DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Već samo činjenica, da postoje ogromni kompleksi degradiranih šuma kao
i podaci Saveznog komiteta za poljoprivredu u publikaciji »Stanje šumskog
fonda i mjere za rekonstrukciju« ukazuju na to, da šumsko uzgojni radovi
odnosno pošumljavanja jako zaostaju.


Država Šuma Potrošnja Ukup: na potrošnja
u 000 ha sadnica po 1 ha sadnica u 000 kom.
Austrija 3691 23,4 105
Norveška 6500 12,4 81
Španija 24465 16,6 441
Bugarska 3700 209,7 776
Rumunjska 5868 31,3 184
Njemačka DR 2950 26,3 77
Jugoslavija 8745 5,2 47


Navedeni podaci nas dovode do saznanja, da na ovome području jako
zaostajemo i da je preko potrebno sjemenarsku službu čitavog našeg šumarstva
jednoobrazno organizirati te šumskome sjemenarstvu i proizvodnji
sadnice odrediti pravo mjesto. Svima je poznato, kakve bi prednosti time
steklo naše šumarstvo i čitava naša društvena zajednica, pa stoga nije potrebno
da se o tome još međusobno uvjeravamo.


Prije svega je za dobro organiziranu sjemensku službu potrebno raspolagati
sa točnim podacima o tome, kakve su nam količine odgovarajućih provencijencija
sjemena određeni vrsta drveća zapravo potrebne, Na osnovu takvih
podataka moguće je prilično lako izračunati:kakva je površina sjemenskih objekata potrebna i time u vezi i obujam
potrebnih sjemenskih plantaža,

koliko vještih sakupljača češera nam je potrebno, da bi mogli pravovremeno
sakupiti dovoljnu količinu odgovarajućih šišarica,

kakvi kapaciteti stovarišnih prostora, sušionica za preradu i doradu i hladnjača
nam je potrebno, kako bi mogli proizvedeno sjeme stručno pravilno
spremiti i pohraniti.
Radi boljeg predočenja čitave ove problematike držim, da je potrebno
pomoću statističkih i arhivskih podataka prikazati stanje na tome području
u periodu poslije god. 1971. Ovo nam može da posluži kao osnova za ocjenu
dosadašnjih uspjeha i mogućnosti kao i za pravilnu ocjenu naše sposobnosti
za postizavanje ciljeva, koji stoje pred nama.


Tabela I prikazuje intenzitet pošumljavanja u hektarima. Iako se je
pošumjavanje od god. 1971. na god. 1972. smanjilo za 10,32´u/0 ipak ostali
podaci pokazuju, da se je od 1973. do 1976. god. taj procenat popeo za 73,4.
Nadalje tabela pokazuje, da je bilo u SFRJ prosječno potrošeno po 1 ha
2066 kom sadnica ili prosječno godišnje 63,121.000 kom.