DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 141     <-- 141 -->        PDF

ovih riječi, izgovorenih nad otvorenim
grobom, stajala je sva ona duga nijema
povorka, svi njegovi kolege, prijatelji,
poštovaoci i suradnici, koji su se 27.
lipnja ove, 1978, godine u velikom broju
okupili na gradskom groblju Kozala u
Rijeci na sahrani njegovih posmrtnih ostataka.


Usko vezano sa šumarskim pozivom
pokojni inž. Rene Sušanj bio je i vrsni
lovac i poznavalac divljači. Bio je dugogodišnji
član Lovačkog društva »Srnjak«
Fužine — Lokve, a njegov predsjednik


PETAR MILIC
dipl. inž. šum.


Dana 11. 9. 1978. godine šumarstvo
Hrvatske izgubilo je prerano još jednog
svog vrijednog člana. Toga dana napustio
nas je dugogodišnji suradnik Šumskog
gospodarstva Slav. Požega Ing. P et
ar Milić.


Rođen je u radničkoj željezničarskoj
porodici u Bezdanu 6. 12. 1924. godine.
Maturirao je u Kikindi. Šumarski fakultet
završio je u Beogradu.


Službovati je počeo 1. VI 1956. u Šumariji
Kutjevo, da bi već 1957. godine
postao njen upravitelj Poslovanje šumarije
uspješno vodi do 1968. godine.
Te godine odlazi za komercijalnog direktora
Šumskog gospodarstva Slav. Požega.


upravo u vrijeme kad je ova lovačka
organizacija proslavljala 30-godišnjicu uspješnog
rada i djelovanja. Posjedovao je
vrijednu i uzorno uređenu zbirku lovačkih
trofeja autohtone krupne divljači
Gorskog kotara, iz koje je više rogovlja
srnjaka, jelena običnog i kljova veprova
osvajalo priznanja i kolanje na nacionalnim
i međunarodnim lovačkim izložbama.


Neka Ti je slava i hvala na svemu inž.
Rene Sušanj!


A. Frković
Komercijalnu službu vodio je savjesno
i uspješno do jeseni 1977. godine kada
se teško razbolio i otišao na liječenje.


Ing Petar Milić bio je vrlo marljiv
i savjestan šumar, a uza sve to odličan
organizator poslovanja u šumarstvu, kao
i u drugim poslovima kojih se prihvaćao
izvan struke.


Njegovim zalaganjem mali šumski rasadnik
u Kutjevu prerastao je u veliki
koji svojim kvalitetnim materijalom pokriva
sve potrebe pošumljavanja Šumskog
gospodarstva SI. Požega. Mnogo se
zalagao za očetinjavanje lišćarskih šuma
svoga područja. Naročito je vodio
brigu o njezi mladih sastojina. Zahvaljujući
njegovoj velikoj brizi i dobrom
poznavanju svakog pedlja šumskih površina,
svi su radovi na njezi izvršeni
kvalitetno, unatoč tome što su raspoloživa
sredstva bila vrlo skromna.


Njegovim zalaganjem sagrađena je lijepa
lovačka kuća u Tisovcu, podignuto
je niz lovačkih čeka, redovno su punjena
solila, dobro je bila organizirana
zimska prehrana visoke divljači, održavane
su lovačke staze i prosjeci, čišćeni
su izvori, pravilno je vođen redovni
i uzgojni odstrel.


Kao član ribičkog društva u Kutjevu
bio je među najaktivnijima te je zahvaljujući
njemu podignuto niz brana i mrijestilišta
za pastrve u Kutjevačkoj rijeci.


Pošto je volio prirodu i imao istančan
smisao za estetiku uredio je park oko
Šumarije u Kutjevu, a mnogo je doprinjeo
i ljepšem izgledu mjesta Kutjeva.


Ing Petar Milić bio je dobar rukovodilac,
dobar radnik i dobar drug, čovjek
koji je volio život, ljude i prirodu. Zbog
toga će nam ostati u nezaboravnoj uspomeni.


D. Hren


ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 142     <-- 142 -->        PDF

OBAVIJEST!


Predlažem vam da za potrebe stručnih radnika vaše radne organizacije naručite
DRVNO INDUSTRIJSKI PRIRUČNIK, koji je izdala Tehnička knjiga-
Zagreb.


Ovaj džepni priručnik, iako je izdan 1967 g., neophodno je potreban svakom
stručnjaku drvne industrije i šumarstva, formata 11,0 x 17,0 cm, povezan u
plastične korice, uredili su dr. I. Horvat i dr. J. Krpan, kao i niz drugih vrsnih
stručnjaka Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Priručnik je tiskan na biblijskom papiru, obasiže 1.216 stranica i veoma je
lijepo i pregledno opremljen. Sadržaj obuhvata građu: MATEMATIKE, SISTEME
MJERNIH JEDINICA I STANDARDNE BROJEVE, MEHANIKU, NAUKU O ČVRSTOĆI
I TOPLINI, ELEKTRONIKU, ENERGETSKA POSTROJENJA, STROJEVE
ZA OBRADU DRVA, TEHNOLOGIJU DRVA, TRANSPORT, EKSPLOATACIJU ŠUMA,
PILANSKU PRERADU DRVA, FURNIRE, PLOČE, SUŠENJE DRVA I PARENJE
i t. d.


Prodajna cijena mu je 120.— din./komad s otpremom i poštarinom!


Isporučuje:
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA


ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
ZAGREB — Trg I. Mažuranića 11


^


€T ODMAH ISPORUČUJEMO!


Prema Pravilniku o izradi šumsko-privrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa uređivanja šuma (NN — br. 13/76. od 7. IV 1976. g.:


Obrazac ŠGO 15: Evidencija izvršenih sječa


a) glavnog prihoda
b) predhodnog prihoda


ŠGC 16: Biološka reprodukcija i zaštita šuma


a) jednostavna biološka reprodukcija
b) proširena biološka reprodukcija


Isporučuje:
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
ZAGREB — Trg I. Mažuranića 11