DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— sve stručne poslove obavljaju stručnjaci s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama,
itd.
U preradi drveta konstantno raste obim proizvodnje, a kvalitet proizvoda je već
dostigao zavidan nivo. Najviše stope rasta su u proizvodnji namještaja, drvnih
ploča, celuloze i papira.


4. U uvodnom delu svog referata Svetislav Damjanovi ć daje osnovne podatke
o zemlji, stanovništvu, društveno-političkom sistemu, kao i opšte podatke o
šumarstvu i njegovoj ulozi u privredi i spoljno-trgovinskoj razmeni.
Posle opštih podataka daje se kratak istorijat začeća i evolucije ideje samoupravljanja
i pregled osnovnih komponenata samoupravnog sistema: društveno
vlasništvo na sredstvima za proizvodnju i prirodnim resursima, samoupravljanje
kao poseban vid demokratije, udruživanje rada i sredstava, kombinovanje planskog
i tržišnog sistema u privredi i društveno planiranje.


U narednom poglavlju autor definiše mesto i ulogu šume i šumarstva
u sklopu samoupravnog sistema i opisuje osnovne institucije za upravljanje
i reprodukciju šuma i njihovo funkcionisanje u sklopu sisema.


Centralno mesto u referatu zauzima deo koji se odnosi na samoupravne zajednice
u šumarstvu. Pošto je izložio status organizovanosti SlZ-a, autor prelazi na
izlaganje o ciljevima i zadacima ovih zajednica, daje njihov sastav i metode rada
što ilustruje primerom SlZ-e za region Ljubljane.


U analizi sredstava za rad SlZ-a u šumarstvu autor ukazuje na različita
rešenja, po republikama i pokrajinama, kao ilustraciju prirodnih i društveno-ekonomskih
specifičnosti i bogatstva inicijativa. Najzad, u završnom delu autor izlaže
iskustva, probleme i perspektive u razvoju samoupravnih interesnih zajednica u
šumarstvu. On ističe da prvi rezultati ukazuju da uvođenje samoupravljanja u
šumarstvu menja društveni status šuma i šumarstva u pravcu dalje demokratizacije
upravljanja šumskim resursima. U samoupravnom sistemu šume postaju sve manje
objekti manipulisanja otuđenih društvenih super-struktura, a sve više briga onih
kojima one služe — tj. radnih ljudi i građana.


Samoupravni pristup šumarstvu u okviru jugoslavenskog samoupravnog društva
pretpostavlja novi društveni status šumskih resursa i nove odnose između
šumarstva i društva koji će odražavati ne samo rastuće društvene potrebe u odnosu
na šume već i rastuće mogućnosti društava da striktno primeni ekološki zdrav
i ekonomski nužan princip reciprociteta u duhu osnovnog gesla Kongresa »Šume
za narod«.


AKTIVNOST ZEMLJE DOMAĆINA


Zemlja domaćin — Indonezija dala je izuzetan značaj Kongresu. Kongres je
otvorio lično predsednik Indonezije Suhart o i tom prilikom održao prigodan
govor istakavši veliki značaj koji ima šumarstvo za čitavo čovečanstvo, a posebno
za privredu nekih zemalja u razvoju. Za Republiku Indoneziju, na sadašnjem stepenu
razvoja, šumarstvo ima veliki značaj, a u budućnosti će ovaj značaj još više
porasti.


Predsednik Republike Indonezije lično je primio sve šefove delegacija i zadržao
se sa njima u jednočasovnom razgovoru, a potom je razgledao sav izložbeni
prostor Kongresa u kome su izložena dostignuća u kompleksu drveta čitavog
sveta. Ovu izložbu je inače otvorila supruga predsednika Republike Indonezije.


184