnje iz zemalja prilagode upotrebi u specijalnim
uvjetima NjDR.


KNJIGU


B. Dereta: MOTORNE PILE, koju je ove godine izdao SIZ odgoja i obrazovanja
šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske može se nabaviti kod istog SlZ-a uz
cijenu 150.— din. komad.
Adresa: Zagreb, Palmotićeva ul. 17a