DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 61     <-- 61 -->        PDF

da hitno postave praktične i realne smernice kako to sve izvesti, a naročito na vlade
onih zemalja gde su ovi procesi najizraženiji, i da preduzmu efikasne mere zaštite
i očuvanja šuma, te da ako to ne učine vrlo brzo — šume u budućnosti neće biti u
mogućnosti da daju svoj puni doprinos čovečanstvu.


Svi dosadašnji kongresi govorili su o raznovrsnim dobrobitima koje nam
šuma pruža. Budući da smo svesni da se svakog dana rodi 70 miliona ljudi i da
znamo da milioni umiru od gladi i slabe ishranjenosti, Kongres je raspravio
i ulogu šumskih površina u omogućavanju otvaranja novih poljoprivrednih površina.
Na Kongresu su razmatrani ovi efekti koje daju šume koje se nalaze
na dobrom terenu i koje se održavaju po stalnom režimu — čuvanje tla, sprečavanje
erozije tla, regulacija rečnih tokova, smanjenje poplava i redovno snabdjevanje
vodom za napajanje agrarnih površina; sprečavanje peščanih nanosa i početaka
stvaranja pustinja; snabdjevanje samo neophodno potrebne građe za građevinarstvo
i seoska gazdinstva; obezbeđenje skloništa od sunca i vetra za stoku, pašnjaka
i plodova; meliorizacija lokalnih klimatskih uslova na sve moguće načine. U
planinskim i brdovitim krajevima šume su osnovna napredovanja useva i pašnjaka
u dolinama; šumske površine i zaštitni šumski pojasevi među usevima i pašnjacima
su podjednako važni u postizanju željenih uzgojnih površina. Nadležni organi
za šumarstvo uvek su bili svesni ove uloge podržavanja poljoprivrede. Kongres
je potvrdio ovo saznanje i požurio učesnike na nove hitne napore da se ovaj
indirektni način zadrži u osiguranju i povećanju proizvodnje hrane.


Kongres je zaključio da ovakvo indirektno delovanje šuma na proizvodnju
hrane nije dovoljno. Preporučeno je kompleksno iskorišćavanje šuma. To se može
obaviti na više načina: uzgojem voćaka, oraha i plodova za stočnu hranu mešajući
ove biljke sa drvećem, kao zaštitni pojasevi u slučaju požara, kao zaštitni pojasevi
u pogledu klime i kao šumski pojasevi i seoske šume; čuvanjem rezervata prirodnih
šuma u cilju obezbeđenja proteinske hrane od divljih životinja; uzgojem određenih
vrsta stoke (domaće) u obnovljenim šumama, poboljšanjem i proširenjem raznih
tehnika za uzgoj prehrambenih proizvoda kao deo faze obnavljanja i stvaranja
novih šumskih površina; uzgojem drveća koje daje građevinski materijal zajedno sa
plantažama za snabdevanje hranom (npr. palmino ulje i kokos) i na mnoge načine
kombinujući šumsku i prehrambenu proizvodnju na istom području. Na tom
području potrebna su daljnja istraživanja i kultiviranja novih biljaka.


ŽARKO OSTOJIC
dipl. ing šum.
Savezni komitet za poljoprivredu
Beograd


rm