DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 101     <-- 101 -->        PDF

bitat određene strukture okupirati određene
vrste. Odnos između broja gnijezda
neke vrste u skupini i ukupnog broja
gnijezda te vrste u sve tri skupine uzima
se kao mjera za »vjernost« vrste
određenom habitatu.F. rufa pokazuje najveći
stupanj povezanosti s odgovarajućim
habitatom, dok F. đusmeti i F. nigricans
imaju veći stupanj disperzije, iako
se najveća parcijalna učestalost obiju
ovih vrsta također poklapa s odgovarajućim
habitatima. Habitat skupine đusmeti
približno se poklapa s najvišim
položajima istraživanog područja, habitat
skupine nigricans odgovara u izvjesnoj
mjeri blizinama čistina donjih položaja
šume, a habitat skupine rufa ostalom
dijelu šume. Analiza varijanci pokazala
je, da se pojedini habitati međusobno
razlikuju prema udaljenosti gnijezda od
stabala, promjeru stabala, blizini rubova
šume, temeljnici i raznolikosti podstojnog
raslinstva.


C e b a 11 o s, P.; Zamarro J.; Carbo
n el 1 M. Šišmiši; šumarski program


U članku se raspravlja o tome kako
šišmiši prihvaćaju umjetna gnijezda, prema
istraživanjima u Španjolskoj, te o njihovoj
važnosti kao predatora šumskih
insekata. Na kraju se daje ključ za determinaciju
tih životinja na razini roda.


Or tea, J. A.: Prilog aktualizaciji Iberijske
faune Opistobranchiata. Sacoglossa.


Sadržaj članka su ključevi za determinaciju
evropskih Sacoglossa, citirane vrste
za Iberijske obale i popis vrsta,
koje je autor sakupio u Kantabrijskom
moru.


Pur rov, F. J.: Ptice koje se gnijezde
u šumama bukve, hrasta medunca i crnike
u Pirinejlma.


Proučavane se zajednice ptica, koje se
razmnožavaju u spomenutim šumama,


metodom pojasnog transekta. U čistim
bukovim sastojinama živi 68,4 ptica na
svakih 10 hektara. Najviše ima sjenica
crvendaća, kosova, carića i kraljića. Re
lativno maloj brojnosti ptica uzrok je
sjenovitost bukovih šuma te siromašan
sloj grmlja i prizemnog rašća. U niskim
šumama crnike srednja gustoća iznosi
111,2 ptica na 10 hektara s najvećom
gustoćom u ostacima lovorove šume. Gr
muša, kos, kraljić, slavuj, zeba, carić
zviždak i grlica su vrste koje čine 64%
ptičje zajednice ovog šumskog facijesa
U šumi medunca sa šimširom (104.2 pti
ca na 10 hektara) dominiraju vrste: crvendać,
carić, zeba, kos, sjenica, grmuša
i zviždak.


Vizen Pinheiro. M. F.: Proučavanje
ishrane jarebica (Alectoris rufa L.).


Rezultati istraživanja baziraju se na
analizi sadržaja volie odraslih jarebica,
uhvaćenih u jugoistočnom području Portugala,
u biotopu koji je veoma reprezentativan
za jug te zemlje. Područje ima
sa stajališta lovstva veliko značenje. Uzor
ci su uzimani svakog mjeseca. Najveći
je broj volja proučavan u prosincu i
siječnju, budući da je to najvažniji lovni
period. Iz analize volja u vremenu od
kolovoza 1968. do srpnja 1972. dobiveni
su, između ostalog, slijedeći rezultati, izraženi
u godišnjim volumnim procentima
raznih hranjivih sastojaka: sjemenje i
plodovi 60%, lišće 19%, korijenje 15%.
cvjetovi i pupovi 3%, hrana životinjskog
porijekla 3%, lišajevi 0,3%. Diskutira se
također o varijabilnosti različitih načina
ishrane tijekom godine (volumni postotci,
učestalost) te o njihovim mogućim uzorcima.
Naglašava se važnost nekih biljaka
u prehrani jarebice.


I. Mikloš
PRACE VYSKUMNEHO ÜSTAVU LESN1HO HOSPODARSTVf A MYSLIVOSTI


— JILOVIŠTE — STRNADY
(Radovi naučnoistraživačkog institutaStrnadv)


Broj 49 — 1976


JANDA. J.: Klasifikace pesticidnih pripravku
a jejich učinku na lovnou zvef
(Klasifikacija pestlcida i njihovog djelovanja
na lovnu divljač) str. 7 — 15.


O veličini opasnosti djelovanja pesticida
na lovnu divljač kod upotrebe na te


šumarstva i lovstva — Jilovištž —


renu odlučuje cijeli niz faktora. To su:


1. toksičnost pripravaka, 2. odbijajuća
svojstva pripravaka eventualno neatraktivan
oblik u odnosu prema divljači, 3.
oblik upotrebe i način primjene, 4. do
/.voljene koncentracije i obroci pripravaka,
5. raspadanje pripravaka na terenu.
Ovi kriteriji služe za klasifikaciju pesti