DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 137     <-- 137 -->        PDF

DAVORIN
dipl. ing.


Dana 4. listopada 1977. god. iznenada je
u 58. godini života preminuo u Splitu, a


6. X 1977. god. je na vječno počivalište,
splitsko groblje Lovrinac, ispraćen ING.
DAVORIN ŽERAVICA.
Pogrebu su uz članove obitelji prisustvovali
mnogobrojni prijatelji i poznanici
pokojnika, kolege i bivši đaci, predstavnici
sportskog društva »ŠPINUT« i
društva »MARJAN« iz Splita čiji je bio
dugogodišnji član, te predstavnici ratnih
interniraca-logoraša.


Nakon oproštajnih riječi predstavnika
Saveza boraca NOR-a, od pokojnika se
nad otvorenim grobom oprostio direktor
Šumskog gospodarstva Split ing Heliodor
P r e 1 e s n i k ovim govorom:


Tužni skupe,


Zapala me je preteška dužnost da se u
ime šumarskih inženjera, tehničara, lugara
i ostalog osoblja šumarskih i srodnih
radnih organizacija Dalmacije oprostim
od kolege, prijatelja i druga Davora, diplomiranog
inženjera šumarstva u mirovini.


Iznenadan njegov nestanak iz naše sredine,
bez pozdrava i stiska ruke, svih nas
je iznenadio i porazio. Neda nam se povjerovati
da je zauvijek nestao čovjek koga
smo do jučer susretali uvijek vedra
raspoloženja, punog optimizma, koji ga
nije napuštao ni u najtežim časovima života.


Znali smo, da je već niz godina imao
zdravstvenih poteškoća, ali ni iz daleka


ŽERAVICA
šumarstva


nitko nije pomišljao da bi tako rano i
naglo moglo doći do kobnog kraja.


Ojađene duše, prisjećamo se proteklih
dana, tamo iz prvih poratnih godina, prohujalih
u tren, kada su se tada mladi i
malobrojni šumari Dalmacije dali na mukotrpan
i uporan rad ozelenjavanja gologa
dalmatinskog krša. Trebalo je tada,
nakon ratnih pustošenja iznova organizirati
šumarsku službu, a to je značilo osposobljavati
u prvom redu nove kadrove
radnika, lugara i šumarskih tehničara, podizati
u teškim uvjetima šumarske zgrade
i rasadnike, nabavljati šumsko sjeme
i ostala sredstva rada da bi se mogli izvršiti
zamašni planovi pošumljavanja goleti
krša i melioracije degradiranih šuma
kontroliranim izdavanjem seljačkim
domaćinstvima, koja su sječom, pašom
i brstom vršila jak i stalan pritisak na
njih.


Poletni i snalazijivi »ZERE«, kako smo
ga drugarski nazivali, dao je svemu tome
svoj dragocjeni doprinos.


Maturiravši gimnaziju u Splitu, upisuje
se na Šumarski fakultet u Zagrebu
gdje se neposredno prije rata ističe u radu
napredne studentske omladine. Zbog
rata mora prekinuti studij i dopada zarobljeništva
u Njemačkoj. Studij nastavlja
1945. godine i odmah učestvuje u radnim
akcijama profesora i starijih godišta
studenata Šumarskog fakulteta na obnovi
zemlje u šumama Slavonije.


Diplomira 1947. godine. Kao mladi šumarski
inženjer kratko vrijeme radi u Upravi
za pošumljavanje i bujičarstvo u
Splitu, koja je imala svoje sekcije za pošumljavanje
u Zadru, Kninu, Splitu, Muću,
Sinju, Imotskom i Korčuli.


1948. godine dobija zadatak da organizira
Lugarsku školu u Sinju, pa slijedeće
godine u Splitu, kamo je škola bila
premještena. Ta škola daje prvi poratni i
uopće prvi školovani kadar lugara Dalmacije.
1951. godine postaje direktorom Srednje
šumarske škole za krš u Splitu gdje
ostaje vrlo kratko, jer mora na novu dužnost
u Donji Lapac gdje vodi tu ličku šumariju
u svojstvu upravitelja.


Položivši stručni ispit dolazi već slijedeće
godine u Korčulu za upravitelja šumarije
u sklopu Šumskog gospodarstva
»Dalmacija«. Tu ostaje do 1956. godine
kada prelazi u Dubrovnik, najprije kao
upravitelj šumarije, a potom kao kotarski
šumarski inspektor.


