DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 84     <-- 84 -->        PDF

OBAVIJESTI


POZIV ZA SUDJELOVANJE NA SIMPOZIJU
»PARKOVI U NASELJIMA I PRIGRADSKIM ZONAMA«


Stalna konferencitja inženjera jugoistočne Evrope — CO.P.I.S.E.E. koju čine
slijedeće organizacije inženjera i tehničara:


— Naučno-tehnički savezi Bugarske
— Ujedinjeni tehnički savjeti Cipra
— Tehnička komora Grčke
— Nacionalni savjet inženjera i tehničara SR Rumunije
— Savez komora inženjera i arhitekata Turske, i
— Savez inženjera i tehničara Jugoslavije
planira da 12. i 13. oktobra 1979. godine, organizira u Plevenu (NR Bugarska)
SIMPOZIJ »PARKOVI U NASELJIMA 1 PRIGRADSKIM ZONAMA«.
Prema predloženoj tematici na Simpoziju će biti razmatrana slijedeće pitanja:


— Kvantitativni normativi (zakoni, pravila, norme, indeksi);
— Kompozicija naselja (sistemi zelenila, funkcije);
— Kompozicija parkova (lokacija, struktura, elementi, dimenzioniranje, balans
teritorije);
— Ekološko-biološki (faktori sredine, vegetativni uslovi, vegetacija, ekološki
sistemi, tehnologija i organizacija održavanja);
— estetski, umjetnički i psihički (karakteristike kompozicije, psihička akcija);
— građevinsko-tehnički i tehnološki (arhitektonsko uređivanje, tehnička urbanizacija,
tehnika; tehnologija i organizacija građenja);
— posjeta i korišćenje (sociologija, odmor).
Domaćini Simpozija, Naučno-tehnički savezi Bugarske, kao rok za prijavu
referata i dostavu sažetaka (do dvije stranice) na engleskom ili francuskom jeziku
dali su rok do 30. ožujka o.g.


Savez inžinjera i tehničara Jugoslavije (Beograd, Kneza Miloša 9/II) kao organizator
učešća sudionika iz Jugoslavije moli, da se za sva daljnja obavještenja
zainteresirani jave tom Savezu