DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 73     <-- 73 -->        PDF

POZIV NA MEĐUNARODNO NAUCNO-TEHNIČKO SAVJETOVANJE
O SUŠENJU DRVA


Zajednica fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije, sa Šumarskim
fakultetom iz Zagreba i Zajednicom šumarstva, prerade drva i prometom
drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu organiziraju:


Međunarodno naučno-tehničko savjetovanje o sušenju drva u okviru suradnje sa
SEV-om, po projektu


»KOMPLEKSNO KORIŠTENJE DRVNIH SIROVINA«.


Savjetovanje će se održati od 13—17. 11. 1978. godine u Grand hotelu »ADRIATIC«,
Opatija, Šetalište M. Tita bb.


Savjetovanju će prisustvovati uz delegate zemalja članica SEV-a, predstavnici udruženog
rada nastavnih i istraživačko-razvojnih ustanova grupacije šumarstva i drvne
industrije Jugoslavije.


Savjetovanje je organizirano po danima:


1.
dan, 13. 11. 1978: Dolazak učesnika, predstavnika i delegata u hotel »ADRIATIC«
(od 17 do 20 h)
2. dan, 14. 11. 1978:
Savjetovanje (početak u 9 sati)
3. dan, 15. 11. 1978:
Savjetovanje
4.
dan, 16. 11. 1978: Obilazak drvno-industrijskih poduzeća (Jušići, Novi Vinodolski,
Delnice, Ravna Gora)
5. dan, 17. 11. 1978:
Završetak Savjetovanja i odlazak učesnika
Izlaganje referata, diskusije itd. biti će simultano pirevođeno na hrvatsko-srpski
kao i ruski jezik.


U prijavi za savjetovanje potrebno je navesti:


— ime i prezime učesnika
— naziv radne organizacije i furukciju koju imenovani vrši
Uz prijavu potrebno je priložiti potvrdu o uplaćenoj kotizaciji u iznosu od 1.500,00
dinara na žiro račun Šumarskog fakulteta


30102-603-929 za Savjetovanje o sušenju drva.


Prijave dostaviti na adresu:


Doc. dr ZDENKO PAVLIN
Prodekan Drvno-tehnološkog odjela
Šumarski fakultet
41000 ZAGREB
Šimunska 25


Rok za prijave, kao i naznake vremena boravka u hotelu primaju se


zaključno do 21. 10. 1978. godine


Smještaj je osiguran u dvokrevetnim sobama Grand hotela »ADRIATIC.
Cijena punog pansiona iznosi 153,00 dinara.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 74     <-- 74 -->        PDF

TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


NAZIV OBRASCA Oznaka


— broj
A) Štampano u arcima


Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:


— bilanca izvršenih sječa — — — __ — — ´ — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — — — 2
Očevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) -— — _ — _ — — 10—a
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda _ _ _ _ _ — _ _ _ _ 36—b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica _ _ _ _ _ _ _ _ 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija _ _ _ _ _ — — — _ 35
— šumskih rasadnika _ _ _ _ _ _ — _ — — _ 39—a
— njege mladika — — _ _ _ _ _ — __ — _ 40
— čišćenja sastojina (guštika) _ _ _ _ _ — — — _ 41
— zaštite šuma — — — — — — — — — — — — 42
— uređivanja šuma — — — — — — — — — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — — — — — 44
— glav. šum. proizvoda (preborne šume) — — — — — — 44—a
Knjižica procjene za jednodobne šume — arak — — — — — — — 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — — — 62—b
Plan sječa ___________ — — — _ Sp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju — — — — — — — Sp—2
Plan sporednih proizvoda — — — — — — — — — — — — Pl—sp
Plan pošumljavanja — — — — — — — — — — — — — Poš.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — — — — — Pl—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima _ _ _ _ — — _ — — pl—ra.
Plan njege mladika — — — — — — — — — — — — — Pl—ml.
Plan čišćenja sastojina (guštika) -— _ _ — _ _ — — — Pl—čišć.
Plan zaštite šuma ___ -_ — — ___ — — — Pl—zš
Plan lovne privrede — — — -— — — — — — — — — Pl—lov.
Plan vlastite režije _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ Pl—rež.
Plan investicija — — _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ Pl—inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — — — — — Pl—zb.
B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
Kratkotečni list o šumskoj šteti — — — — — — — — — — 10—b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode — — — — — — — 36—a
Kartotečni list za sporedne šumske proizvode _ _ _ _ _ _ _ 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — — — — — 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova _ _ _ — — _ _ — — — — 54—a


Dnevnik vanjskog rada 50x2 listova — — — — — — — — — — 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova — — — — — — 58
Uplatnica za drv. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 58—a
Paševnica 25x3 listova — — — — — — — — — _ _ _ 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — — — 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — — 63—a
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova _ _ _ _ _ 63—c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64—a
Popis popratnica vagona, pre voza i si.: 100 listova — — — — — — 64—b
Nalog za otpremu — 50x2 listova _ _ _ _ _ _ — — — _ gs
Obavijest o otpremi — 100 listova — — — — — — _ _ _ — gg
Specifikacija otpreme — 50x3 listova _ _ _ — — _ _ — _ 69—a
Tablice za kubiciranje trupaca — tvrdi povez _ _ _ _ _ _ _
D) Dnevnik rađa službena knjiga terenskog osoblja, vel. 12x17 cm


Isporuku tiskanica i knjiga vrši:


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije HRVATSKE, ZAGREB


— Mažuranićev trg 11, tel. br. 444-206