DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 118     <-- 118 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


DRUŠTVENI PLENUM SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE I PROSLAVA 100. GODIŠNJICE OSNIVANJA
1 RADA »NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJAVANJE PRIMORSKOG KRASA U
SENJU«


SAVEZ
INŽENJERA 1 TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


uz suradnju:
Šumskog gospodarstva — Senj
šumarskog fakulteta — Zagreb
Društva IT šumarstva i drvne
industrije — Senj


organizira:


DRUŠTVENI PLENUM


i


PROSLAVU 100. GODIŠNJICE OSNIVANJA I RADA
»NADZORNIŠTVA ZA POSUMUIVANJE
PRIMORSKOG KRASA U SENJU« (1878—1978 g.),
KOJI ĆE SE ODRŽATI 23. i 24. STUDENOG 1978 G.
U SENJU U VELIKOJ DVORANI OPĆINSKE


VJEĆNICE.


SI. 1. Pozivnica za Plenum
s Nehaj-tvrđavom iz XVI. vijeka


U organizaiji Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
i uz suradnju Šumarskog fakulteta
Zagreb- Društva IT šumarstva i drvne industrije
— Senj i Šumskog gospodarstva


— Senj, održan je Društveni plenum i
proslava 100. godišnjice osnivanja i rada
»Nadzorništva za pošumljenje primorskog
krasa« u Senju (1878—1978. g.).
Plenum je održan u velikoj dvorani
Skupštine općine, koja je za ovu priliku
bila veoma ukusno uređena i ukrašena
zelenim društvenim zastavama, velikim
društvenim znakom, natpisima, povijesnim
ilustracijama i fotoeksponatima
kraškog područja. Ova prigodna stručna
izložba predstavljala je mali biser snimaka
kamenih goleti i kamenjara, kao
i uspjeh stručnih zahvata i radova na pošumljavanju
i ozelenjavanju ovog područja.


Na ovom dvodnevnom društvenom Plenumu
okupilo se je preko 120 stručnjaka
iz radnih organizacija šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, te niz zainteresiranih
političkih, znanstvenih i društvenih
radnika, s ciljem kako i na koji način
— uz razmatranje društvene problematike
Saveza i terenskih društava IT —
krenuti naprijed i dalje u ostvarivanje
plana oko pošumljavanja kraškog, golog
kamenitog područja naše Republike.


Zasjedanje je održano 23. i 24. XI 1978. g. sa slijedećim dnevnim redom:


1. Uvodna riječ — prof, dr Branimir Prpić, predsjednik Saveza;
2. Rad Saveza u vremenu od 20. IV. — 20. XI. 1978. g. — dr. Nikola Komlenović,
tajnik Saveza;
3. Informacije o Šumskom gospodarstvu Senj — ing. Vlado Skorup;


ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 119     <-- 119 -->        PDF

4. Povijest i radovi Inspektorata za pošumljavanje primorskog krša u Senju
od 1878 g. do 1960. g. — Ing. Vice Ivančević;
5. Vizija budućnost krša Hrvatske u današnjim uvjetima — Mr Ante Tomašević;
7. Osnivanje i zadaci Poslovne zajednice šumarstva za Dalmaciju — ing. Davor
Prgin;
8. Primjena Zakona o šumama SRH u odnosu na kraška područja — ing. T.
Krnjak;
9. Zaključci i preporuke Plenuma.
Plenum je otvorio prof, dr B. P r p i ć, predsjednik Saveza i pozdravio sudionike.
Napose je izrazio zadovoljstvo što može pozdraviti prisutne: Ing. T. Krnjak
a, podsekretara za šumarstvo u Republičkom sekretarijatu za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo, zatim Vladu Lončarića , predsjednika
SO Senj, Mr. Zdenka Otriha , izaslanika Zveze inžinjerjev in tehnikov gozdarstva
in lesarstva Slovenije, ing. Ivana Puškara , predsjednika Sindikata radnika industrije
prerade drva i šumarstva SRH, ing. Antu Mudrovčića , tajnika grupacije
za šumarstvo Poslovne zajednice šumarstva, prerade drva, prometa drvnim
proizvodima i papirom Zagreb, ing. Stjepana Tomljenovića , predsjednika I.V.
SO Senj i dr.


