DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 56     <-- 56 -->        PDF

AKTIVNOST NAŠE DELEGACIJE


Na Kongresu je učestvovala i Jugoslavenska delegacija od 10 članova. Aktivnost
naše delegacije na Kongresu bila je vrlo zapažena. Jugoslavenska delegacija
podnela je pet referata, a u propagandnom delu Kongresa prikazan je jedan
stručno-propagandni film o radu jednog našeg preduzeća — Šumskog gazdinstva
»Hrast« iz Vinkovaca, koje se nalazi u sastavu RO »Slavonska šuma«. Film je u
toku rada Kongresa prikazivan više puta (u nekoliko hotela gde su bile smeštene
delegacije Kongresa) i dobro je primljen od strane većine delegacija.


Pojedine referate na Kongresu podneli su:


1) Prof Dr Mirko Vidaković: »Unapređenje erodivnih kraških terena«,


2) Prof Dr Dušan Mlinšek: »Analiza i procena uticaja šumarstva na životnu


sredinu«


3) Prof Dr Branko Kraljić: »Značaj proširene šumsko-drvne privrede za narode


i narodnosti Jugoslavije«,


4) Prof Dr Branko Kraljić — Ing Žarko Ostojić: »Glavni pokazatelji šumarstva i


prerade drveta Jugoslavije (stanje i trendovi razvoja)«,


5) Dr Svetislav Damnjanović: »Uloga samoupravnih interesnih zajednica u po


društvljavanju politike gazdovanja šumama u Jugoslaviji«.


Prof Vidaković je u svom referatu ukazao na probleme unapređenja kraških
terena u Mediteranu i na primere poboljšanja i unapređenja šuma na takvim terenima
u Jugoslaviji. Kao važan faktor prirodne regeneracije šuma na kršu u Jugoslaviji,
referat je istakao propise o zabrani držanja koza i o zajedničkim akcijama
šumsko-privrednih organizacija i društveno-političkih zajednica. Prof. Vidakovi ć
je predložio, a Kongres je usvojio, da se uspostavi čvršća saradnja između zemalja
na Mediteranu gde je problem krša značajnije izražen. Preporučeno je da se
ponovo ispita mogućnost formiranja odgovarajućeg tela za probleme krša u okviru
FAO Komiteta za šumarstvo.


1. Prof. Dušan Mlinše k (Biotehnički fakultet Ljubljana) je bio sprečen
da prisustvuje Kongresu, ali je dostavio referat pod naslovom: »Analiza i procena
uticaja šumarstva na životnu sredinu«. Uz izvinjenje prof Mlinšeku, ukoliko nešto
nije adekvatno interpretirano, kratak sadržaj njegovog referata bio bi:
Prof Mlinšek polazi od činjenice da industralizacija nameće nov način života
i da je shodno tome potrebno menjati odnos društva prema prirodnim resursima,
posebno prema zelenim površinama. Što je veći stepen industrijalizacije, utoliko
se u oštrijoj formi ispoljavaju negativne prateće pojave na životnu okolinu, a pre
svega povećanje količine štetnih materija i raznih teško rastvorljivih otpadaka, koji
sve više ugrožavaju život na zemlji.


Rešenje ovog problema zahteva izuzetnu tehnologiju u industriji. Ali to nije
dovoljno. Potrebno je raditi na uspostavljanju poremećene ekološke ravnoteže, u
čemu je uloga šume od izuzetnog značaja. Za realizaciju ove uloge šumarstvo ima
višestruki značaj: da pronalazi sopstvenu, pronaturalnu tehnologiju, da politiku
gazdovanja šumama koja će biti sposobna da neutralise negativan ekološki uticaj
industrijsko-ekonomskih aktivnosti, te da se samo orijentiše u pravcu veće aktivnosti
koje doprinose poboljšanju životne okoline ljudi.


Primarna uloga šumarstva u obezbeđenju drvne mase treba u budućnosti
da ima sekundarni značaj, a primarne funkcije šumarstva treba da budu: voda i