DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 30     <-- 30 -->        PDF

vrste borova nefruktificiraju istovremeno na čitavoj teritoriji SFRJ), morali
bi istovremeno sakupiti i češere ovih borova za potrebe dviju godina, što
bi iznosilo 300 tona. Prema tome morali bi u istoj godini sakupiti 500 tona
češera. Radi veće sigurnosti možemo ovoj količini od 500 tona dodati još 50
tona. Dakle, potreban bi nam bio maksimalan godišnji kapacitet za sušenje i
uskladištenje 550 tona šišariea. Međutim bi u naredne dvije godine ovakvi
kapaciteti bili iskorišteni najviše s 20´°0. Zbog toga je neminovno potrebno,
da se uz sjemenarstvo obavljaju još određene druge vrste djelatnosti, koje
ga dopunjuju radi iskorištavanja kapaciteta. Jedino tako može radna organizacija
odnosno osnovna organizacija racionalno obavljati svoje poslove, to
znači vraćati anuitete i normalno obračunavati amortizaciju i ostale obaveze
društvu.


U vezi s kapacitetom u šumskom sjemenarstvu bilo je do sada već mnogo
toga rečeno i napisano.Dati su bili prijedlozi za različite povlastice, i to:


— plaćanje transporta za češere fco vagon ili uz istu tarifu franko kamion,
— uskladištavanje sjemena u hladnjačama na osnovu minimalnih troškova,
— sadanji kapaciteti toliki su, da je moguće u jednoj godini preraditi
gotovo dvostruku količinu češera, koja optimalno odgovara potrebama cjelokupnog
našeg šumarstva,
— postoje mogućnosti još za daljnji razvoj, kao što je izvoz našeg kvalitetnog
sjemena, jer većina poznatih europskih stručnjaka tvrdi, da su u nas
sačuvane najautohtonije vrste u Evropi,
— zajedničkim zalaganjem mogli bi izvoz naših artikala: sjemena, sadnica,
ukrasnih češera i raznih dijelova biljaka zaukras povećati za više od 100
11 o tako, da bi vrijednost ovih artikala iznosila preko 1 milijarde starih
dinara, a s otvarenim devizama mogli bi da pokrivamo uvoz potrebnog
sjemena brzorastućih vrsta četinjača te zaštitnih sredstava i mašina za rasadničku
produkciju, kao i opreme za sakupljanje šišariea,
— sredstvima koja se daju za nerazvijena područja, mogli bi finansirati
izgradnju potrebnih skladišta za sjeme i za ukrasne šišarice i organizirati
otkupne stanice,
— u našoj Republici s time u vezi raspolažemo već sa 50-godišnjom tradicijom
i 30-godišnjim radom radne organizacije »Semesadike«. Nekadanji
vlasnik trušnjače Šaša Stare počeo je sa sjemenarskom i rasadničarskom
djelatnošću još 1927. godine.
Ukratko: postoje još mnoge mogućnosti zajedničke suradnje na tome
području. Jasno je, da ćemo moći ovo postići jedino kroz međusobno razumijevanje
bez obzira na granice republika i pokrajina uz zajednički cilj, da
šumsko sjemenarstvo služi našem zajedničkome cilju — očuvanju postojećih
šuma i pošumljavanju preko 3 milijona hektara golih površina. Zakon o
udruženom radu daje nam u vezi s tim sve mogućnosti da racionalno objedinjujemo
naša sredstva i rad. Smatram, da je baš na tome području ovakva
suradnja neminovno potrebna.


Želim, da bi ovaj simpozium prihvatio takve zaključke, koji će nama omogućiti
organiziranje zaista dobre, stručno i tehnički maksimalno opremljene
sjemenarske službe, kako bi na osnovu nje uz dobro organizovanu rasadničku
produkciju mogli svi zajedno što prije postići naše ciljeve.


156