Prije prelaska na dnevni red Plenuma poslati su brzojavi i pozdravi
Josipu Brozu TITU, predsjedniku SFRJ, zatim Jakovu Blaževiću , predsjedniku
Predsjedništva SRH, Juri Bi li ću, predsjedniku Sabora SRH i Alešu Bebleru,
predsjedniku Jugoslavenskog savjeta za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline.


J. Brozu — Titu, predsjedniku SFRJ
Znajući za Vaša nastojanja i želju da se sivilo krša što prije prekrije zelenilom
šuma upućujemo Ti, dragi druže Tito, iskrene pozdrave s ovog skupa kojim
obilježavamo 100-tu godišnjicu početka sistematizacije rada na pošumljavanju i
obnovi šuma na kršu!


Taj rad nije lagan, ali smo spremni maksimalno uložiti sve sile, jer je obnova
šuma na kršu od neprocjenjivog općedruštvenog značaja i za opću narodnu obranu
SFRJ.


U Senju, 23. XI 1978.


Jakovu Blaževiću Predsjedniku Predsjedništva SRH


Druže predsjedniče!


Društveno politički radnici i radnici u šumarstvu okupljeni danas u Senju
na skupu kojim se obilježava 100-ta godišnjica od početka sistematskog pošumljavanja
i obnove šuma na kršu Hrvatske upućuje Vam srdačne pozdrave, uvjereni
da će u Vama uvijek naći podršku na tome poslu.


U Senju, 23. XI 1978.


Juri Biliću Predsjedniku Sabora SRH


Druže predsjedniče!


Osnivanjem takozvanog nadzorništva za pošumljavanje krša sa sjedištem u
Senju 1878. g. započeo je sistematski rad na obnovi šuma na kršu. Ovaj značajan
datum danas obilježavamo u Senju radnim skupom sumirajući postignute rezultate
i razmatrajući problematiku budućeg rada. Poznavajući Vaše zanimanje za
taj rad upućujemo Vam drugarske pozdrave.


Društveno-politički radnici i


radnici u šumarstvu okupljeni


u Senju 23. XI 1978. godine


117
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Alešu Bebleru Predsjedniku Jugoslavenskog savjeta za zaštitu i unapređivanje
čovjekove okoline


Kao predsjedniku Jugoslavenskog savjeta za zaštitu i unapređenje čovjekove
okoline i Vama osobno upućujemo pozdrav sa skupa kojim se obilježava 100-ta
godišnjica od početka sistematskog rada na pošumljavanju i obnovi šuma na
kršu SR Hrvatske. Uvjereni smo da će Savjet i Vi osobno podržati sve akcije na
tom području, jer obnova šuma na kršu značajnija je po svojim općekorisnim
funkcijama tj. zaštite i unapređenja čovjekove okoline, nego na ekonomskom
planu.


Društveno-politički radnici i
radnici u šumarstvu sa skupa
održanog u Senju 23. XI 1978.


SI. 2. Radno predsjedništvo Plenuma: ing. T. Krnjak, dr Branimir Prpić, ing. Ž.
Vrdoljak i ing. Stipe Tomljanović


Predsjednik Saveza predao je Šumskom gospodarstvu Senj Povelju s zlatnom
medaljom za uspješan rad i zasluge oko nastavljanja radova na pošumljavanju
i ozelenjavanju primorskog krasa.


Predstavnik Zveze IT gozdarstva in lesarstva Slovenije Mr. Zdenko 0 1 r i h
prenio je pozdrave slovenskih šumara i drvara i uručio Savezu publikaciju »Gozdovi
na Slovenskom«, Ljubljana 1975, koju je izdala Založba Borac i Gozdna
gospodarstva Slovenije, a u redakciji ing. Cirila Remica.


