DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 140     <-- 140 -->        PDF

IN MEMORIAM


RENE SUŠANJ,
dipl. inž. šum.


Ne navršivši ni pet desetljeća života
u Rijeci je, 25. lipnja 1978. god. nakon
kratke ali teške bolesti, umro Ren e Sušanj
, diplomirani inženjer šumarstva.
Smrt ga je zatekla u svojstvu šefa poslovnice
izvoza za piljenu građu listača
Export-import »DRVO« Rijeka. Zla bolest
formalno ga je otrgla s radnog mjesta,
ne dopustivši ni da raspremi svoj radni
stol.


Pokojni inž. Rene Sušanj rođen je u
Riieci, 2. ožujka 1929. god. Nakon završene
gimnazije opredjeljuje se za šumarsko
zvanje, diplomiravši na tadašnjem
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu 13. X 1952. god.


Kao sin grada na Rječini prvo zaposlenje
dobio u Šumskom gospodarstvu
»VIŠEVICA« u Rijeci 1. IX 1953. god.
Svojom radinošću i stručnošću svraća
odmah na sebe pozornost, pa već naredne
godine dobiva mjesto u Šumskom
inspektoratu Rijeka, gdje ostaje do 31.
III 1956. god. U želji da što bolje ovlada
praktičnim znanjem 1. IV 1956. god. na


pušta Rijeku i zapošljava se u Drvnoindustrijskom
kombinatu Ravna Gora,
gdje radi do 31. VIII 1956. Od prvog
rujna iste godine pa do svog odlaska u
»Drvo« Rijeka, 1. II 1977. god., pokojnik
će preko dvadeset godina provesti radeći
u direktnoj šumarskoj operativi, najprije
u Šumariji Mrkopalj (od I. IX 1956.
do 30. VI 1959.), a potom u Osnovnoj
organizaciji udruženog rada Šumariji
Ri´eka delničkog Šumskog gospodarstva
(od 1. VII 1959. do 31. I 1977.). To je
ujedno i najplodonosnije razdoblje njegova
života, u kojem ja zadužio »zelenu
struku«, a nama — svojim kolegama i
suradnicima — bio uzorom i poticajem.


Šumarija Rijeka doživjela je svoj pravi
procvat upravo u vrijeme njegova službovanja.
Solidno poznavajući osnovna biološka
i tehnička znanja iz domene uzgajanja
i iskorišćivanja šuma prvi smjelo
provodi u praksu nove zasade grupimično-
prebornog načina gospodarenja
šumama na Visokom Kršu, a šumsku
prometnicu uspijeva izgraditi i tamo
gdje je do tada vijugala samo kozja
staza. Iako mu je sjedište Šumarije bilo
u Rijeci, daleko najviše vremena proveo
je na Platku, Gornjem Jelenju i Lepeničkom
polju, uz neposrednog proizvođača
— drvosječu, kirijaša i traktoristu.
Od svojih suradnika i radnika tražio je
mnogo, ali ne komandom i administrativnim
naredbama već svojim primjerom.


Oličje stručnih sposobnosti i radinosti
zorno se ogleda u izjavi koju je dao u
svojstu upravitelja OOUR Šumarija Rijeka
za list »DRVOSJEČA«, mjesečnik Šumskog
gospodarstva Delnice, na smjeni
dviju poslovnih godina: »Sve postavljene
planske zadatke okončali smo mjesec
dana prije roka... Posadili smo 35 tisuća
sadnica smreke, izgradili 10 kilometara
šumskih cesta... Jedna smo od
rijetkih šumarskih organizacija na području
primorsko-goranske regije koja se
može pohvaliti s 2 kilometra vlastite
asfaltne prometnice. To je naš obol razvitku
turizma ovog kraja, kojem Platak
predstavlja turističko-rekreativan centar..
. «.


»Uvijek si rad i dužnost smatrao svojim
jedinim životnim pozivom, pa si tek
neznatan dio vremena posvetio sebi samom,
ali i tada tamo gdje si cijelim
svojim bićem pripadao — u šumi«. Iza