DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA


RAD VIII SVETSKOG ŠUMARSKOG KONGRESA ODRŽANOG U DZAKARTI
KRAJEM OKTOBRA 1978. GODINE


U Džakarti je od 16. do 28. oktobra 1978. godine održan VIII Svetski šumarski
kongres. Ovo je drugi put da se svetski šumarski kongres održava u Aziji. Dosadašnji
kongresi su održani: u Rimu 1926. godine, u Budimpešti 1936. godine, u Helsinkiju
1949. godine, u Nju Delhiju 1954. godine, u Seattle-u 1960. godine, u Madridu
1966. godine, u Buenos Airesu 1972. godine.


Od osam kongresa četiri su održana u Evropi, a po dva u Americi i Aziji. Ovaj
raspored održavanja kongresa govori donekle o odnosu prema šumarstvu u pojedinim
delovima sveta, mada taj odnos nije nepromjenljivog karaktera i za očekivati
je da će u neposrednoj budućnosti doći do znatnijih korekcija u odnosu prema
šumarstvu na pojedinim kontinentima. Ovde, pre svega, mislimo na područje
Afrike gde se odnos prema šumi postepeno menja u pravcu pozitivnog sagledavanja
ukupnih vrednosti koje šuma pruža savremenom čovečanstvu.


VIII Svetski šumarski kongres održan je u znaku parole: »ŠUME ZA NAROD«
(Forests for people) i, po mnogo čemu, predstavljao je do sada jedinstvenu šumarsku
manifestaciju na svetu (po broju učesnika, načinu rada, dužini trajanja itd.).
Kongresu je prisustovalo preko 2000 delegata iz 97 zemalja i po tome je ovo
najmasovniji kongres, a trajao je punih 14 dana, što takođe predstavlja svojevrstan
rekord.


Do ovolike dužine trajanja kongresa došlo je zbog toga što je kongres čitavo
vreme radio u plenumu. Na ovaj način izbegnut je dosadašnji prigovor da se
radom u komisijama gubi celina kongresa i omogućeno je svim delegatima da
prate rad Kongresa u celini.


Neosporno je da plenumski rad ima svojih prednosti, ali se zbog dužine
trajanja Kongresa ozbiljno postavlja pitanje da li je ovakav način rada kongresa
najcelishodniji i da li je prihvatljiv za buduće održavanje ovakvih skupova.


Obiman dnevni red Kongresa bio je sažet u pet tematskih područja i to:


1) Šumarstvo za svetske zajednice


2) Šumarstvo za ishranu


3) Šumarstvo za unapređenje zapošljavanja


4) Šumarstvo za razvoj industrije i


5) Šumarstvo u službi podizanja kvaliteta života.


Za svako od ovih područja podneto je odgovarajuće uvodno izlaganje kao i
referat predstavnika IUFRO, a uz svako od navedenih područja podnet je određeni
broj stručnih referata. U pripremi Kongresa izrađeno je oko 30 ovakvih referata,
ali je ostavljena mogućnost pojedincima i zemljama da mogu podneti tzv. »dobrovoljne
referate« koji će takođe biti uvršćeni u materijale Kongresa. Računa se da
je ovakvih saopštenja stiglo oko 10 puta više od predviđenih 30 stručnih referata,
tako da je na Kongresu bilo preko 350 referata i saopštenja.