Plenum je odao počast šumarima i drvar cima koji su umrli
u proteklih 7 mjeseci tj. u vremenu od zadnjeg društvenog Plenuma do
danas (20. IV — 20. XI 1978. g.) i to: Ing. Milivoj Majnarić (Delnice), ing. Zdravko
Mandić (Zagreb), Nikola Marjanović (Zagreb), ing. Slavko Masnica (Nova Gradiška),
ing. Petar Milić (SI. Požega), ing. Ivan Pavša (Varaždin), ing. Krešimir Pliverić
(Zagreb), ing. Rene Sušanj (Rijeka) i ing. Vladimir Štetić (Zagreb).


Neka im je hvala i slava!


1. Uvodn u rije č izrekao je prof, dr Branimir Prp i ć, predsjednik Saveza
i njegov govor donosimo u cijelosti na posebnom mjestu ovog broja Šumarskog
lista.
118
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 121     <-- 121 -->        PDF

2. Izvještaj dr Nikole Komlenovića, tajnika Saveza:
Podnosim izvještaj o radu Saveza i terenskih Društava IT i drvne industrije,
kao i o važnijim društveno-stručnim zbivanjima u vremnu od 20- IV 1978. g.
do 22. XI 1978. g tj. u periodu od našeg posljednjeg društvenog Plenuma do
današnjeg dana.


Iako je od spomenutog Plenuma prošao relativno kratak vremenski razmak,
u koji se uklopio i period godišnjih odmora, rad Saveza bio je veoma intenzivan
i uspješan. Formalno gledajući Upravni odbor Saveza održao je samo 2 sjednice,
ali je pored toga uslijedio niz sastanaka uže uprave Saveza i komisija, jer smo se
našli pred nizom problema koje smo morali veoma brzo rješavati!


Potsjećam vas, da je u organizaciji našeg Saveza 20. travnja 1978. g. održan
u Zagrebu proljetni Društveni Plenum, kao i Savjetovanje na kojem se raspravljalo
o šumsko-gospodarskim područjima, osnivanju OOUR-ova i Zakona o sredstvima
za reprodukciju šuma. U radu ovoga uspjelog skupa sudjelovalo je preko
230 IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Sa zaključcima, koji su tom prilikom
doneseni, upozati ste putem Šumarskog lista br. 6—7/78. kao i posebnom
okružnicom!


SI. 3. Skupina učesnika Plenuma i proslave


Iz izlaganja predsjednika Saveza dr. Branimira Prpića upoznati ste s činjenicom
da je Zakon o držanju koza u SRH, donesen još prije 20 godina (1954. g.)
ozbiljno ugrožen podnošenjem prijedloga Zakona o unapređivanju stočarstva. U
vezi s tim Savez je razvio veoma intenzivnu aktivnost i poduzeo niz mjera, konsultacija
i dogovora.


Ova je problematika razmatrana i na posebnom Savjetovanju, koje je održano


11. V 1978. g. u Plitvicama, gdje je ing. Franjo Kneb l iznio niz primjera i stoljeće
starih argumenata i iskustava o štetnosti koza za šume, šumarstvo i čovjekov
okoliš. Savez je također dostavio niz primjedaba na spomenuti prijedlog zakona,
koji su dobrim dijelom i prihvaćeni.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Boreći se dalje Savez je koristio i televiziju, pa je tako na
programu RTV-Zagreb održana 30. X 1978. g. i emisija pod nazivom »Zaštita prirode
i koza — gdje i kako?«. U njoj su sudjelovali dr M. š t r b a š i ć, republički
sekretar za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, zatim ing. F.
K n e b 1 u ime Savjeta za zaštitu prirode kao i prof, dr B. P r p i ć, predsjednik
našeg Saveza.


