DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 39     <-- 39 -->        PDF

KAPACITET SJEMENSKIH SASTOJINA I PRODUKTIVNOST BERAČA


Kad je govora o sjemenskim objektima uvijek se misli na hektare, navedene
u registru. I pored toga što su u saveznom registru navedene i reproduktivne
površine, u većini je slučajeva vrlo teško procijeniti stvarni kapacitet
1 ha sjemenskog objekta. Vrlo oskudni su naime podaci, koji bi prikazivali
broj sjemenskih stabala u određenom sjemenskom objektu odnosno,
koliko ih se predviđa za branje češera. Djelomično nalazimo ove podatke u
elaboratima, koje su sastavili šumarski stručnjaci Republike Slovenije i
Institut za gozdno in lesno gospodarstvo u Ljubljani. Međutim ovi podaci
više ne odgovaraju stvarnom stanju, koje se je tokom 15 godina jako
promjenilo. Ove promjene nastale su zbog toga, jer od početka izdvajanja
pa do danas nisu bile provedene nikakve uzgojne mere ili se je u njima
sasvim normalno gospodarilo.


Šta bi bilo potrebno učiniti kod izdvajanja sjemenskih sastojina odnosno
kod njihove revizije?


Obzirom na potrebe na šumskom sjemenu i sadnicama moramo poznati
kapacitete sjemenskih objekata. Jasno je, da ovi kapaciteti moraju
biti barem 100-200% veći od stvarnih potreba, kako bi mogli zbog periodičnosti
uroda osigurati dovoljno sjemena.


Elaborat koji se sastavlja kod izbora sjemenskih objekata, mora sadržavati
podatke o broju sjemenskih stabala na određenom kompleksu
odnosno informaciju o kapacitetu određenog sjemenskog objekta.


Vrlo interesantan bi bio također podatak o jednodnevnom učinku —
uspjehu jednog berača za određenu vrstu drveća. Taj će sigurno vrlo varirati
u ovisnosti o lokaciji sjemenskog objekta. Potrebno je naime voditi
računa o udaljenosti sjemenskog objekta od komunikacija, o mogućnosti
nastanbe berača, o nagnutosti terena, o konfiguraciji terena (kršovita, ravna),


o vrsti biljnog pokrivača, itd.
U tabeli VI iznosim neke podatke, koji proizlaze iz dugogodišnjih
praktičnih iskustava. Jasno je, da ovi podaci nemaju opću važnost za sva
područja, stoga su vrijednosti navedene s intervalima. Ipak smatram, da će
ovi podaci moći služiti za orijentaciju kod budućeg izdvajanja i reviziji
sjemenskih objekata odnosno planiranju branja u već postojećim sjemenskim
objektima. Vrlo je značajno barem približno poznati efekat jednog berača
za određenu vrstu drveća. Ovo je to važnije, jer je kod nekih vrsta
drveća vrijeme mogućeg branja (od zrelosti do prirodnog otvaranja češera)
vrlo kratko (kod duglazije, vajmutovca, jele). Za vanredno lijepog vremena
tokom septembra i oktobra dešava se, da smrekovo sjeme ispada već u
drugoj polovini oktobra. O svim tim okolnostima moramo kod planiranja
vremena potrebnog za branje voditi računa i osigurati toliki broj berača,
da će se moći u određeno vrijeme sakupiti planirana količina češera.


U tabeli VII su prikazane količine češera, površine sjemenskih objekata
i broj berača, koji je prosječno godišnje potreban za sakupljanje potrebne
količine češera. Valja međutim napomenuti, da bi bilo potrebno kod izdvajanja
sjemenskih sastojina neminovno uzimati u obzir s rezervom od barem
150 do 200%, budući da su urodi periodički i da nisu istovremeni u svim


165