DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 140     <-- 140 -->        PDF

FRANJO ASAJ
dipl. inž. šumarstva


Iz šumarskih krugova nestao je zauvijek
još jedan veteran — šumar starijih
generacija — Ing. Franjo Asaj, šumarski
savjetnik u mirovini. Umro je 17.


10. 1977. god. u Zagrebu poslije mučne i
dugotrajne bolesti, koja ga je niz godina
vezala uz postelju, radi koje nije mogao
ni dolaziti u kontakt s našim društvom.
Pokopan je 19. 10. 1977. god. na Mirogoju
u Zagrebu uz ispraćaj brojnih prijatelja
i članova porodice. Nad odrom su u ime
svoje i društva ITSD oprostio Ing. Milan
Strineka, koji je evocirao zasluge
dragog pokojnika za šumarstvo, te
njegov doprinos za održavanje i čuvanje
šuma.
Svu svoju aktivnu djelatnost Ing. Franjo
Asaj je dao pretežno šumarstvu nizinskog
područja slavonskih i bačko-banatskih
šuma.


U svojim nastojanjima uvijek je težio
da uzgoji napredne šumske kulture i da
osnovna tendencija svakog šumara biologa
bude uzgoj šuma. Kao takvog sam i
sreo dragog pokojnika u mom početnom
radu kod bivše Direkcije državnih šuma
u Vinkovcima. — Bilo je to 1932. godine
kada je on radio kao savjetnik — referent
više ustanove, nakon što je premješten
iz regije bačko-banatskih šuma. Već je
tamo pokazao vidne stručne rezultate napose
u radovima pošumljavanja. Njegovi
nasadi i danas predstavljaju uzorne površine
šumskih kultura kanadske topole,


crnog oraha, i bora. Bio je jedan od prvih
pobornika unošenja kanadske topole u
nizinske šume.


Ipak slavonskim šumama vinkovačkog
područja, kao i gornje-posavskog dao je
maksimum svog rada. Ovdje je vršio razne
djelatnosti. U Direkciji šuma, kao višoj
centralnoj ustanovi za šumarstvo, uvijek
je tražio usku saradnju s mlađima
kolegama, sve u cilju da im ukaže na
stručne probleme. Nastojao je da bi mlađi
samoinicijativno rješavali zadatke iz
oblasti struke i davali prijedloge za unapređivanje
šumskog gospodarenja. Ovo
nije bilo lako u tadanjoj činovničkoj hijerarhiji.
U međusobnim odnosima volio
je pravdu i za nju se zalagao na stručnim
kolegijima.


Franjo Asaj potiče iz podunavlja istočne
Slavonije. Rođen je u Vukovaru 1893.
godine, gdje je primio osnovno i srednješkolsko
obrazovanje na tada otvorenoj
Velikoj realnoj gimnaziji u Vukovaru. Bio
je prva generacija maturanata te ustanove
(1911. god.). Obzirom da je pokazao na
maturi odličan uspjeh dobiva od tadanji
austro-ugarskih vlasti stipendij za studij
šumarstva na poznatoj Visokoj šumarskoj
školi u Šćavnici. Tamo i studira, međutim
I svjetski rat (1914—1918) poremetio
je redovno školovanje po polazi na
vojnu. Po završetku rata vraća se 1918.
god. u novostvorenu državu Srba, Hrvata
i Slovenaca, dovršava studij na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu
1919. god. i dobiva diplomu šumarskog inženjera.


Kao diplomirani stručnjak odmah se
uklapa u rad oblasti šumarstva. Najprije
djeluje u svojstvu upravitelja šumskih
uprava u Banatu i Bačkoj Apatinske direkcije
šuma, a kraće vrijeme i u Srbiji.
Poslije tamošnjega perioda rada dolazi u
Direkciju državnih šuma u Vinkovce. Ovdje
je proveo glavninu svoje djelatnosti,
vršeći razne referade u direkciji šuma
kao i u novonastalim organizacijama šumarstva
iza oslobođenja.


U mirovinu odlazi 1952. godine koju odživljava
jedno vrijeme u Vinkovcima, a
1961. god. preseljava se u Zagreb, gdje ga
zateče smrt 1977. god. u krugu porodice
sina dr. Antuna Asaj a, sveučilišnog profesora
Vetirinarskog fakulteta.


U čitavoj svojoj stručnoj aktivnosti bio
je čestiti, savjestan i vrijedan radnik. Spada
u onu generaciju šumara koja je iza