Nakon ove televizijske emisije uslijedio je niz novinskih članaka ZA i PROTIV
u zagrebačkom Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji i dr.
A sada nastavljam o važnijim stručnim i društvenim zbivanjima u radu
Saveza:


— Još u VII mj. o. g. u Zagrebu je održana IV sjednica Predsjedništva Saveza
ITT Šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije na kojoj je iznesen rad
toga Saveza, akcije oko snimanja filma o šumama i šumarstvu Jugoslavije. Po-
Sl. 4. Skupina učesnika Plenuma i proslave


SI. 5. Skupina učesnika Plenuma i proslave
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 123     <-- 123 -->        PDF

SI. 6. Ing, Branko Prpić otkriva Spomen-ploču na zgradi bivšeg Inspektora u Senju


SI. 7. Sudionici proslave u parku ispred zgrade bivšeg Inspektora u Senju


sebno je razmatrana problematika o stanju i razvoju šuma i šumarstva u našoj
zemlji u funkciji podmirenja potreba na drvu kao i ostalim koristima od šume.
O tome će još biti više rečeno na rasprama koje se pripremaju!


— Naš Savez potpisao je društveni dogovor o osnovama i zajedničkom djelovanju
na očuvanju, uređivanju i korištenju Medvednice.
— Na području Hrvatske boravila je i grupa šumara-umirovljenika Srbije, njih
46, koji su obišli mnoge šumske oblasti, turističke i memorijalne spomenike na
potezu Okućani—Jasenovac—Dvor—Bihać—Plitvice—Krapina—Kumrovac—Trakoščan—
Varaždin.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 125     <-- 125 -->        PDF

3. Sutradan tj. 24. studenog 1978. g. obavljeno je otkrivanje Spomenploč
e povodom stote godišnjice osnivanja »NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE
PRIMORSKOG KRŠA U SENJU« na zgradi bivšeg inspektorata, koju je postavilo
Šumsko gospodarstvo Senj.
Istog dana učesnici Plenuma obišli su šumske kulture podignute u Senjskoj
Dragi (Francikovac, Kesten, sv. Mihovil i dr.), a zatim nastavili s razgledavanjem
uređaja HE-Senja, glasovite Nehaj tvrđave iz XVI. stoljeća i si.


Društvo IT šumarstva i drvne industrije Senj priredilo je 23. XI 1978. g. u
restoranu »Zagreb« veoma uspjelo Društven o več e s kraćim kulturno-umjetničkim
programom. U ovom dijelu Društvene večeri nastupio je i naš kolega ing.
Milan K r m p o t i ć, upravitelj šumarije Krasno i pročitao niz pjesama iz svoje
zbirke »SKAMENJENE SVIRALE«, koju je izdala biblioteka »Rašeljka« Senj 1978.


g. povodom 30. godišnjice plodnog i vrijednog rada senjskog Muzejskog društva.
4. ISKAZ SUDIONIKA
Slavonsko-podravsko područje:


Matija Matešić, Josip Miletić, Adalbert Totar (SI. Požega), Mijo Kotarski (N.
Gradiška), Milan Butković, Zvonko Zemčak (Bjelovar), Zdravko Motal (Vrbovec).


Ka rlovac—Ogulin—Delnice—Gospić:


Marijan Kvaternik, Stjepan Lukačić, Stjepan Mikuc, Mirko Miladinović, Ivan
Mrzljak, Dujo Pavelić, Izak Prpić, Josip Radić, Božidar Radečić, Dragan Ribić,
Stanko Šibenik, Branko Vilus (svi: Karlovac), zatim: Alojz Frković, Ivan Malnar,
Damir Moćan, Milan Ožura, (svi: Delnice), Bogdan Maričiković, Nikola Vucelić
(oba: Ogulin), pa Mićo Svilar i Božena Vujasinović (Gospić).


Istra—Rijeka:


Marija Fabeta, Ivica Kisiček, Radovan Lukačić, Marijan Maračić, Đuro Martoja,
Renato Opis, Ivica Vujević, (svi: Buzet), Vladimir Klajn (Umag), zatim: Ante
Dragičević, dr Stjepan Frančišković, Josip Janeš, Vladimir Korica, Zorko Kovačević,
Aranka Pavić, Zvonimir Pelcer, Josip Štamberger i Aleksandar Vernak
(svi: Rijeka).


