DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 6     <-- 6 -->        PDF

SAZIV SAVJETOVANJA


UVOD


U organizaciji Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske u Zagrebu je, u sklopu Plenuma Saveza, 20. travnja 1978. god. održano
SAVJETOVANJE o:


— utvrđivanju i osnivanju šumsko-gospodarskih područja,
— osnivanju osnovnih organizacija udruženog rada (OOUR-a), te o


— prijedlogu Zakona o sredstvima za reprodukciju šuma.
Broj sudionika Savjetovanja iznosio je preko 300 inžinjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske.


Ovo jednodnevno savjetovanje organizirao je Savez u dogovoru sa Zajednicom
šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u
Zagrebu, Šumarskim fakultetom u Zagrebu i Šumarskim institutom u Jastrebarskom.
Uz brojne predstavnike Šumskih gospodarstava i Šumarija u radu
Savjetovanja sudjelovali su i predstavnici Sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo, SR Hrvatske, Republičkog sindikata radnika
industrijske prerade drva i šumarstva, Republičkog zavoda za zaštitu prirode,
republičke i općinskih inspekcija za šumarstvo, Osnovne privredne komore i dr.


Savez je smatrao da mu je dužnost organizirati javnu raspravu o ovako
krupnoj i značajnoj problematici, a naročito zbog toga što je Savez bio i ostaje
tribina i mjesto, na kojem se mogu ujednačiti stručna mišljenja. Stoga je Savez
uz objavljivanje o održavanju ovog Savjetovanja pozvao i sva Društva inžinjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije u SR Hrvatskoj, da se uključe
u raspravu o ovoj aktualnoj i presudnoj problematici šumarstva Hrvatske.
Savez smatra da niti jedan inžinjer i tehničar šumarstva i drvne industrije ne
smije ostati ravnodušan i u ovim stručnim zbivanjima, razmatranjima i odlukama!
Pravilna provedba Zakona o udruženom radu temeljni je zadatak svih
naših stručnih organizacija i društva u cjelini, koji je i potenciran novim Zakononm
o šumama (od 23. svibnja 1977. god., N. N. br. 20 od 23. V 1977).


Uz poziv na Savjetovanje bilo je priloženo:


1. Informacija o izvršenim radovima:
— na izradi nacrta Društvenog dogovora o kriterijima za ustanovljivanje
šumsko-privrednih područja,
— o bližim kriterijima za osnivanje OOUR-a u šumarstvu, i


— za nacrt Zakona o sredstvima za reprodukciju šuma;
2. članak »Smanjiti broj šumsko-gospodarskih područja«, koji je objavljen
u »Delegatskom vjesniku« (br. 83. od 22. III 1978. god.).