DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Na osnovu istraživanja štetnosti i raširenosti Coryneum cardinale Wag.
na običnom čempresu u SR Hrvatskoj mogu se donijeti slijedeći zaključci:


1. Coryneum cardinale je dosta proširena na području Istre
(Pula), Zadr a (Musapstan), Biograd a na moru (Turanj — Crno Brdo)
i Splita (Marjan), a manje je proširena na području Rijeke.
U Puli, Biogradu i na Marjanu gljiva nanosi prilično štete uzrokujući
sušenje krošanja pojedinih stabala i vjerojatno će se neka od njih potpuno
osušiti. Najveće štete gljiva nanosi stablima običnog čempresa u Musapstanu
i to je najveće žarište u nas.


2. Da se smanji infekcioni potencijal gljive i uspori njeno širenje potrebno
je rezom odstraniti zaražene grane ili čitava jače zaražena stabla. U
ugroženim mjestima u rasadnicima treba vršiti preventivnu zaštitu običnog
čempresa fungicidima, a ukoliko se bolest pojavi u rasadnicima najbolje
je oboljele biljke uništiti (iako se zaštita može provoditi fungicidima).
3. Obzirom na patogena svojstva C. cardinale i prema njoj zapažene
osjetljivosti običnog čempresa u nas, proširenje gljive na nove lokalitete
predstavljat će velik problem u praksi. Radi toga bolest je potrebno i dalje
proučavati i to biologiju i mjere suzbijanja gljive, jer je čempres neizbrisivo
važan za pojam krajolika našeg priobalnog pojasa.
LITERATURA:


1.
CVJETKOVIĆ, B. GLAVAŠ, M., 1979: Coryneum cardinale Wag. uzročnik nekroze
kore i sušenja grana čempresa u Jugoslaviji. U štampi u Zaštiti bilja.
2.
GRASSO, V., 1951. Un nouvo agente patogeno del Cupressus macrocarpa in
Italia. Ital. For e Mont., 6, 62— 65. (Citirano po R. A. M. 30, 352).
3.
KIŠPATIĆ, J., 1959: Pojava rđe na alepskom boru u Istri. Šumarski lit 1—3,
26 — 38.
4.
STROUTS, R. G. 1973: Canker of cypress caused by Coryneum cardinale Wag.
in Britain. Eur. J. For. Path. 3 H., 1, 13 — 24.
5.
SUTTON, B. C, Gibson, I. A. S., 1972: Seiridium cardinale. CMI Desc. of Path.
Fungi and Bacteria. No. 236.
SUMMARY


A dangerous cypress disease in Dalmatia


In a disease survey carried out along the Adriatic coast in 1977, Coryneum
cardinale Wag. (Seiridium cardinale (Wag.). Sutton, Gibson 1972) was noiced in
some localities around Rijeka and Pula. The infection was rather poor, limited
only to single plants. The more careful inspection performed in 1978 revealed that
Cupressus sempervirens L. in the area of Zadar was severity attacked by this


137