Crikvenica—Krasno—Novi—Rab—Senj:


Ivica Bilen, Milan Butorac, Mladen Butorac, Dušan Davidović, Anton Devčić,
Milan Devčić, Milan Fabijanić, Josip Granić, Vilim Hibler, Vice Ivančević, Vlado
Jurčenko, Vlado Lončarić, Milan Krmpotić, Ante Maričević, Petar Marković, Milan
Medarić, Bogomir Mihelčić, Branko Modrić, Anton Paćanić, Damir Piškulić, Branko
Prpić, Milan Prpić, Branko Rogić, Ivan Rukavina, Ivan Samardžija, Vladimir
Skorup, Josip Šimičić, Milan Šimonović, Milan Spalj, Miljenko Tomaić, Marko
Tomljenović, Stipe Tomljenović i Milan Vukelić.


Zadar—Šibenik—Split:


Branko Tkalčić (Zadar), Ivo Kovač (Šibenik), Davor Prgin i Žarko Vrdoljak
(oba: Split).


Ljubljana—Zagreb:


Ivan Maroti i Zdenko Otrin (oba Ljubljana), zatim: Rudolf Antoljak, Dražen
Cestar, Joso Gračan, Zrinko Grohovac, Slavko Horvatinović, Vladimir Hren, Ivo
Knežević, Nikola Komlenović, Zvjezdana Kos, Marina Krivdić, Tomislav Krnjak,
Stjepan Ljevak, Dragutin Majer, Slavko Matić, Ante Mudrovčić, Oskar Piškorić,
Zvonimir Potočić, Franjo Presečki, Branimir Prpić, Ivan Puškar, Đuro Rauš,
Zvonimir Seletković, Rade Tkalčec, Ante Tomašević i Krešimir Vučetić (svi Zagreb).


5. Završavajući ovaj prikaz rada Plenuma posebno ističemo veliki trud i
pomoć, koju je u organiziranju ovog društvenog i stručnog skupa pružila Skupšti123
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 124     <-- 124 -->        PDF

— Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa organizirala je u svibnju o.
g. veoma uspjeli sastanak stručnih i društvenih radnika šumarstva i drvne industrije,
koji su radili u periodu izgradnje i obnove naše zemlje, te dali značajan doprinos
njenoj izgradnji. To je bio zaista veoma uspješan sastanak veterana!
— U Zagrebu je održana — u vremenu od 16—18. XI o. g. — VIII redovna
skupština Saveza IT Hrvatske, kao i proslava 100. g. osnivanja i rada »Kluba inžinjera
i arhitekata« — današnjeg SIT-a Hrvatske. Na ovoj skupštini i proslavi
sudjelovala je delegacija našeg Saveza koja je brojila 20 članova. Prof. dr B.
Prpi ć izvjestio je skupštinu o radu našeg Saveza, dok je na znanstvenom skupu
održao referat pod naslovom »Suvremena tehnička civilizacija i
prirodno bogatstvo naših šuma«.
— Na ovoj je skupštini i proslavi proglašeno i 5 naših kolega za počasn e
članov e i to: ing. F. Knebl, dr B. Prpić, ing. J. Šafar, ing. S. Vanjković i ing.
Ž. Vrdoljak, a za zaslužne : ing. D. Brkanović, ing. S. Horvatinović, ing. B.
Hribljan, ing. F. Kolar, dr N. Komlenović, ing. E. Kalajdžić, ing. A. Kramar, ing.
V. Lacković, ing. Z. Maurin i ing. R. Štraser.
— U Beogradu je 20. XI o. g. održana godišnja skupština Saveza IT Jugoslavije
na kojoj je za novog predsjednika izabran Vojo S k e n d ž i ć, dipl. ing. strojarstva.
— Savez pozdravlja izlaženje informativnog biltena Poslovne zajednice šumarstva
Damacije!
— Dužan sam vas informirati i o problematici našeg »Šumarsko
g doma « koji nam je Zakonom vraćen radi ostvarivanja ciljeva šumarstva
i drvne industrije Hrvatske. Međutim dvije radne organizacije, koje koriste
poslovni prostor u Domu već preko 15 godina bez naknade, osporile su ustavnost
donesenog Zakona o vraćanju doma! Predmet je na rješavanju na Ustavnom sudu
SRH i Savez ne sumnja u povoljan rezultat! Ovaj dugi sudski proces ometa i
usporuje realizaciju naših ciljeva i planova, te zahtijeva mnogo upornosti i strpljivosti.
Pozitivna odluka suda dat će novi potstrek cjelokupnoj struci s 2.500 IT
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, koji su zaposleni u 163 OOUR-a šumarstva,
148 OOUR-a drvne industrije, 11 OOUR-a celuloze i 5 OOUR-a prometa.
— Savez i nadalje smatra da prvenstveno treba osigurati poslovni prostor
Šumarskog doma za svoje potrebe, jer smo na ovo čekali preko 15 godina i nikako
se ne slažemo s tim da prvo osiguramo prostor za ostvarivanje ciljeva i
interesa dosadašnjih stanara, a naše ciljeve da zanemarimo!
— Obavještavamo vas da je konačno osnovano Društvo IT šumarstva
i drvne industrije u Delnicama, koja okuplja oko 400 IT. Za predsjednika je izabran
ing. D. M o ć a n, a za tajnika ing. A. F r k o v i ć.
— Ističemo i dobar rad DIT-a šumarstva i drvne industrije Zagreb na čelu
s predsjednikom ing. R. Štraserom . Ove su godine organizirali dvije uspjele
stručne ekskurzije u Tvornicu namještaja »M. Šavrić« u Zagrebu i Tvornicu »F.
Bobić-Mundus« u Varaždinu. I na ovomdanašnjem Plenumu i proslavi također su
brojno zastupljeni. Posebno ističemo njihovu marljivost u organiziranju »ŠUMARSKIH
CETVRTAKA«, koji se — bez prekida — održavaju već 16 godinu. Na
redu je 865 »četvrtak«!
— Završavajući ovaj — nešto skraćeni — izvještaj želim vas potsjetiti na
jednoglasni zaključak proljetnog Plenuma (Zagreb 20. IV 1978. g.) da cjelokupno
naše članstvo što organiziranije pristupe učlanjivanju svih 327 OOUR-ova šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, kao »kolektivnih članova Saveza« sa svim pravima
i dužnostima prema čl. 17. Statuta — u svrhu što jedinstvenijeg ostvarivanja
zajedničkih stručnih ciljeva i zadataka kao što su: propaganda i popularizacija
šumarstva i drvne industrije, organiziranje stručnih i društvenih manifestacija u
u svrhu što složenijeg rješavanja zajedničke stručne problematike, organiziranja
stalnih i povremenih stručnih izložbi u Šumarskom domu i na terenu, izdvajanju
stručne literature, drvno-industrijskih i šumskih priručnika, tablica za kubiciranje,
monografija, pomoćnih stručnih obrazaca za što detaljnije praćenje proizvodnje,
godišnjih rokovnika, kalendara i dr.
Zahvaljujem na pažnji!


122
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 126     <-- 126 -->        PDF

na općine Senj, Šumsko gospodarstvo i DIT-šumarstva i drvne industrije Senj,
kao i novinski izvjestitelji zagrebačkog Vjesnika, Večernjeg lista, riječkog Novog
lista, zadarskog Narodnog lista, Ličkih novina — Gospić i dr.


