DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 124     <-- 124 -->        PDF

DRUŠTVENO VEĆE SAVEZA IT ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


HRVATSKE


DANAS


ULAZ´18-20«.


Prema ustaljenom i dugogodišnjem običaju u Šumarskom domu održano
je 28. XII 1978. g. tradicionalno Društveno veče za članove i uzvanike Saveza
s prigodnim dnevnim redom i spontanim kulturno umjetničkim programom. Uz
neumorne i vrijedne šumarske »Četvrtkaše«, znanstvene i stručne suradnike
Šumarskog lista, njih preko 60 uzvanika, proslavljena je i ispračena 1978. g.!


Proslava je započela poznatom studenskom pjesmom Gaudeamus igitur.
Nakon toga uslijedio je pozdravni govor predsjednika Saveza prof. dr. Branimira
Prpiča, koji je posebno istakao radost cjelokupnog članstva povodom objavljivanja
ODLUKE USTAVNOG SUDA HRVATSKE, kojom se — nakon održane javne
rasprave — odbij a prijedlog Instituta za zemlje u razvoju, Zagreb, ul. 8. maja
br. 82/11. da se ispita ustavnos t Zakona o vraćanju dijela zgrade »Šumarski
dom« Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (Narodne
novine br. 25. od 20. VI 1977. g.). Zbog velikog zanimanja našeg članstva,
kako u Zagrebu tako i na terenu, u cijelosti objavljujemo ovu Odluku!


Nakon toga uslijedio je svečani recital: »Oda šumi« ispjevan po pjesniku M.
Mađeru prilikom jubilarne proslave 130. godišnjice osnutka Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva (1846-1976) i 100. godišnjice neprekidnog izlaženja Šumarskog
lista (1877—1976). Ovaj recital pun svečanih strofa i hvalospjeva šumi izgovorio
je Zlatko Crnković, prvak drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.
Svečano izgovarane stihove pratile su pjesme »Po šumama i gorama«, »Konjuh


Ero s onoga svijeta«, kompozitora J. Gotovca


planine« i odlomci glazbe iz opere >
(magnetofonska snimka).


U glazbeno-pjevačkom dijelu programa nastupila je sopranistica Marija Bukovac
uz klavirsku pratnju ing. S. Vanjkovića. Otpjevala je »Serenadu« F. Schuberts
i »Sweetheart« S. Romberga, pjesmu iz filma »Bijeli jorgovan«. Slijedio je
»shouw« ing. Vanjkovića pjesmama: »Tu ostani« (glazba: A. Dedića), zatim
»Oprosti mi pape« (Z. Runjić) i »Šumar znani od slavonske ravni« (V. Lisak)
i na kraju svoju vlastitu kompoziciju i pjesmu: Šumarski četvrtak«! To je bilo
pravo iznenađenje!


250
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 125     <-- 125 -->        PDF

SLUŽBENI LIST SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE


Poštarina plaćena u Posti


Bro| S - God. XXXV (CXLI1 Zagreb, subota 24. veljače 1970. 41000 Zagre b


Ustavni sud Hrvatske, ocjenjujući na prijedlog Instituta za zemlje u razvoju,
Zagreb, Ulica 8. maja 82, ustavnost Zakona o vraćanju dijela zgrade »Šumarski
dom« Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 25/77), nakon javne rasprave, održane 13. prosinca
1978. donio je


ODLUKU
Odbija se prijedlog Instituta za zemlje u razvoju, Zagreb, Ulica 8. maja 82,
da se utvrdi da Zakon o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom« Savezu inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (»Narodne novine«,
broj 25/77) nije u skladu s Ustavom SR Hrvatske.
Ova će se odluka objaviti u »Narodnim novinama«.


