DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Potrebno je biti vrlo oprezan kod stabla, koje ima mnogo suhih grana.
Obavezno je, da se svaku suhu granu prije dokončnog zahvata isproba,
dali je dovoljno jaka, da izdrži težinu sakupljača.


Za različite vrste šumskog drveća treba poznavati lomljivos t
grana . Jako krte grane imaju: ariš, vajmutovac, duglazija, jela, jasen,
gorski javor, manje krte grane su kod smreke i jele.


Treba voditi računa o tome, da se u slučaju mraza ispod —5 »C lomljivost
grana povećava skoro za 100%.


Kad se radnik u krošnji popne do zone češera, obavezno se mora vezati
sa sigurnostnim pojasom ali ne suviše visoko u vrhu krošnje. Sakupljač
mora isprobati vezivanje tako, da se sa obje ruke uhvati za stablo
pa sa težinom čitavog tijela utvrdi, dali je vezivanje u redu ih nije.


Obično se češeri smreke, crnog bora, jele i vajmutovca bacaju sa stabla
na određeno mjesto. Ukoliko je ispod i u okolini stabla mnogo korova
i žbunja češeri se bacaju sa´svim uz stablo tako, da padaju što bliža
stabla.


Ostale vrste češera a sjemena sakupljaju se tako, da se sjeme ili češeri
stavljaju neposredno u vreću, a ova se posebnim uzetom spušta na zemlju.


Kod spuštanja niz stablo je potrebno postupati vrlo oprezno, naročito
na stablima s velikim brojem suhih grana.


Kod svakog sakupljanja moraju obavezno surađivati barem dva radnika
zbog eventualne međusobne pomoći ili zbog mogućnosti eventualne
nesreće.


Kod svake grupe mora biti jedan radnik zadužen kao vođa grupe ili
njegov zamjenik, koji mora znati barem osnove i prve pomoći. Svaka grupa
mora, da ima torbu za prvu pomoć s najosnovnijim sanitetskim materijalom
i to:


1.
dva povoja s melemom
2.
tri manja i tri veća sterilna — prva povoja
3.
2X5 m duge i 8 cm široke povoje iz kalikaja
4.
2x trokutne marame i 4 sigurnosne kopče
5.
lx svežanj obične vate
6.
manja anatomska pinceta
7.
škare za povoje sa savijenim vrhom
8.
esmerchov povez dugačak 80—100 cm i širok 2.5 cm
9.
2x vatirana oslonca za prelom kosti i to 1X10 cm širok kramerov
oslonac, dugačak 100 cm i IX dugačak 50 cm.
Vođa grupe mora da pozna odnosno zna još i ovo:


a) adresu poduzeća i telefonski broj,


b) najbliži telefon,


c) najbližu stanicu za hitnu pomoć,


d) adresu revirnog šumara, koji kontrolira rad ekipe,


e) najosnovnije uslove o skladištenju i manipulaciji s češerima,