6. Na Plenumu prvog dana izv. prof, dr ĐURO RAUŠ povodom godišnjice
smrti evocirao je uspomene na dva istaknuta šumara — prof- dr inž. Andrije
Petračića i akademika nrof. dr inž. Milana Anića slijedećim govorom:
PROF. DR INŽ. ANDRIJA PETRAČIĆ


Dana 14. kolovoza 1978. godine navršilo se 20 godina od smrti prof, dr inž.
Andrije Petračića, osnivača Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Prof. Petračić je od 1919. pa dalje bio redovni profesor na Šumarskom odjelu
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu, gdje je predavao kao glavnu
struku uzgajanje šuma i dendrologiju. Na toj dužnosti ostao je sve do 31. 1 1952.
kada je penzioniran. On je bio odličan nastavnik i dobar organizator čije je životno
djelo poznata i izvan naše zemlje.


Od osobite su vrijednosti radovi prof. Petračić a na proučavanju naših vazda
zelenih mediteranskih šuma. Detaljno je proučio šumsku vegetaciju otoka Raba,
Brača i velikim dijelom Mljeta. Od velikog je interesa njegova studija o vazda
zelenim šumama Raba, kao i studije o šumsko-uzgojnom i dendrogeografskim odnosima
Brača.


Šumarski fakultet je na svom Nastavno-pokusnom šumskom objektu na Rabu
osnovao rasadnik kojega je njemu u čast nazvao EKSPERIMENTALNI RASADNIK
»ANDRIJA PETRAČIĆ« RAB.


Ma da nastavnički i naučni rad odnosi najveći dio snage prof. Petračić ,
on nalazi i ljubavi i vremena, da se angažira u Hrvatskom šumarskom društvu i
Jugoslavenskom šumarskom udruženju. Od 1911—1929. g. bio je odbornik Hrvatsko-
slavonskog šumarskog društva, a od 1929—1940. g. potpredsjednik Jugoslavenskog
šumarskog udruženja. U tim ustanovama razvija prof, Petrači ć za bivše
Jugoslavije vrlo živu djelatnost zalažući se za očuvanje naših šuma od prejake
eksploatacije. Vidimo ga u svim akcijama, koje su onda poduzimane za unapređenje
našeg šumarstva i šumske struke.


Neka je slava i hvala doajenu i osnivaču našeg Fakulteta prof, dr inž. A.
PETRAČIĆU!


Radovi prof, dr A. Petračića o kršu:


1. La litterature sur le Karst, »Le Karst Yugoslave«, Zagreb, 192S., s. 149—155.
2. Zimzelene šume otoka Raba, »Glasnik za šumske pokuse«, br. 6, Zagreb
1938., s. 3—60.
3. Šumsko-dendrološke bilješke iz područja Malinska-Glavotok na otoku Krku,
»Šumarski list« 1941., str. 1—7.
4. Šumarski i dendrogeografski odnosa otoka Brača, »Glasnik za šumske pokuse
«, br. 8
5. K dvadesetpetogodišnjici pošumljavanja Krasa u posestrimi Kranjskoj,
»Šumarski list« 1913., s. 188—194.
6. Štete od koza u šumama, »Šumarski list«, 1924., s. 73—77.
7. O knjizi J. Balena: »Naš goli Krš«, »Šumarski list« 1932., s. 49—50.
AKADEMIK PROF. DR INŽ. MILAN ANIĆ


Dana 20. lipnja 1978. godine navršilo se 10 godina od smrti akademika M.
Anića. Prohujalo je 10 godina od smrti neumornog radnika, učenjaka i pedagoga,
a njegov lik i radni elan nam je stalno pred očima.


Bio je predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma, redovni profesor dendrologije,
šumarske fitocenologije i uzgajanja šuma na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Od
1929. godine pa do smrti 1968. godine (skoro punih 40 godina) neumorno je radio
na svim poljima šumarske djelatnosti iz područja uzgajanja šuma.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Sin je krškog područja, a gimnaziju je završio u Senju i Sušaku. Naročito je
zavolio krško područje naše zemlje i cijelog života se bavio njegovim istraživanjem
i unapređivanjem.


Od 1958. bio je član Savjeta Geološko-mineraloške zbirke i laboratorija za
Krš, član Savjeta Arbotretuma »Trsteno« i član komisije za naučno istraživanje
Krša.


