DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ad Golubović


KORIŠTENA LITERATURA


1.
GOLUBOVIĆ, U.: Ekonomsko valoriziranje primorskih šuma s različitih aspekata.
»Narodni šumar«, 10—12/1976, Sarajevo.
2.
GOLUBOVIĆ, U.: Usporedba istraživanja ekonomske uspješnosti gospodarenja
u konkretnim šumskim sastojinama uzgajanim na šumskom i poljoprivrednom
zemljištu. »Šumarski list«, 5—7/1977, Zagreb.
3.
KLAIĆ, B.: Riječnih stranih riječi. »Zora« Zagreb, 1962.
4.
PLAVSIC, M., GOLUBOVIĆ, U.: Metode procjene naknade za šume. Edicija Poljoprivrednog
fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1974.
5.
VELAŠEVIĆ, V., DAMJANOVIĆ, S.: Problemi utvrđivanja i vrednovanja opštekorisnih
funkcija šuma. Beograd, 1971.
DIAGRAMINEODGOVORNOSTI


Pod naslovom »Diagrami neodgovornosti« Ing. M. KMECL, urednik »Gozdarskog
vestnika« u br. 2/78. prikazao je šumske požare od 1966. do 1975. godine. U
tom razdoblju registrirana su 1024 šumska požara, koji su zahvatili površinu od
6473 ha. Uz godišnji prosjek 102,4 požara u ovom desetgodištu broj požara iznosio
je 41. (1970. g.) do 266 (1968. g.); površina po jednom požaru iznosila je od 0,33 ha
(1970. g.) do 22,4 ha (1970. g. koje je godine bio 61 požar) izgorjela površina 1369
ha s 7519 m:s oštećene drvnea mase). Kritični mjeseci za šumske požare su ožujak
(42°/o svih požara), travanj (17%) i veljača (16%), a od ljetnih mjeseci kolovoz
(8%); po danima u tjednu na prvom je mjestu nedjelja (sa 17,2°/i> ukupnog broja
požara), a slijedi ponedjeljak (s 15,?%) te subota (s 15%), dok ih je ponedjeljkom
najmanje (10,7´Vo). Tokom dana 56´´/o požara javlja se između 12 i 18 sati, 23%
između 6 i 12 sati, 18% između 18 i 24 sata, a od ponoći do 6 sati ujutro javilo se
svega 3n/i! požara. Uzročnici su: nepoznati u 31%) slučajeva, paljenje trave u 28%,
željezničke parne lokomotive u 18l0/o, kao namjerni 17°/o, grom u 2% slučajeva.


Autor završava analizu požara s konstatacijom, da je potrebna pojačan preventiva
i propaganda, kojih bi se troškovi pokrili sprečenom zaštitom i troškovima
gašenja, a ti su 1975. g. iznosili oko 100 000 dinara po požaru (50 000 din. vrijednost
drvne mase, 50 000 din. troškovi gašenja).


(op)