DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA
ODRŽANOG 20. TRAVNJA 1978. GODINE U ZAGREBU


Na temelju podnesenih referata i diskusije na stručnom dijelu Plenuma Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske održanog 20.
travnja 1978. g. u Zagrebu, formuliraju se slijedeći


ZAKLJUČCI


I


U materijalima, koji su primjenjeni za izradu Nacrta društvenog dogovora o
utvrđivanju šumsko-gospodarskih područja na kontinentalnom dijelu šuma i šumskih
zemljišta SRH, kriteriji nisu u dovoljnoj mjeri znanstveno fundiram zbog
kratkoće vremena. Stoga se predlaže da se kriteriji i znanstveno temeljito prouče,
nadopune i rasprave, te nakon toga primjene za utvrđivanje šumsko-gospodarskih
područja.


II
Šume i šumska zemljišta kojima upravljaju i gospodare sadašnje radne organizacije
u šumarstvu (Šumska gospodarstva), a zadovoljavaju odredbe čl. 12. Zakona
o šumama, posebno stava 3, treba potvrditi kao šumsko-gospodarska područja,
dok se ne utvrde i primjene kriteriji predviđeni u toč. I. ovih Zaključaka.


III
Postojeću organizaciju ne bi trebalo mijenjati jer za to ne postoje posebni
razlozi.
IV
Svako daljnje usitnjavanje sadašnjih šumskih gospodarskih cjelina kojima
upravljaju sadašnja Šumska gospodarstva bilo bi štetno za struku i društvenu zajednicu.
Naprotiv potrebno je težiti daljnjem udruživanju rada i sredstava na još
većim područjima kako bi se stvorili još bolji uvjeti za unapređenje šumarstva.


V
Informacija o radu na prijedlozima za osnivanje OOUR-a u šumarstvu prihvaćena
je s tim, da se izradi konačni tekst i dade što prije na javnu raspravu. Daje
se prednost varijanti koja predviđa osnivanje OOUR-a na teritorijalnom principu.


VI
Prihvaćena je informacija o radu na prijedlozima izrade kriterija za formiranje
sredstava za reprodukciju šuma. Ova sredstva treba formirati i koristiti na
cijelom području kojim upravlja šumsko-privredna organizacija u skladu sa
smjernicama i odredbama šumsko-gospodarske osnove.
U Zagrebu 10. svibnja 1978. g.


ODBOR ZA ZAKLJUČKE:


1. Ing. E. Kalajdžić v. r.
2. Ing. S. Ljevak v. r.
3. Ing. A. Mudrovčić v. r.
4. Prof. dr. Z. Potočić v. r.
5. Ing. S. Vanjković v. r.