Urednik Šumarskog lista je bio 1945. i 1946. g., a predsjednik Šumarske sekcije
Društva inžinjera i tehničara 1946.


Neka je slava i hvala velikom naučenjaku i ljubitelju naših šuma i to naročito
kraških šuma akademiku prof, dr inž. Milanu A n i ć u kojega ćemo zadržati u
trajnoj uspomeni.


Radovi akademika M. Anića o kršu:


1. Šumsko-lovačka izložba u Ljubljani, šum. List, 1930, str. 458—463.
2. Još nešto o paši koza u šumama, Šum. List, 1953, str. 207—208.
3.
O pridizanju šumske privrede u Lici, Lički kalendar, 1935.
4.
Vapaj naroda za vodom, Lička sloga, 1935, br. 16, str. 2 i Novosti 13. VIII
1935.
5.
Zuka (Spartium junceum L.) kao industrijska biljka, Šum. List, 1937, str.
240—249, sadržaj na franc, jeziku.
6.
O šumskim požarima kod nas ljeti 1939. g., Hrvatski dnevnik, Zagreb, 1939.
od 27. VII.
7.
Metlica (Osyris alba L) kao polunametnica na vinovoj lozi, te voćnom i
šumskom mediteranskom drveću, Poljodjelska znanstvena smotra br. 4,
Zagreb 1941, str. 75—82, sadržaj na njem. jeziku.
8.
Kakve nam koristi daju naše šume i kako treba da njima gospodarimo?
Narodni napredak, Zagreb 1941, str. 5—8 i 22—27.
9.
Čuvajmo naše šume od požara, Hrvatski narod, Zagreb 1941, str. 10—21.
10.
Dendroflora otoka Brača, Glasnik za šumske pokuse br. 8, Zagreb 1942,
str. 239—290, u prilogu 8 stranica fotografija, sadržaj na njem. jeziku.
11.
Divuza ili diviza (Styrax officinalis L.) na otoku Braču, Glasnik za šumske
pokuse br. 8, 1942, str. 291—305, sadržaj na tal. jeziku.
12.
Pogledi na dendrosociološke odnošaje državnih šuma na otoku Mljetu,
Glasnik za šumske pokuse br. 8, 1942, str. 307—340, sadržaj na tal. jeziku.
13.
Šumska paša, Gospodarski list, 1943, br. 35., str. 7.
14.
Čuvajmo naše šume od požara, Gospodarski list, 1943, br. 41, str. 2.
15.
Šumsko-gospodarski pogledi u upotrebi brsti i suhog lišća za stočnu
hranu, Gospodarski list, 1943, br. 45, str. 4.
16.
Šuma u vjekovnoj borbi naših naroda za slobodu, Šum. List, 1945, str.
4—12.
17.
Smokva penjačica (Ficus stipulata), Šum. List, 1948, str. 246.
18.
Rhvnchospermum jasminoides kao vrlo vrijedna penjačica za naše Primorje,
Šum. List, 1´948, str. 427.
19.
Najotpornije palme na našem sjev. Primorju, Šum. List, 1948, str.427—429.
20.
Podkomisija FAO za probleme mediteranskog područja, Šum. List, 1951,
str. 240.
21.
Pitomi kesten na Cresu, Glasnik za šumske pokuse br. 11, 1953, str. 321—
356, sadržaj na engl, jeziku.
22.
Pogledi na šumsku vegetaciju Istre i susjednih zemalja, Šum. List, 1954,
str. 13—23, sadržaj na engl, jeziku.
23.
Žuti koprivić (Celtis Tournefortii) na litoralnim padinama Velebita, Anali
Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije, Zagreb,
1955, str. 221—281, sadržaj na engl, jeziku.
24.
Šumsko-vegetacijski odnosi Istre. Referat na I. Kongresu za ispitivanje
tla u Portorožu 1955, Zemljište i biljke VII, Beograd 1955, str. 83—95.
125