DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 13     <-- 13 -->        PDF

MOGUĆNOSTI KRATKOROČNOG PROGNOZIRANJA POJAVE
JASENOVE PIPE (STEREONYCHUS FRAXINI Deg.) U NIZINSKIM
ŠUMAMA HRASTA LUŽNJAKA


Dr IVAN MIKLOŠ, dipl. inž. šum.


Katedra za zaštitu šuma
Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Šimunska c. 25.


SAŽETAK. Brojnost populacije predstavlja osnovni biološki parametar
za donošenje dovoljno pouzdane prognoze o pojavi nekogštetnika. U članku se razmatraju mogućnosti određivanja brojnostipopulacije jasenove pipe te se konstatira da u tome postoji mnogoviše teškoća nego kod drugih važnih šumskih insekata. Razlozi za
to leže u specifičnom razvojnom ciklusu i načinu života tog štetnika
te u strukturi naših nizinskih šuma u kojima dolazi jasen.
Autor zaključuje da brojnost kornjaša neposredno prije izlaska iz
zimskog skrovišta može najbolje poslužiti kao baza za realno kratkoročno
prognoziranje pojave jasenove pipe.


Za kontrolu brojnosti, odnosno praćenje kretanja populacionog nivoa
nekog insekta mogu se koristiti razne direktne i indirektne metode, kojih
u primijenjenoj entomologiji ima mnogo. Kod izbora jedne ili više njih potrebno
je dobro poznavanje biologije, a naročito ekologije vrste koju se želi
kontrolirati. Za široku primjenu u praksi važno je osim toga da metode budu
brze i jednostavne, a ipak dovoljno točne i pouzdane. To se prije svega odnosi
na štetnike u šumama, koji često zapremaju velike površine, gdje se suviše
opsežni ili komplicirani radovi ne bi mogli na vrijeme obaviti.


Na rezultate kontrole brojnosti moguće je uočiti tendenciju kretanja populacije
i približno predvidjeti njenu brojnost za izvjestan vremenski period
unaprijed. Dugoročne prognoze omogućuju pravovremene pripreme za akcije
suzbijanja širokih razmjera i zato imaju u zaštiti šuma posebnu važnost. No,
one su moguće samo za štetnike kojih je gradologija dobro proučena. Kratkoročne
su prognoze realnije i one su neophodne uvijek i za sve štetnike
prije donošenja definitivne odluke o potrebi akcije suzbijanja. Da bi se
spriječile štete, potrebno je gustoću populacije utvrditi prije pojave onog
razvojnog stadija koji štetu čini, a još bolje ako se taj posao može obaviti
za isti razvojni stadij, ali prije njegove aktivne faze.


Na temelju ovih nekoliko opće poznatih načela razmotrit će se ovdje
ukratko mogućnosti prognoziranja pojave jasenove pipe u nizinskim šumama
hrasta lužnjaka.


Osnovni biološki parametar za donošenje dovoljno pouzdane prognoze
je brojnost populacije, a upravo određivanje te brojnosti kod jasenove je