DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 100     <-- 100 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Boletin de la ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 11., Madrid 1977.


donosi:


Ramirez Diaz, L.; Torres Martinez,
A.: Tipologija i dinamika ambijentalnih
kompleksa sistema pokretnih
dina u biološkom rezervatu Donana (Huelva)


Opisana je vegetacija sistema pokretnih
dina u biološkom rezervatu Donana
(Huelva) s obzirom na strukturu, tipove
vegetacije i odnose prema faktorima okoline.
Metodom faktorijalne analize korespondencija
analizirani su kvalitativni podatci
o 40 vrsta na 100 parcela (20 x 20
m) i numerički podatci o 31 vrsti na
50 parcela (20 x 20 m). Na temelju toga
razlučeno je šest vegetacijskih tipova u
odnosu na mobilnost (stabilnost pijeska,
stupanj fertiliteta i razinu podzemne vode.


Obavljena su komparativna istraživanja
o prednostima i nedostacima upotrebe
kvalitativnih i kvantitativnih podataka.
Na temelju dobivenih rezultata
sugerira se šira upotreba kvalitativnih
podataka prilikom istraživanja na velikim
prostorima, jer se oni na terenu
mogu dobiti brzo i lako, što ujedno
omogućuje prikupljanje informacija o velikoj
raznolikosti vegetacije.


Na kraju članka je shema, koja prikazuje
odnose između vegetacijskog kompleksa,
stabilnosti supstrata i dubine podzemne
vode.


Ruiz de la Torre, J.: Dominantne
vrste u vegetaciji poluotočne Španjolske


Prikazan je privremeni odnos dominantnih
vrsta u vegetaciji španjolskog
dijela Pirinejskog poluotoka u smislu
FLAHAULTA.


Romero Rodriguez, C. M.: Podatci
za floru u slivu gornjeg toka rijeke
Luna (Leon)


Daju se podatci o osamnaest taksona,
sakupljenih u regiji Alto Luna (Leon).
Za one koji se prvi puta spominju za
Kantabrijski planinski lanac, iznosi se neki
ekološki i fitocenološki podatci.


226


Cer vera, J. M.; V i 11 a e s c u s a, R.:
Inventarizacija jelovih šuma u Valle de
Aran, napadnutih od imele


Inventarizirano je 3.114 ha jelovih šuma
napadnutih od imele, od kojih se na


2.392 ha (77%) nalaze jele deblje od 10
cm. Procijenjeno je da se na toj površini
nalazi 986.662 stabala sa drvnom masom
od 598.326 m» s korom. Postotak napadnutih
stabala iznosi 27% po stablima i
41% po drvnoj masi. Taj postupak raste
s promjerom, iako se praktički stabilizira
kod 35 cm. Napad imele u prvoj
fazi malo utječe na volumni prirast; u
uznapredovaloj fazi smanjuje ga na 42%.
Unutar istraživanog područja najintenzivniji
napad utvrđen je na nižim položajima
i u šumama s najvećom temeljnicom,
zatim na debljim, višim, starijim
i dominantnim stablima.
R o m a n y k, N.: Prilog proučavanju
potkornjaka Ips acuminatus Gyll. u Španjolskoj.
Preventivne metode i suzbijanje.


Od 1972. godine zapažaju se u šumama
običnog bora sve češće štete od potkornjaka
Ips acuminatus Gyll. U Sierra de
Cuenca proučavana je bionomija, ponašanje
i štetnost tog insekta, koji je malo
poznat u Španjolskoj i općenito na
području svog geografskog rasprostranjenja.
Provedeno je pokusno suzbijanje
tog štetnika. U radu se iznose biološki
podatci o insektu i norme za njegovo
suzbijanje, bazirane na provedenim istraživanjima.


Mori lio, C; Badolato, R.: Habitat
vrsta iz grupe Formica rufa u šumi
Valsain.


Gnijezda triju vrsta crvenih šumskih
mrava (58 od Formica rufa, 18
od F. dusmeti i 6 od F. nigricans)
nađena u jednom dijelu šume Valsain
svrstana su u tri skupine prema
strukturi vegetacije u okolici gnijezda.
Srednje vrijednosti varijabla vegetacije
za gnijezda u svakoj skupini definirana
su kao habitat skupine. Na osnovi učestalosti
svake vrste u svakoj skupini
određuje se vjerojatnost da će neki ha