DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 139     <-- 139 -->        PDF

ILIJA JANKOVIĆ — JANKOVIĆ


dipl. inž.


Nakon višemjesečnog teškog bolovanja
prekinuta je životna nit Ilije Jankovi ć
a, šum. inspektora u m. Tri dana kasnije
7. 10. 1977. brojni kolege, b. suradnici
i prijatelji otpratili su ga na zagrebačkom
Mirogoju na posljednji počinak uz
oproštajno slovo kojeg je u ime Društva
inženjera šumarstva i drvne industrije u
Zagrebu održao ing. Oskar Piškorić.


Ilija Jankavić rođen je 10. srpnja 1903.
godine u Gornjoj Varoši, gdje mu je otac
bio lugar tadanje Novogradiške imovne
općine. Gimnaziju polazi i završava u
Slavonskoj Požegi, a šumarske nauke na
Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu
apsolvirao je 1929. godine.


Radni vijek započeo je kao šumarski
pripravnik 23. 10. 1930. godine u Banskoj
upravi Vrbaske banovine u Banja Luci.
Iz Banja Luke premješten je za kotarskog
šumarskog referenta u Dugo Selo,
a tu dužnost do 1945. godine vrši i kod
tadanjih sreskih načelstava u Đakovu,
Slavonskoj Požegi i Našicama. Iza Oslobođenja
radi u Šumarijama Glina, Petrinja,
i Kutina. Od 1956. do 1958. godine na
dužnosti je kotarskog šumarskog inspek


šumarstva


tora u Bjelovaru, a zatim, do umirovljenja
1967. godine, šumarski je inspektor
Skupštine grada Zagreba. Po umirovljenju
godinu dana radi u JAZU-u na obradi
materijala s područja šumarstva za Bulletin
Scientifique.


Pok. Jankavić, dakle, veći dio svog radnog
vijeka proveo je u upravnoj (inspekcijskoj)
službi. Međutim do II svjetskog rata
kotarski šumarski referenti pored inspekcijske
djelatnosti bili su i stručni upravitelji
šuma zemljišnih zajednica, dakle
vršili su i gospodarenje sa znatnim površinama
šumskog fonda. Iako šumari nisu
bili jedini koji su donosili odluke o
gospodarenju sa šumama zemljišnih zajednica,
jer su tu imali riječi i ovlaštenici
te sreski načelnici kao nadzorna vlast,
ipak su _ redovno mogli usmjeravati gospodarenje
kako za održavanje i unapređivanje
šumskog fonda tako i na stvarnu
korist ovlaštenika zemljišnih zajednica.
Bez sumnje da je energično zauzimanje
ili protivljennje, uz valjane razloge, pojedinim
zahvatima imalo uspjeha. Navodimo
to s razloga, što je pok. Jankavić uvijek
djelovao u tom pravcu, pa je tako, uz
ostalo, uspio osujetiti jednu nepovoljnu
prodaju šume zem. zajednice u đakovačkom
kotaru bez obzira što još iza sebe
nije imao dulje radno iskustvo. Taj svoj
stav zadržao je čitavog života ne sustavši
u nastojanjima za racionalno gospodarenje
šumama, a njegovu objektivnost
priznavali su i oni, kojima je njegova inspektorska
dužnost ponekad i remetila
njihove planove o momentalnoj koristi.


I. Jankavić se školovao u teškim materijalnim
uvjetima, što nije zaboravio cijelog
svog života uz nastojanje da i neposredno
novčano pomogne potrebne
prema onoj »nek zna ljevica, što radi desnica
«.
Vjerujemo, da će I. Janković ostati u
trajnoj uspomeni svojih suvremenika!


Oskar Piškorić