423
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 138     <-- 138 -->        PDF

1963. godine vidimo ga kao nastavnika
u Srednjoj šumarskoj školi za krš u Splitu,
da iste godine u rujnu ureuzme dužnost
direktora. Ova je škola od školske
godine 1948/49. izobražavala stručni kadar
šumarskih tehničara, toliko potreban
Dalmaciji za reforestaciju vjekovima ogo-
Ijavanog krša. Na tom položaju odlazi
1966. godine u invalidsku mirovinu, osjećajući
tegobe koje se najvećim dijelom
mogu pripisati patnjama proživljenim u
zarobljeničkim logorima za vrijeme rata.


No njegov nemirni duh ne miruje ni
tada. On se i dalje zanima za šumarsku
problematiku, a ujedno se neko vrijeme
brine za održavanje šumarskog arboretuma
u Špinutu, koji je ostao iza ukidanja
Šumarske škole. Kao vanjski suradnik
Privredne komore u Splitu sudjeluje u
akcijama i pokušajima da se pokrene zamrli
rad na pošumljavanju u doba krize
dalmatinskog šumarstva, koja počinje već
1954. godine ukidanjem Šumskog gospodarstva
»Dalmacije« i postepenim gašenjem
republičkog Fonda za unapređivanje
šumarstva. Izgradnjom jadranske
magistrale postaje aktuelno njeno ozelenjavanje,
a porastom turističkog prometa
šumski požari sve više ugrožavaju
šume uz obalu, pa naš Zere nastoji propagandnim
radom doprinijeti zaštiti šuma
i povećanju njihovog areala uz magistralu
i uz turističke objekte.


Njegovoj živoj naravi odgovara vanjski
rad, rad u prirodi, na terenu, pa uz nastavničku
dužnost, koju je obavljao u šumarskim
školama, uvijek nalazi vremena
da đake povede na praktične radove pošumljavanja,
u rasadnicima, na uređenju
okoliša škola, podizanja nasada i si. Tako
se radom đaka Lugarske škole u Sinju
1948. godine sade prve stablašice kanadske
topole u Sinjskom polju kao početno
jezgro kasnijeg impozantnog poljozaštit


nog burobrana, a stara sinj ska tvrđava
Grad, s koje svake godine gruvaju alkarski
mužari, zaodjeva se zelenilom borove
kulture.


Radom đaka Srednje šumarske škole
za krš u doba njegovog rukovođenja pošumljavaju
se goleti Marjana i Mosora.


Naš Zere će ostati u trajnom, dragom
sjećanju svim svojim kolegama, đaoima
i radnicima sa kojima je u svom relativno
kratkom vijeku surađivao, ne samo kao
izvrstan organizator stručnih radova na
terenu, već i kao čovjek i drug prožet
dubokim humanizmom i osjećajem za nevoljne
i potištene, za malodušne i potrebne,
kojima je uvijek spremno pomagao
i nastojao pomoći koliko je mogao.


Njegov lik ne bi bio ocrtan u potpunosti,
ako ne bih spomenuo njegov neuništivi
smisao za drugarstvo i veselo društvo
u kojemu je svojom pjesmom, pošalicama
i humorom uvijek bio u centru
pažnje. Za sobom je ostavio nekoliko anegdota
koje svojom smionošću i originalnošću
uvijek iznova zasmijavaju.


Eto takav je bio naš dragi pokojnik!
Dragi naš Zere, počivaj mirno u sjeni
velebnih čempresa ove zadnje postaje našeg
životnog puta. Hvala Ti za sve ono što
si dao našoj šumarskoj struci kao njen
zaljubljenik, a posebna Ti hvala za ono
prisno i ljudsko kojim si se odlikovao.
Tvojoj ucviljenoj supruzi Mirandi, koja
Te je vjerno pratila u lijepim, teškim
i preteškim časovima Vašeg života, sinu
Jošku, unučicu Miru, braći i svim ostalim


rastuženim članovima Tvoje obitelji neka
je iskrena duboka sućut od sviju nas.
Tebe ćemo, mili druže, sačuvati u traj


noj uspomeni! Slava Ti!


Heliodor Prelesnik,
dipl. ing. šum.