DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 130     <-- 130 -->        PDF

»877« ŠUMARSKI ČETVRTAK U ROBNOJ KUCI UPIN-a


Članovi Društva IT šumarstva i drvne industrije Zagreb (Šumarsko društvo-
Zagreb) proveli su 23. ožujka o. g. svoj 877 šumarski četvrtak umjesto uobičajenog
sastanka u Šumarskog domu na trgu I. Mažuranića br. II, kao gosti
velike Robne kuće Udruženih Proizvođača Industrije Namještaja (UPIN) i obilasku
novoizgrađenog paviljona podignutog nasuprot zagrebačkog velesajma u
Novom Zagrebu.


Cilj posjeta bila je želja Robne kuće da članovima Društva, pretežno starijoj,
već »otpisanoj« generaciji šumara i drvaraca, prikažu i pokažu u jednom koncentričnom
prostoru ove robne kuće što se u današnje vrijeme može sve postići
(finalizacijom obrade drveta u proizvodnji namještaja, kao i kakove sve asortimane
naša drvna industrija pruža tuzemnom i inozemnom tržištu!


Uz predhodno dobivena kratka obavještenja o značaju ovog golemog paviljona
i njenom izložbenom prostoru prešlo se je na razgledanje eksponata namještaja.
Predmeti raznovrsnog namještaja prikazani su u prostornom poredaju,
tako bi svaki interesant mogao isti primjeniti u rasporedu svog raspoloživog
stambenog prostora. Valja iskazati priznanje idejnim i stvarnim osnivačima ove
velike robne kuće!


Drvna industrija Hrvatske bazira svoj rad na sirovinama sječivog etata
od cea 4,000.000 m3, kao proizvoda ekonomskih šuma SRH na površinama od1
1,200.000 ha, zaslužuju takav tretman oko izgradnje ovog reprezentativnog, prodajnog
izložbenog prostora.


Zgrada je djelo proizvodnih organizacija drvne industrije i za ovu izgradnju,
kao i robne kuće u Beogradu, dale su svoje učešće 17 radnih organizacija širom
SRH. Izloženi namještaj predstavljaju proizvodi 16 organizacija udruženog rada
i to: Marko Šavrić — Zagreb, Slavonija — SI. Brod, Hrast — Čakovec, Mobilia
»Ivo Marinković« — Osijek, Papuk — Pakrac, DIP — Otočac, Trudbenik —
Bregana (Samobor), Oriolik — Oriovac, Gaj — Podrav. Slatina, TVIN — Viro
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 131     <-- 131 -->        PDF

vilica, Goran — produkt — Čabar, Polet — Duga Resa, Mundus F. Bobić —
Varaždin, Brestovec — Garešnica. Trokut. — Novska, Nehaj — Senj, i prometna
organizacija Exportdrvo — Zagreb.


Svojim poslovnim i izložbenim dijelom unutrašnjost ove robne kuće izvanredno
djeluje i na posjetioca ostavlja snažan utisak. Poseban dojam pružaju
aspekti stropne konstrukcije paviljona, gdje su prilikom izgradnje primjenjeni
i izgrađeni nosači od drvenih lamela, širokih raspona, dok je sama konstrukcija
izvedena u formi obrisa nekad građenih drvenih lađa. Ovakova izgradnja privlači
pažnju svakog posjetioca, dok upravo — nas starije generacije šumara —
zadivljuje dokle je došlo ovo oplemenjivanje našega drveta. Vidjeli smo kako
se može pomoću modernih kemijsko-tehnoloških procesa oblikovati drvo u građevnoj
stolariji i konstrukcijama, te mu dati svojstva još veće čvrstoće i pri
tome primjeniti konzervaciju od požara.


Već samo letimičan prolaz kroz izložbe hale i prostorije daje uvid u velike
mogućnosti prilikom izbora namještaja gdje se na licu mjesta mogu izravno
dobiti sve potrebne informacije i savjeti. Posjetilac stiče utisak velikog značaja
našeg šumskog bogatstva!