Obrazloženje
Osporenim zakonom vraćen je Savezu inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske određeni dio zgrade »Šumarski dom« na korištenje
i raspolaganje kao društvenim sredstvom. Riječ je o dijelu zgrade koji je
ranije bio u vlasništvu Šumarskog društva NR Hrvatske, a nacionaliziran je
rješenjem komisije za nacionalizaciju Narodnog odbora općine Donji Grad —
Zagreb broj 04/KN-609/1959. od 17. 4 1961. U SI. 1 Zakona utvrđuje se da se taj
dio zgrade »Šumarski dom« vraća Savezu radi ostvarivanja njegovih ciljeva.
U prijedlogu za ocjenu ustavnosti Zakona Institut za zemlje u razvoju ističe
da se Savez neće spornim prostorijama koristiti za ostvarivanje svojih ciljeva,
već za davanje u zakup radi stjecanja rente, te da Zakon nije donijet u
predviđenom roku, tj. do kraja 1976. godine.
Na temelju rezultata postupka, Ustavni sud je nakon održane javne rasprave
odlučio da prijedlog Instituta za zemlje u razvoju odbije.
Sud je utvrdio da je pravni osnov za donošenje osporenog zakona SI. 28.
Ustavnog zakona za provođenje Ustava SR Hrvatske(»Narodne novine«, br.
8/74, 55/74, 6/75, 28/75 i 56/76) prema kojem se društvenim organizacijama, čije su
zgrade i druge nekretnine prenesene u sredstva drugih društvenih pravnih
osoba prije stupanja Ustavnog zakona na snagu, mogu zakonom vratiti prava
u pogledu korištenja tih nekretnina i raspolaganja njima kao društvenim
sredstvima radi ostvarivanja ciljeva tih organizacija. Rok za donošenje takvih
zakona produžen je od kraja 1976. do 30. lipnja 1977. (Ustavni zakon o
izmjeni Ustavnog Zakona za provođenje Ustava Socijalističke Republike Hrvatske,
Narodne novine, br. 56/76).


U postupku je dalje utvrđeno da Savez inženjera i tehničara spada u
društvene organizacije o kojima je riječ u SI. 28. Ustavnog zakona, da je
sporni dio zgrade »Šumarski dom« bio je u ranijem vlasništvu te drušvene
organizacije, da je Zakon donijet u roku i da njime nije izvršena denacionalizacija
nego je dio zgrade ostao društveno sredstvo nad kojim Savez ima
pravo korištenja i raspolaganja, u pogledu tog korištenja i raspolaganja
Savez podliježe režimu prava, obveze i odgovornosti u upravljanju društvenim
sredstvima kako su utvrđeni Ustavom i zakonom. O izvršavanju pak osporenog
zakona brine se Izvršno vijeće Sabora (El. 396. toč. 1 Ustava SRH).


Na osnovi iznijetog odlučeno je kao u izreci.


Objavljivanje ove odluke temelji se na SI. 432 Ustava SR Hrvatske.


USTAVNI SUD HRVATSKE


PREDSJEDNIK:


Čedo Grbić


Broj: U/I-335/1977


Zagreb, 13. prosinca 1978.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Za uzvanike ove večeri daljnje iznenađenje bila je izložba intarzija Oskara
Horesa, umirovljenog profesora i šumara, koji je niz godina radio u odjelu
za uređivanje šuma biv. Ministarstva šumarstva SRH. Ovaj vrsni tehnički
crtač, nakon što je otišao u mirovinu, »prebacio« se je na izradu intarzija. Od
22 izložene intarzije naročito su uspjele: književnika M. Krleže, pjesnika V. Naozra,
T. Ujevića, Beethovena, Chaplina, pa Mostar, sv. Naum, Piramide, Labudovi
i dr.


Tako Savez i njegovo brojno članstvo,uz svoju vlastitu društvenu zgradu
»Šumarski dom«, stručni i društveni časopis »Šumarski list«, zelenu šumarsku
zastavu, društvenu značku s hrastovim listom i žirom, svečani recital »Oda
šumi«, ediciju »Povijest šumarstva Hrvatske«, svoj društveni dan »Šumarski
četvrtak« i naskoro »Centar za propagandu i popularizaciju šumarstva« i tjedan
»Dani šume i šumarstva Hrvatske«, dobili su društvenu kompoziju: »Šumarski
četvrtak«!


I na kraju da zaključimo: ta zar nije zaista moćan ovaj »Šumarski narod«
što ga predstavlja vojska od preko 2.500 IT šumarstva i drvne industrije udruženih
u 448 OOUR-ova, a među njima brojni »otkriveni« i »neotkriveni«: pjesnici,
knjževnici, skladatelji, slikari, intarzisti, skulptatori, umjetnički fotografi i snimatelji,
pjevači, folklor-plesači, glumci, tamburaši i si.


Međutim o svemu ovom drugom zgodom!


Ing. R. Antoljak


IliailUillUlUlUlIlIlIlUIlUlUilUUUUUIIIUIIIUUlUlilllUlIlUliUUUlUUIlUilUIIUUIlIUIIIUUIIIUIIUlUlUUI


PRETPLATNA CIJENA ŠUMARSKOG LISTA U 1979. GODINI


1. Radne organizacije 800.— dinara
2. Pojedinci 150.— dinara
3. Studenti, đaci i umirovljenici 50.— dinara
4. Za inozemstvo 1.000.— dinara
lUUUUlUUUlUUUIIIUUlUUUUlUlUUIIUUIIIIIlIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII