DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 5     <-- 5 -->        PDF

OPASNA BOLEST ČEMPRESA U DALMACIJI


Prof. dr. JOSIP KIŠPATIĆ, dipl. inž. agr.
Fakultet poljoprivrednih znanosti
OOUR Institut za zaštitu bilja


Zagreb, Šimunska c. br. 25


MILAN GLAVAŠ, dipl. inž. šum.
Šumarski fakultet
Zagreb, Šimunska c. br. 25.


BOGDAN CVJETKOVIĆ, dipl. inž. agr.


Fakultet poljoprivrednih znanosti
OOUR Institut za zaštitu bilja
Zagreb, Šimunska c. br. 25.


SAŽETAK. Broj prvih nalaza Coryneum cardinale Wag., na manjim
grupama ili pojedinačnim stablima Cupressus sempervirens


L. bio je malen (gljiva je utvrđena 1977. i početkom 1978. godine
u Puli i Rijeci), pa stoga nije zabrinjavalo. Međutim, nova daljnjaistraživanja pokazala su da je i u našem priobalnom pojasu C.
Cardinale na običnom čempresu dosta proširen i štetan.*
UVOD


U našem primorsko-dalmatinskom pojasu nismo na šumskim vrstama
ranije imali jaču i opasniju pojavu neke biljne bolesti. Na pojedinim lokalitetima,
osobito u Istri, javljala se je kao ozbiljnija bolest upala kore alepskog
bora uzrokovana rđom Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. Nakon što
je ta bolest proučena i date upute za sprječavanje (KIŠPATIĆ 1979), pojava
joj je, a tim i štetnost, svedena na najmanju mjeru.


U zadnje vrijeme zapažaju se pojave i nekih drugih biljnih bolesti iglica
borova u primorsko-dalmatinskom pojasu, a isto tako i bolesti običnog i arizonskog
čempresa.


U našem priobalnom području obični čempres (Cupressus sempervirensL.) raste u borovim kulturama, u drvoredima, često i na grobljima, te kao
pojedinačna i grupna ukrasna stabla. Ta je vrsta u neku ruku znak naše
specifične priobalne vegetacije i ne samo da nam ukrašava krajolik, nego ga
i karakterizira. Sve do nedavno ta vrsta u nas nije bila ugrožena bolešću,
što isto vrijedi i za čitav areal njezina raširenja u Mediteranu. S druge strane,
pojedina su stabla stradavala od raznih štetnika.


* Rukopis uredištvo ŠL primilo 2. III 1979.