Za realizaciju ovog velikog poduhvata oko zajedničke izgradnje robne kuće
UPIN u Zagrebu dali su ideju, pred desetak godina, ing. Vid F a š a i ć, direktor
Poslovnog udruženja drvno-industrijskih poduzeća i Stjepan Đureta , bivši direktor
tvornice »F. Bobić-Mundus« — Varaždin. Trebalo je proći niz godina i vremena
da se pridobiju i uvjere zainteresirana poduzeća za izgradnju ovakovog
impozantnog objekta za koji su bile izvršene ogromne konzultacije i administraitvno-
financijske pripreme i mjere. Rezultat svih tih aktivnosti i napora jest


257
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 132     <-- 132 -->        PDF

izgrađena robna kuća »UPIN«, koja izgledom i prostorom veoma lijepo djeluje
i uklapa se u značajni atraktivni objekt Novog Zagreba!


Nakon razgledavanja i obilaska izložbenog prostora održan je u radnoj
dvorani zgrade duži sastanak s panel-diskusijom o trgovini namještaja i njezinoj
današnjoj proizvodnji.


Prisutni šumari i drvarci: ing. V. Babić, ing. D. Böhm, ing. V. Cvitovac, ing.


B. Čop, ing. V. Fašaić, ing. N. Goger, ing. Ž. Hajdin, ing. S. Horvatinović, ing. B.
Mačešić, ing. D. Majer, ing. J. Peternel, ing. F. Petrović. ing. K. Posavec, ing. V.
Špoljarić, ing. R. Štraser, ing. S. Vanjković, ing. E. Vilček, ing. P. Ziani, ing.
Z. Grohovac, ing. M. Strineka, ing. 2. Višnjevac i ing. R. Antoljak, izrazili su
veliko zadovoljstvo što je došlo do ovoga susreta.
Direktor Stjepan Đ u r e ta je u jednom sažetom referatu prikazao malo
detaljnije nastanak ove robne kuće, koja — po svom izgledu, prostorima
i opremi — spada u istinske reprezentante drvne industrije Hrvatske.


Većina diskutanata panel-diskusije bila je mišljenja da je proizvedeni namještaj
u svojim dimenzijama prevelik za današnje dimenzije i veličine stanova,
jer stambeno tržište uglavnom nudi manje stanove u koje se ne mogu uklopiti
namještaji većih dimenzija. Posebno je istaknuto da nedostaje laganog i solidnog
pokućstva za radne ljude slabijeg ekonomskog stanja. Iz ovog slijedi zaključak
da je tu potrebna trajna i uža suradnja između poduzeća drvne industrije i
onih koji proizvode stanove.


Ing. B. Maćeši ć pledira za proizvodnju laganog, modularnog namještaja,
kakav se traži za inozemno tržište, dok ing. N. Goger zagovara masovniju proizvodnju
sastavnih elemenata pokućstva od kojeg bi — po određenim uputstvima


— pojedini interesent mogao sam ugraditi namještaj po svojoj želji i raspoloživom
prostoru. Ing. P. Zian i je iznio primjedbe nekih francuskih poslovnih
ljudi, koji su 1978. g. posjetili ovu robnu kuću i čiji je zaključak bio također,
da nedostaje jeftinije pokućstvo za radnog čovjeka srednjih dohodaka.
Na iznesene primjedbe sa strane robne kuće UPIN odgovoreno je da, unatoč
gradnje manjih stanova, veliki dio interesanata se ipak odlučuje za kupnju
masivnijeg namještaja!


Ing. Ž. Hajdi n navodi poteškoće kojima su kupci izvrgnuti pri želji da
nabave komadne-pojedinačne elemente za popunu svojih garnitura i si., te smatra
ovu pojavu kao nedovoljnom brigom o potrošaču.


Na jedan upit (ing. M. Strineka) da li sadašnjoj grupi proizvođača namještaja
ove kuće mogu pristupiti i udružiti rad eventualni interesenti iz ostalih republika,
odgovoreno je potvrdno, ali uz određene uvjete.


Sudionici ovog korisnog i ugodnog posjeta preporučuju zainteresiranim
kupcima namještaja da, prije konačne odluke o kupnji, predhodno prokrstarc
kroz izložbene dvorane i hale ove zanimljive robne kuće u Novom Zagrebu!


Društvo IT šumarstva i drvne industrije — Zagreb zahvaljuje na ugodnom
prijemu i obilasku, te robnoj kući UPIN želi daljnje uspjehe u radu!


Ing. M. Strineka