DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 42     <-- 42 -->        PDF

TEHNIKA BRANJA SJEMENA I ČEŠERA SA STABALA


Sakupljanje šumskog sjemena i češera najopasniji je rad u šumarstvu.
Istovremeno taj je rad fizički naporan i mogu ga obavljati samo mladi,
jaki radnici s iskustvom u tom poslu, koji su svjesni stručnosti i značajnosti
ovog rada. Najbolji sakupljači su oni, koji već od rane mladosti
žive sa šumom te po mogućnosti šumski radnici od 16. do 35. godine starosti
i ne pate od vrtoglavice.


Obično se prihvaćaju tog posla pojedinci, koji imadu već od prirode
volju za sakupljanje, već prije 16. godine starosti i beru sjeme do pod
starost. Godišnje moraju biti prije sakupljanja berači obavezno liječnički
pregledani u pogledu sposobnosti za rad na visinama.


Sakupljači moraju obavljati svoj rad samo u grupama od najmanje po
tri, a najviše do 10. Ovo je potrebno zbog njihovog osiguranja u slučaju
nesreće i zbog transporta sakupljenog sjemena, pošto se sjeme bere na različitim,
često vrlo teškim terenima pa je potrebno češere prenositi ili na
vlakama od grana vući do prevoznih odnosno kaminoskih puteva. Svaki sakupljač
mora da bude točno upoznat sa svim sigurnostnim propisima, kao
i s pružanjem prve pomoći u slučaju nesreće. Naročito važi to za vođe grupa,
koji moraju ujedno dobro poznati mjesta i granice sjemenskih objekata
i odgovorni su za pravilan transport i eventualno skladištenje sakupljenih
češera. Svaka grupa mora imati pri ruci sve potrebno za pružanje prve pomoći,
uključivo i nosila.


Za stručno osposobljavanje sakupljača pokazali su se vrlo dobrim dvo
ili trodnevni tečajevi, na kojima se radnici upoznaju sa svim znanjem
potrebnim za skupljanje šumskog sjemena. Posebni dio ovog tečaja
treba da bude posvećen sigurnosti kod rada, tim više što se šumsko sjeme
sakuplja na visokim stablima i obično za hladnog i vjetrovitog vremena.
Svaki sakupljač mora da dobro pozna sve sprave za penjanje na stabla, a
naročito da kod toga nipošto ne oštećuje stabla lomljenjem grana, ogrebotinama
kore i slično. Važno je također, da se na svakom sjemenskom objektu
pokupe svi češeri do kraja, tako, da se iz dotičnog sjemenskog objekta sakupi
što veća količina. Kako je već napomenuto, sakupljanje šumskog sjemena
opasan je i težak posao, obavlja se u godini samo nekoliko mjeseci pa
je stoga potrebno, da se ovaj rad dobro nagradi. Sakupljači moraju bezuslovno
da budu socijalno osigurani, po mogućnosti još i posebno životno osigurani
kod DOZ-a.


Oprema za penjanje:


Za penjanje na stabla upotrebljava se slijedeće oprema:


a) dereze — krampižari


b) švedske ljestve


c) ljestve tipa »Mengeš«


d) »baumwello« penjalica


a) Najstarije sredstvo za penjanje na stabla jesu derez e ili krampi žari
. Postoji više tipova krampižara, a prema našim iskustvima najbolji su
krampižari tipa »Wolfgang«, koje proizvodimo u Mengešu. Izgrađeni su iz