DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 90     <-- 90 -->        PDF

SAVEZ
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE
INDUSTRIJE


^A


HRVATSKE
i


terenski DAT-Šumarska društva u Bjelovaru, Delnicama,
Gospiću, Karlovcu, Koprivnici, Našicama, Novoj Gradiški,
Ogulinu, Osijeku, Rijeci, Senju, SI. Požegi, SI. Brodu, Splitu,
Vinkovcima, Virovitici, Varaždinu i Zagrebu,


uz suradnju:


Poslovne zajednice šumarstva, prerade drva i prometa
drvenim proizvodima i papirom — Zagreb, Šumarskog fakulteta
— Zagreb, Zavoda za zaštitu prirode SRH i Šumarskog
instituta — Jastrebarsko


te financijsku pomoć i doprinos SIZ za znanstveni rad
SR Hrvatske (I—IV)


organizira


SIMPOZIJ


koji će se održati u Zagrebu 20. i 21. XI 1979. godine
pod radnim naslovom: STANJE I RAZVOJ ŠUMA I ŠUMARSTVA
HRVATSKE — Mogu li šume Hrvatske podmiriti
potrebe na drvu?


Svrha i tematika Simpozija


1. Okupiti najistaknutije predstavnike šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
sve zainteresirane stručnjake i radne organizacije, kao i što širi krug ljudi, a
napose SSRN Hrvatske i društveno-političke radnike, i upoznati ih sa stanjem
ključne problematike šumsko-prerađivačkog kompleksa i našim prijedlozima za
daljnji razvoj struke, te nastojati odgovoriti na pitanje: Gdje se nalazimo? Kuda
idemo? Kako ćemo stići do cilja?
2. Kroz podneseni OSNOVI REFERAT, koji će ujedno predstavljati podlogu
za raspravu, utvrditi sadašnje stanje šumskog fonda SRH i perspektive razvoja
šumske proizvodnje, stanje kapaciteta industrijske i kemijske prerade drva i
odnos proizvodnje drva i sveukupnih potreba, kao i koncepciju i smjernice daljnjeg
razvoja.
3. Osvjetliti ulogu šuma u zaštiti čovjekova okoliša i u prostornom planiranju
te pristupanju pošumljavanja degradiranih dijelova zemljišta priobalnog dijela
krša i otoka.
4. Potrebne su korijenite promjene u vođenju šumarske politike i razvoja
industrijske prerade drva. Razvoj šumarstva treba programirati na duži rok, te
realizaciju ovih planova vršiti putem srednjoročnih programa. Prema tome u
dugoročne planove za unapređenje i razvoj potrebno je uključiti sve ove brojne
korisnike šuma, kao i zainteresirane subjekte. Pri ovome, uz široke koristi i
općedruštveni karakter šuma, potrebno je istaknuti značajni izvozni i devizni
efekat, trajnu izvoznu vrijentaciju, sve veću potražnju drvnih proizvoda i dr.